Ovo je 22 godine staro službeno vozilo DORH-a, a to im je još i najmanji problem

Petar Vidov

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske prilično je nefunkcionalno. Nije to, naravno, nimalo neuobičajena konstatacija; ista, ili barem približno slična, može se čuti od svakog prosječnog građanina razočaranog institucijama pravne države. No, ovoga puta radi se o tvrdnji samog glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana.

Na dnevni red Sabora je, naime, uvršteno opširno Izvješće o radu DORH-a za 2016. godinu. Na gotovo 300 stranica izvješća javnosti se nudi plejada podataka o prošlogodišnjim aktivnostima DORH-a, ali najzanimljiviji detalji kriju se pod točkom 2.4.4. naslovljenoj “Procjena utjecaja nedostatka opreme i poslovnog prostora na učinkoviti rad u 2016. godini”. Opširno je Cvitan, ispod navedenog međunaslova, opisao uvjete u kojima rade zaposlenici DORH-a, a koji mjestimično debelo prelaze rub apsurda. A o čemu svjedoči sljedeći, vjerojatno najupečatljiviji citat iz Cvitanovog izvješća:

“I na kraju, i nadalje je velik problem nedostatak prostora za rad u sjedištu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu koji u pitanje dovodi i redovno funkcioniranje Ureda. Naime, bez obzira što se zapošljavanje novih službenika ukazuje nužnim, upravo je nedostatak prostora razlog što se slobodna mjesta državnih službenika ne popunjavaju, budući u postojećim prostorima nije moguće osigurati radni prostor za novo zaposlene službenike. Naime, nakon inspekcijskog nadzora koje je u prosincu 2015. proveo Inspektorat rada Ministarstva rada i mirovinskog sustava, zabranjeno je obavljanje poslova prijepisa u Odjeljku prijepisa, budući da nisu ispunjeni uvjeti slobodne površine poda i slobodnog zračnog prostora. Osim prostora za službenike i namještenike nedostaje i prostor za zamjenike ravnateljice, koji sjede po dvoje u sobama od svega desetak kvadrata, tako da se stvaraju nemogući uvjeti za rad. Naime, dok jedan obavlja telefonske razgovore, drugi bi trebao proučavati spis od nekoliko desetaka tisuća stranica ili obavljati koordinacijski ili konzultacijski sastanak s policijom ili predstavnicima drugih državnih tijela, obzirom da u Uredu nedostaje i soba za sastanke”.

Problem bi se, nada se Cvitan, ove godine mogao riješiti. U Zagrebu je pronađen prostor na 2000 kvadratnih metara, koji odgovara potrebama USKOK-a, a sada sve ovisi o ažurnosti Ministarstva pravosuđa. Koje, podsjetimo, trenutno uopće nema resornog ministra, pa je ovo samo jedan od procesa u kojima bi otežano odlučivanje moglo izazvati dodatne zastoje.

Krov prokišnjava, prozori padaju, a nije baš ni sigurno

Zaposlenici USKOK-a pritom nisu jedini kojima neadekvatni radni prostor aktivno otežava, ili čak onemogućava, svakodnevne zadaće. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci i pripadajući im odjel USKOK-a premali prostor dijele s radnicima FINA-e, što predstavlja i sigurnosnu ugrozu. Evo citata:

“Prostor nije adekvatan prvenstveno s aspekta sigurnosti, budući da je to zgrada u koju svakodnevno ulazi veliki broj stranaka ostalih korisnika, ali i zbog manjka smještajnih kapaciteta, a radi dotrajalosti i nefunkcionalnosti klima uređaja, otežan je rad tijekom ljetnih mjeseci. Isto tako, zbog dotrajalosti fasade i stolarije dolazi do prokišnjavanja prostorija te radi energetske neučinkovitosti postoji problem povećanih troškova grijanja i hlađenja”.

Također, neadekvatne ili nedovoljno opremljene uredske prostore imaju i županijska i općinska državna odvjetništva u Bjelovaru, Dubrovniku, Šibeniku, Varaždinu, Velikoj Gorici, Zadru i Vukovaru. Tegobe njihovih radnika Cvitan u svom izvješću nažalost ne opisuje, ali zato se prilično detaljno osvrće na “posebno zabrinjavajući smještaj Županijskog i Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu”. Opet ćemo citirati tekst Cvitanovog izvješća, jer puko parafraziranje naprosto ne bi imalo jednak deskriptivni učinak:

“Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu koristi radne prostorije unutar poslovnog tornja ‘Zagrepčanka’ koja s osnova sigurnosti nije prikladna za dovođenje osoba lišenih slobode u pratnji policije i pravosudne policije. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu radi na četiri različite lokacije u Zagrebu. Smještajni kapaciteti potpuno su neodgovarajući, do te mjere da ugrožavaju siguran rad. Prostori Građansko-upravnog odjela na Trgu Bana Josipa Jelačića u tolikoj su mjeri derutni da prokišnjavaju, a instalacije su u vrlo lošem stanju. U zgradi Kaznenog odjela u Vukovarskoj ulici prozori su u vrlo lošem stanju i postoji opasnost od njihovog pada, a što se i dogodilo u 2016. godini, kada je na prozoru puknulo staklo i sasulo se po službenici, koja je doista pukom srećom tek lakše ozlijeđena”.

Sve se mora snimati na DVD-ove. A kako?

Problemi DORH-a ne zaustavljaju se na radnom prostoru. Neadekvatna su često i sredstva za rad. Cvitan u izvješću tako navodi da im nedostaju prijenosna računala, pisači, skeneri, diktafoni i setovi za prijepis, a “poseban problem predstavljaju kvarovi na oprami za snimanje dokaznih radnji”. Oprema za snimanje je, naime, starija od četiri godine, “a zbog tehnološkog napretka već sada nije moguće dobaviti pojedine dijelove propisane podzakonskim propisima koji striktno reguliraju način pohranjivanja iskaza na neizbrisivom mediju za pohranu podataka koji mora imati mogućnost reprodukcije snimke na računalu te ostalim DVD kompatibilnim uređajima”.

Za kraj, ostaje i problem službenih vozila koje koristi DORH, a koja su u prosjeku stara 15 godina. U voznom parku imaju čak i automobil marke Fiat Tempra iz 1995. godine. Zaključujemo tekst s još jednim citatom:

“Takva stara službena vozila zbog dotrajalosti i čestih kvarova su nesigurna i neadekvatna za potrebe koje ima državno odvjetništvo. Posebice se to odnosi na rad dežurnih državnih odvjetnika pri odlasku na očevide i ostale radnje u obavljanju službe dežurstva koja se gdje gdje obavlja na području više županija te je potrebno prolaziti i udaljenosti veće od od 100 km, kao i pri obavljanju ostalih redovitih zadaća kao što su primjerice zastupanja pred sudovima izvan sjedišta pojedinog državnog odvjetništva. Stoga se takve svakodnevne zadaće uspijevaju izvršavati samo zahvaljujući činjenici da se dužnosnici koriste svojim osobnim vozilima ili neodgovarajućim i ponekad neredovitim javnim prijevozom”.


Iz kategorije "Aktualno"