Zakon o pravima branitelja u proceduri

Sanja Despot

Među obećanjima koje je HDZ dao u svom predizbornom programu našla se i najava Jedinstvenog zakona o pravima hrvatskih branitelja.

To obećanje u našoj analizi spada među ona na kojima se započelo raditi. I to ne samo da se započelo, ako je vjerovati ministru branitelja Tomi Medvedu (N1), tekst zakona je pri kraju i on bi već tijekom 2016. trebao u saborsku proceduru.

Prema riječima ministra, na ovom je zakonu radilo 11 projektnih skupina u koje je bilo uključeno ukupno 500 osoba. Ministar kaže kako se u suradnji s udrugama analiziralo postojeće stanje te je na osnovi tih analiza izrađen konkretan prijedlog mjera. Medved tvrdi kako će ovaj zakon objediniti sva bitna statusna i materijalna prava branitelja, koja su se do sada regulirala kroz 250 normativnih dokumenata, te će se tako otkloniti nejasnoće i neće biti potrebna tumačenja odvjetničkih ureda. Ministar je ustvrdio i kako to neće proizvesti značajnije materijalne troškove, ali prema smjernicama novog proračuna koje je prezentirao ministar financija Zdravko Marić izgleda da će Ministarstvo hrvatskih branitelja u 2017. dobiti povećanje budžeta za 17,56 posto  – na 1,02 milijarde kuna.

Kako će izgledati konačni prijedlog tek ćemo vidjeti. U međuvremenu smo zavirili u Smjernice za izradu zakona koje su objavljene još u svibnju 2016. godine. Tomo Medved ministar je još iz prošlog sastava HDZ-ove vlade, a izrada ovakvog zakona bila je u planu HDZ-a još i prije prošlogodišnjih izbora pa je bilo vremena odmaknuti s pripremama.

Prednost pri zapošljavanju

Već se u tim Smjernicama naglašavalo kako je potrebno promijeniti Zakon o mirovinskom osiguranju, što je Vlada prihvatila na svojoj sjednici prošlog tjedna.

Projektnom timu u zadatak se stavlja i izrada prijedloga Nacionalne strategije za zaštitu i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata te osmišljavanje preventivnih pregleda. Naglašava se i potreba jačanja normativnog okvira i suradnje s državnim i pravosudnim tijelima na prikupljanju informacija o nestalima.

Projektni tim, navodi se potom, treba proanalizirati postojeće modele stambenog zbrinjavanja branitelja i stradalnika te temeljem dobivenih rezultata izraditi prijedlog novih modela kojima će se ubrzati proces stambenog zbrinjavanja.

U smjernicama se tvrdi i kako se dosljedno ne provode odredbe koje pri zapošljavanju braniteljima i djeci stradalih i nestalih omogućavaju prednost. „Pravo prednosti pri zapošljavanju ne smije se ograničavati samo na pojedina radna mjesta, nego je potrebno hrvatskim braniteljima koji su dragovoljno krenuli u obranu Domovine, a kasnije se i školovali, kao i djeci smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja omogućiti jednaki pristup svim radnim mjestima bez obzira radi li se o rukovodećim funkcijama ili ne“.

Dodaje se kako će projektni tim „nakon detaljne analize postojećeg zakonodavnog okvira te aktivnih mjera koje se odnose na politiku zapošljavanja predložiti potrebne izmjene postojećeg zakonodavnog i programskog okvira, a s ciljem definiranja novih modela rješavanja problema nezaposlenosti braniteljsko-stradalničke populacije. Također će se raditi na razvoju novih programa pomoći pri zapošljavanju hrvatskih branitelja s posebnim naglaskom na njihovu djecu“.

Ministarstvo branitelja i EU fondovi

Navodi se kako će se postojeći i novi programi za branitelje jačati i sredstvima iz europskih fondova. Dodatno bi se trebali osnažiti postojeći programi s ciljem lakšeg pristupa tržištu rada, razvoju novih modela psihosocijalnog osnaživanja te promocije društvenog poduzetništva, zadruga hrvatskih branitelja i udruga iz Domovinskog rata. Ministarstvo branitelja teži postati posredničko tijelo I. razine kako bi bilo nadležno za sve projekte koje prijavljuju hrvatski branitelji.

Izradit će se popis udruga za neposrednu suradnju s Ministarstvom branitelja  te ispitati postojeći sustav financiranja. Radit će se na tome da se Ministarstvo branitelja aktivnije uključi u rad ustanova i institucija koje su na nacionalnoj razini zadužene za organizacije civilnog društva (npr. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva).

Projektni tim ima zadatak analizirati postojeći Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH te će na temelju analize definirati prijedlog izmjena kako bi se pri svakoj sljedećoj privatizaciji osigurala sredstva za redovno i profitabilno funkcioniranje Fonda hrvatskih branitelja.

Prihvatljiv način promicanja istine o ratu

Međutim, među pitanjima kojima se regulira zbrinjavanje branitelja našlo se i poglavlje pod nazivom „Promicanje istine o Domovinskom ratu“ u kojem se navodi:

„Zadaća projektnog tima je utvrditi okvir povijesno-znanstvenih činjenica u suradnji sa znanstvenicima i povjesničarima kako bi se izbjegla neslaganja koja predstavljaju svakodnevni prijepor, kako u samom obrazovnom sustavu, medijskom prostoru, zbog nedostatka ili različitih tumačenja događaja i akcija iz Domovinskog rata, tako i u široj javnosti. Zbog takvih prijepora nismo u mogućnosti na sljedeće generacije prenijeti istinu o Domovinskom ratu što je i razlog osnivanja ove projektne skupine koja će postaviti temelje definiranju istine o Domovinskom ratu na vjernim dokazima i vrijednostima koje se žele naglasiti i promicati“.

„Projektni tim će nakon analize sadašnjeg stanja i prijedloga kurikularnih dokumenata u okviru cjelovite kurikularne reforme, predložiti prihvatljivi nacrt promicanja istine o Domovinskom ratu u suradnji s nadležnim tijelima. Nacrt će poslužiti kao temelj za izradu dijela predmetnih kurikuluma koji se odnose na Domovinski rat, odnosno odabir i sadržaj obveznih nastavnih tema“.

Planira se organizacija posjeta učenika mjestima stradanja u Vukovaru i drugdje, predložit će se prioriteti i kriteriji za potpore projektima (kulturno-umjetničkim, istraživačkim) te sufinanciranje projekata koji se odnose na promicanje i očuvanje sjećanja na Domovinski rat.

 

*Prijedlog zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Vlada je u kolovozu 2017. poslala na proceduru u Sabor.


Iz kategorije "Obećanja"