Ispravak Ivana Majdaka: Poštivanje zakona nije u sferi “politike”

Faktograf.hr

Ivan Majdak, potpredsjednik Republičkog sindikata radnika Hrvatske, pozivajući se na odredbe Zakona o medijima, poslao nam je reagiranje na tekst koji je na portalu Faktograf 11. studenog 2017. objavljen pod naslovom “HDZ-ovo Ministarstvo rada štiti SDP-ovog sindikalista optuženog za kršenje zakona”. Reagiranje gospodina Majdaka u nastavku ovog teksta objavljujemo u cijelosti, bez ikakvih uredničkih intervencija:

> Republički sindikat radnika Hrvatske: Ivan Majdak nije naš potpredsjednik

Apsolutno je neistinit i zlonamjeran navod novinarke: „Kako se umiješati u rad sindikata? Nemiješanjem u vlastiti posao. To je sažetak presedana kojeg je napravilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, otvarajući opasan prostor za preuzimanje sindikata mimo pravila i odluka tijela tih organizacija.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava nije napravilo nikakav „presedan“ jer na ovakav način postupa u svim sličnim predmetima, pa je tako postupilo i u predmetu Klasa:UP/I-006-04/15-01/27, URBROJ:524-03-01-02/2-16-5 od 21. srpnja 2016. godine, koji je novinarka imala u posjedu i s kojim Rješenjem Ministarstva rada i mirovinskog sustava je bila upoznata.

Slijedom toga apsolutno je nistinit navod novinarke: „Politika je odlučila, naime, blokirati smjenu vodstva Republičkog sindikata radnika Hrvatske, točnije predsjednika Željka Vidakovića i potpredsjednika Ivana Majdaka, usprkos odlukama tijela koja rukovode sindikatom.“

Poštivanje zakona nije u sferi „politike“, a niti jedno legalno tijelo koje rukovodi sindikatom nije donijelo odluku o smjeni predsjednika i potpredsjednika RSRH, s čime je novinarka isto tako bila upoznata u našem razgovoru.

Apsolutno je netočan i zlonamjeran navod novinarke: „U međuvremenu, vladajući dvojac je zabranio pristup financijama glavnoj tajnici sindikata Jasmini Nikolić [1], a u procesu su realiziranja deložacije sindikalnih prostorija u Ulici kneza Mislava u Zagrebu [2], nakon što su efikasno deložirali neistomišljenika u Splitu“… 

Novinarka je upoznata sa Statutom RSRH u kojem je jasno određeno da je osoba ovlaštena i odgovorna za financije „predsjednik IO RSRH“, a ne glavna tajnica Jasmina Nikolić.

Isto tako novinarka je upoznata sa činjenicom da su prostorije u Ulici kneza Mislava u Zagrebu vlasništvo RH a ne sindikata, tako da „deložaciju“ ne može provoditi sindikat već nadležna tijela Republike Hrvatske.

Isto tako novinarka je upoznata i da su prostorije koje je koristio RSRH u Splitu u vlasništvu Hrvatske Pošte a ne sindikata, te da je Hrvatska Pošta promijenila bravu i svoje prostorije predala na korištenje legalnom vodstvu RSRH.

Krajnje je zlonamjeran navod novinarke: „Ispostavilo kako iza njega stoji potpredsjednik Majdak [7], koji je već ranije završio u medijima zbog “kratkog fitilja” [8]“

Iako je upoznata sa činjenicom da nisam osuđen za nikakvo kazneno djelo, novinarka krajnje neprofesionalno, zlonamjerno i suprotno novinarskom kodeksu ponašanja, objavljuje „kazneni nalog“ (8) i dovodi čitatelje u zabludu, aludirajući kao da sam već osuđen za navedeno kazneno djelo, što je netočno, neistinito i krajnje zlonamjerno.

Apsolutno je netočan navod novinarke: „No, problem je u tome što su Majdak i Vidaković članovi istog tog šesteročlanog Izvršnog odbora koji je trebao donijeti odluku o njihovoj smjeni, s tim da Vidaković kao predsjednik ima dva glasa u rukama. Tri člana IO su bila za njihovu smjenu, dok je protiv bila četvrta članica, koja uz “tri” Majdakove i Vidakovićeve ruke čini većinu kadija “općinskoga suda”.

Izvršni odbor RSRH nikada nije zaprimio niti službeni niti neslužbeni prijedlog za smjenu predsjednika i potpredsjednika IO RSRH. Izvršni odbor RSRH nikada nije raspravljao, kao što nikada nije ni glasovao o smjeni predsjednika i potpredsjednika IO RSRH, što je poznato i novinarki.

Apsolutno je netočan i zlonamjeran navod novinarke: „Drugim riječima: kako godinama nisu sazivali sjednice Središnjeg odbora, koje su morali, ne vjeruje im se ni da će kao članovi IO-a sazvati sjednicu koja vodi njihovom razrješenju. Kada smo Majdaka pitali kako je zamislio da će njih dvojica smijeniti sami sebe i nisu li se možda trebali izuzeti, stiže nam začuđeno protupitanje:

“A tko bi onda trebao glasati o našim smjenama?”“

Netočan je navod novinarke kako godinama nisu sazivane sjednice Središnjeg odbora, u našem razgovoru upoznata je sa činjenicom da se sjednice Središnjeg odbora sazivaju sukladno Statutu i Poslovniku o radu Središnjeg odbora, redovito i u statutarnim rokovima. Netočan je izvađen i pod navodnicima objavljen navod novinarke, da sam ja rekao: “A tko bi onda trebao glasati o našim smjenama?“ u ovom kontekstu koji novinarka navodi.

Apsolutno je netočan i zlonamjeran navod novinarke:  „Naime, Majdak i Vidaković organizirali su vlastiti sabor 15. srpnja – u Stubičkim toplicama“ …

Iako sam u razgovoru upoznao gospođu Benačić sa činjenicom da je Sabor RSRH u Stubičkim Toplicama sazvan  na inicijativu Statutarne komisije RSRH, koja je predsjedniku i potpredsjedniku uputila dopis da se isti sazove. Sukladno stavu Statutarne komisije Središnji odbor je donio odluku a predsjednik IO RSRH sazvao Sabor. Na žalost na Saboru se nije pojavio predsjednik niti itko od članova Statutarne komisije, iako su uredno pozvani, no novinarka u tekstu sugerira kako je sazvan nekakav „privatni Sabor“ što je potpuno netočno i zlonamjerno.

Netočan je navod novinarke: „Naime, u sindikatu su otkrili da je Majdak za vrijeme putovanja delegacije križevačkog SDP-a u Istru proljetos koristio službeni automobil, što im je bilo jasno nakon uvida u korištenje službenog ENC-a, odnosno naplate cestarine.“

U toku razgovora novinarka mi nije postavila niti jedno pitanje vezano za navedeni navod koji je objavila. Kako joj je na raspolaganju bila sva raspoloživa dokumentacija, tako bi joj bio predočen i putni nalog za vozilo, iz kojega je vidljivo tko je, kada, i na kojoj relaciji vozio službeni automobil za koji sam ja zadužen. Ovako je krajnje neprofesionalno i zlonamjerno objavila netočnu informaciju.

Netočan je navod novinarke: „Majdak će nam se požaliti i da je sindikat odbio platiti sastanak u Stubičkim toplicama [16], nakon čega nam ekipa smještena u Ulici Kneza Mislava objašnjava i zašto…“

Nikada novinarki nisam rekao da je sindikat odbio platiti troškove sastanka u Stubičkim Toplicama, već da je od neovlaštenih osoba RSRH stigao objavljeni dopis u hotel „Matija Gubec“.

Netočan je navod novinarke: „Izvršni odbor navodi da nema nikakvih saznanja vezano za anonimno pismo koje je u ožujku primio SDP, ali im zvuči nevjerojatno da SDP, nakon njihovih službenih dopisa iz rujna i listopada…“

Novinarki nikada nije dostavljen nikakav odgovor, stav ili izjava Izvršnog odbora RSRH, niti je razgovarala sa „Izvršnim odborom“.

Apsolutno je netočan i zlonamjeran navod novinarke: „Krajnje je Ono što brine i Majdaka i ekipu u još uvijek jedinom registriranom sjedištu sindikata u Ulici kneza Mislava [24], je strah od daljnjeg osipanja i nepovjerenja članstva, koje je u vrijeme konstantnog nagrizanja radničkih prava najmanje potrebno radnicima u RH.“

Nikada nisam izjavio da me  strah od daljnjeg osipanja članstva, i to iz vrlo jednostavnog razloga, što u RSRH nema nikakvog osipanja članstva.

Žalosno je da se novinarka portala Faktograf gospođa Ana Benačić, u pisanju ovog članka nije malo više vodila novinarskim kodeksom ponašanja, a posebno  člankom  6. i člankom  17. istog.

  1. U svim novinarskim prilozima, pa tako i u komentarima i polemikama, novinar je dužan poštovati etiku javne riječi i kulturu dijaloga te uvažavati čast, ugled i dostojanstvo osoba ili skupina s kojima polemizira. Kada izvještava o temama o kojima postoje različita relevantna stajališta, a posebice kada se iznose optužujući navodi, novinar nastoji sva ta stajališta predstaviti javnosti. 
  1. U prilozima o sudskim postupcima treba poštovati ustavno načelo pretpostavke nedužnosti optuženika te dostojanstvo, integritet i osjećaje svih stranaka u sporu. U kaznenim su postupcima novinari dužni poštovati pravo na zaštitu identiteta zaštićenih svjedoka, pouzdanika, zviždača i oštećenika, koji ne smiju otkriti bez njihovog pristanka, osim u slučajevima od iznimnog javnog interesa.

U slučaju da ispravak ne bude objavljen u zakonskom roku, izvješćujem Vas da ću ispravak sporne informacije, te nadoknadu štete potraživati sudskim putem.

S poštovanjem!

Ivan Majdak – potpredsjednik IO RSRH

 


Iz kategorije "Aktualno"