Ispravak Ivana Majdaka: Poštivanje zakona nije u sferi “politike”

Faktograf.hr

Ivan Majdak, potpredsjednik Republičkog sindikata radnika Hrvatske, pozivajući se na odredbe Zakona o medijima, poslao nam je reagiranje na tekst koji je na portalu Faktograf 11. studenog 2017. objavljen pod naslovom “HDZ-ovo Ministarstvo rada štiti SDP-ovog sindikalista optuženog za kršenje zakona”. Reagiranje gospodina Majdaka u nastavku ovog teksta objavljujemo u cijelosti, bez ikakvih uredničkih intervencija:

> Republički sindikat radnika Hrvatske: Ivan Majdak nije naš potpredsjednik

Apsolutno je neistinit i zlonamjeran navod novinarke: „Kako se umiješati u rad sindikata? Nemiješanjem u vlastiti posao. To je sažetak presedana kojeg je napravilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, otvarajući opasan prostor za preuzimanje sindikata mimo pravila i odluka tijela tih organizacija.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava nije napravilo nikakav „presedan“ jer na ovakav način postupa u svim sličnim predmetima, pa je tako postupilo i u predmetu Klasa:UP/I-006-04/15-01/27, URBROJ:524-03-01-02/2-16-5 od 21. srpnja 2016. godine, koji je novinarka imala u posjedu i s kojim Rješenjem Ministarstva rada i mirovinskog sustava je bila upoznata.

Slijedom toga apsolutno je nistinit navod novinarke: „Politika je odlučila, naime, blokirati smjenu vodstva Republičkog sindikata radnika Hrvatske, točnije predsjednika Željka Vidakovića i potpredsjednika Ivana Majdaka, usprkos odlukama tijela koja rukovode sindikatom.“

Poštivanje zakona nije u sferi „politike“, a niti jedno legalno tijelo koje rukovodi sindikatom nije donijelo odluku o smjeni predsjednika i potpredsjednika RSRH, s čime je novinarka isto tako bila upoznata u našem razgovoru.

Apsolutno je netočan i zlonamjeran navod novinarke: „U međuvremenu, vladajući dvojac je zabranio pristup financijama glavnoj tajnici sindikata Jasmini Nikolić [1], a u procesu su realiziranja deložacije sindikalnih prostorija u Ulici kneza Mislava u Zagrebu [2], nakon što su efikasno deložirali neistomišljenika u Splitu“… 

Novinarka je upoznata sa Statutom RSRH u kojem je jasno određeno da je osoba ovlaštena i odgovorna za financije „predsjednik IO RSRH“, a ne glavna tajnica Jasmina Nikolić.

Isto tako novinarka je upoznata sa činjenicom da su prostorije u Ulici kneza Mislava u Zagrebu vlasništvo RH a ne sindikata, tako da „deložaciju“ ne može provoditi sindikat već nadležna tijela Republike Hrvatske.

Isto tako novinarka je upoznata i da su prostorije koje je koristio RSRH u Splitu u vlasništvu Hrvatske Pošte a ne sindikata, te da je Hrvatska Pošta promijenila bravu i svoje prostorije predala na korištenje legalnom vodstvu RSRH.

Krajnje je zlonamjeran navod novinarke: „Ispostavilo kako iza njega stoji potpredsjednik Majdak [7], koji je već ranije završio u medijima zbog “kratkog fitilja” [8]“

Iako je upoznata sa činjenicom da nisam osuđen za nikakvo kazneno djelo, novinarka krajnje neprofesionalno, zlonamjerno i suprotno novinarskom kodeksu ponašanja, objavljuje „kazneni nalog“ (8) i dovodi čitatelje u zabludu, aludirajući kao da sam već osuđen za navedeno kazneno djelo, što je netočno, neistinito i krajnje zlonamjerno.

Apsolutno je netočan navod novinarke: „No, problem je u tome što su Majdak i Vidaković članovi istog tog šesteročlanog Izvršnog odbora koji je trebao donijeti odluku o njihovoj smjeni, s tim da Vidaković kao predsjednik ima dva glasa u rukama. Tri člana IO su bila za njihovu smjenu, dok je protiv bila četvrta članica, koja uz “tri” Majdakove i Vidakovićeve ruke čini većinu kadija “općinskoga suda”.

Izvršni odbor RSRH nikada nije zaprimio niti službeni niti neslužbeni prijedlog za smjenu predsjednika i potpredsjednika IO RSRH. Izvršni odbor RSRH nikada nije raspravljao, kao što nikada nije ni glasovao o smjeni predsjednika i potpredsjednika IO RSRH, što je poznato i novinarki.

Apsolutno je netočan i zlonamjeran navod novinarke: „Drugim riječima: kako godinama nisu sazivali sjednice Središnjeg odbora, koje su morali, ne vjeruje im se ni da će kao članovi IO-a sazvati sjednicu koja vodi njihovom razrješenju. Kada smo Majdaka pitali kako je zamislio da će njih dvojica smijeniti sami sebe i nisu li se možda trebali izuzeti, stiže nam začuđeno protupitanje:

“A tko bi onda trebao glasati o našim smjenama?”“

Netočan je navod novinarke kako godinama nisu sazivane sjednice Središnjeg odbora, u našem razgovoru upoznata je sa činjenicom da se sjednice Središnjeg odbora sazivaju sukladno Statutu i Poslovniku o radu Središnjeg odbora, redovito i u statutarnim rokovima. Netočan je izvađen i pod navodnicima objavljen navod novinarke, da sam ja rekao: “A tko bi onda trebao glasati o našim smjenama?“ u ovom kontekstu koji novinarka navodi.

Apsolutno je netočan i zlonamjeran navod novinarke:  „Naime, Majdak i Vidaković organizirali su vlastiti sabor 15. srpnja – u Stubičkim toplicama“ …

Iako sam u razgovoru upoznao gospođu Benačić sa činjenicom da je Sabor RSRH u Stubičkim Toplicama sazvan  na inicijativu Statutarne komisije RSRH, koja je predsjedniku i potpredsjedniku uputila dopis da se isti sazove. Sukladno stavu Statutarne komisije Središnji odbor je donio odluku a predsjednik IO RSRH sazvao Sabor. Na žalost na Saboru se nije pojavio predsjednik niti itko od članova Statutarne komisije, iako su uredno pozvani, no novinarka u tekstu sugerira kako je sazvan nekakav „privatni Sabor“ što je potpuno netočno i zlonamjerno.

Netočan je navod novinarke: „Naime, u sindikatu su otkrili da je Majdak za vrijeme putovanja delegacije križevačkog SDP-a u Istru proljetos koristio službeni automobil, što im je bilo jasno nakon uvida u korištenje službenog ENC-a, odnosno naplate cestarine.“

U toku razgovora novinarka mi nije postavila niti jedno pitanje vezano za navedeni navod koji je objavila. Kako joj je na raspolaganju bila sva raspoloživa dokumentacija, tako bi joj bio predočen i putni nalog za vozilo, iz kojega je vidljivo tko je, kada, i na kojoj relaciji vozio službeni automobil za koji sam ja zadužen. Ovako je krajnje neprofesionalno i zlonamjerno objavila netočnu informaciju.

Netočan je navod novinarke: „Majdak će nam se požaliti i da je sindikat odbio platiti sastanak u Stubičkim toplicama [16], nakon čega nam ekipa smještena u Ulici Kneza Mislava objašnjava i zašto…“

Nikada novinarki nisam rekao da je sindikat odbio platiti troškove sastanka u Stubičkim Toplicama, već da je od neovlaštenih osoba RSRH stigao objavljeni dopis u hotel „Matija Gubec“.

Netočan je navod novinarke: „Izvršni odbor navodi da nema nikakvih saznanja vezano za anonimno pismo koje je u ožujku primio SDP, ali im zvuči nevjerojatno da SDP, nakon njihovih službenih dopisa iz rujna i listopada…“

Novinarki nikada nije dostavljen nikakav odgovor, stav ili izjava Izvršnog odbora RSRH, niti je razgovarala sa „Izvršnim odborom“.

Apsolutno je netočan i zlonamjeran navod novinarke: „Krajnje je Ono što brine i Majdaka i ekipu u još uvijek jedinom registriranom sjedištu sindikata u Ulici kneza Mislava [24], je strah od daljnjeg osipanja i nepovjerenja članstva, koje je u vrijeme konstantnog nagrizanja radničkih prava najmanje potrebno radnicima u RH.“

Nikada nisam izjavio da me  strah od daljnjeg osipanja članstva, i to iz vrlo jednostavnog razloga, što u RSRH nema nikakvog osipanja članstva.

Žalosno je da se novinarka portala Faktograf gospođa Ana Benačić, u pisanju ovog članka nije malo više vodila novinarskim kodeksom ponašanja, a posebno  člankom  6. i člankom  17. istog.

  1. U svim novinarskim prilozima, pa tako i u komentarima i polemikama, novinar je dužan poštovati etiku javne riječi i kulturu dijaloga te uvažavati čast, ugled i dostojanstvo osoba ili skupina s kojima polemizira. Kada izvještava o temama o kojima postoje različita relevantna stajališta, a posebice kada se iznose optužujući navodi, novinar nastoji sva ta stajališta predstaviti javnosti. 
  1. U prilozima o sudskim postupcima treba poštovati ustavno načelo pretpostavke nedužnosti optuženika te dostojanstvo, integritet i osjećaje svih stranaka u sporu. U kaznenim su postupcima novinari dužni poštovati pravo na zaštitu identiteta zaštićenih svjedoka, pouzdanika, zviždača i oštećenika, koji ne smiju otkriti bez njihovog pristanka, osim u slučajevima od iznimnog javnog interesa.

U slučaju da ispravak ne bude objavljen u zakonskom roku, izvješćujem Vas da ću ispravak sporne informacije, te nadoknadu štete potraživati sudskim putem.

S poštovanjem!

Ivan Majdak – potpredsjednik IO RSRH

 

Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Uočili ste neku izjavu za koju vjerujete da bi je Faktograf trebao obraditi? Želite nas upozoriti na neodgovorno ponašanje političara? Pišite nam na info@faktograf.hr ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.


Iz kategorije "Aktualno"