Republički sindikat radnika Hrvatske: Ivan Majdak nije naš potpredsjednik

Faktograf.hr

Republički sindikat radnika Hrvatske poslao nam je reagiranje na tekst koji je na portalu Faktograf 18. prosinca 2017. objavljen pod naslovom “Ispravak Ivana Majdaka: Poštivanje zakona nije u sferi ‘politike'”. A u kojem je, pak, objavljeno reagiranje Ivana Majdaka na tekst koji smo 11. studenog 2017. objavili pod naslovom “HDZ-ovo Ministarstvo rada štiti SDP-ovog sindikalista optuženog za kršenje zakona”. Reagiranje Republičkog sindikata radnika Hrvatske u nastavku ovog teksta objavljujemo u cijelosti, bez ikakvih uredničkih intervencija:

Prvo i osnovno, Ivan Majdak nije potpredsjednik RSRH, kako navodi u potpisu svog „Ispravka“, jer je dana 27. lipnja 2017. opozvan sa svih dužnosti u Republičkom Sindikatu Radnika Hrvatske.

Zajedno sa Željkom Vidakovićem, pokrenuo je sudski spor zbog kojega je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava obustavilo upravni postupak promjena osoba ovlaštenih za zastupanje ovoga Sindikata, zbog čega su obojica još na Rješenju MRMS kao ovlaštene osobe. Iskorištavajući činjenicu vezanu uz neizmijenjeni javni dokument, stvaraju paralelni sustav s nekim novim ljudima i „tijelima“, nasilno preuzimajući  financijska sredstva i imovinu Sindikata.

Vezano za navod Ivana Majdaka: „Novinarka je upoznata sa Statutom RSH u kojem je jasno određeno da je osoba ovlaštena i odgovorna za financije „predsjednik IO RSRH“, a ne glavna tajnica Jasmina Nikolić.“ i „Isto tako novinarka je upoznata sa činjenicom da su prostorije u Ulici kneza Mislava u Zagrebu vlasništvo RH a ne sindikata, tako da „deložaciju“ ne može provoditi sindikat već nadležna tijela Republike Hrvatske.“ i „Isto tako novinarka je upoznata i da su prostorije koje je koristio RSRH u Splitu u vlasništvu Hrvatske pošte a ne sindikata, te da je Hrvatska Pošta promijenila bravu i svoje prostorije predala na korištenje legalnom vodstvu RSRH.“:

Točno je da su člankom 25. A Statuta RSRH propisane odgovornosti predsjednika Sindikata, među kojima je i odgovornost za financijsko materijalno poslovanje RSRH i upravljanje prihodima i rashodima. No, Željko Vidaković NIJE predsjednik Sindikata, pa istima ne bi smio upravljati niti raspolagati, obzirom da je opozvan sa svih dužnosti i isključen iz RSRH. Nadalje, predsjednik s imovinom, sukladno članku 20. Statuta, smije upravljati jedino po odobrenju Središnjeg odbora, tijela koje usvaja financijsko izvješće, plan i završni račun.

Neosporno je da, u vrijeme dok su dužnosti predsjednika i potpredsjednika IO RSRH obavljali Željko Vidaković i Ivan Majdak, tom tijelu dvije godine nije bilo omogućeno da donosi odluke o financijama jer se sjednice na kojima bi se o istom raspravljalo nisu sazivale. Obzirom na podnesene prijave, nadležne institucije će kvalificirani, nadamo se ispravno, navedena postupanja Željka Vidakovića i Ivana Majdaka.

Jasmina Nikolić temeljem činjenice da je u ovom trenutku jedina „registrirana“ osoba ovlaštena za zastupanje, a sukladno odlukama tijela, ima pravo potpisa vezano za raspolaganje sredstvima RSRH, ali joj je to pravo gotovo u potpunosti uskraćeno obzirom da su joj Majdak i Vidaković ukinuli autorizaciju i pristup poslovnom računu, upravo pozivom na taj jedan – a ne i druge povezane članke Statuta.

Točno je da sindikat ne može provoditi deložacije, kao i da prostorija sjedišta i prostora u Splitu nije u vlasništvu RSRH. Deložacija u Splitu i pokušaj da se deložira sjedište Sindikata pokrenuto je na pisani zahtjev Željka Vidakovića, uz njegovo predstavljanje  kao predsjednik IO RSRH i tvrdnju da se potonji prostor više ne koristi i neće koristiti. Navedeni dopis imenovani je uputio Hrvatskoj pošti, a ista se temeljem navedenog obratila Gradu Zagrebu. Raspolažemo navedenom dokumentacijom.

Vezano za navod Ivana Majdaka: „Izvršni odbor RSRH nikada nije zaprimio niti službeni dokument niti neslužbeni prijedlog za smjenu predsjednika i potpredsjednika IO RSRZH. Izvršni odbor RSRH nikada nije raspravljao, kao što nikada nije ni glasovao o smjeni predsjednika i potpredsjednika IO RSRH, što je poznato i novinarki.“:

Prethodno citirajući tekst objavljen u članku, Ivan Majdak ovim navodom pokušava obmanuti javnost, jer ga vadi iz konteksta kroz koji se ukazalo na način kakav je dvije godine bio „uobičajeni omjer“ glasovanja. Pri tome ne navodi nespornu činjenicu da više tijelo smjenjuje članove nižeg tijela, pa tako ni članovi Izvršnog odbora nisu ti koji odlučuju o sebi samima i svojim osobnim opozivima iz tog tijela.

Vezano za navod Ivana Majdaka: „Iako sam u razgovoru upoznao gospođu Benačić sa činjenicom da je Sabor RSRH u Stubičkim Toplicama sazvan na inicijativu Statutarne komisije RSRH, koja je predsjedniku i potpredsjedniku uputila dopis da se isti sazove. Sukladno stavu Statutarne komisije Središnji odbor je donio odluku a predsjednik IO RSRH sazvao Sabor. Na žalost na Saboru se nije pojavio predsjednik niti itko od članova Statutarne komisije, iako su uredno pozvani, no novinarka u tekstu sugerira kako je sazvan nekakav „privatni Sabor“ što je potpuno netočno i zlonamjerno.“

Točan je navod novinarke da Vidakovićev i Majdakov skup održan 15. srpnja 2017. u Stubičkim Toplicama nije bio Sabor RSRH, te da su na istom sudjelovale i osobe koje nisu bile članovi Sindikata. Upravo zbog toga mu nisu prisustvovali ni članovi Statutarne komisije.

Legalan Sabor RSRH proveden je 13. srpnja 2017. godine, te su svoj stav na istom iskazali svi delegati, uključivo i Statutarna komisija.

Vezano za navod Ivana Majdaka: „Novinarki nikada nije dostavljen nikakav odgovor, stav ili izjava Izvršnog odbora RSRH, niti je razgovarala sa „Izvršnim odborom.“

Izvršni odbor RSRH, sa sjedištem u Kneza Mislava 11/2, Zagreb, na traženje novinarke Benačić, dostavljao je svoja očitovanja, među kojima je i iskazao da „…nema saznanja o anonimnom pismu koje je u ožujku primio SDP….“

Vezano za navod Ivana Majdaka: „Nikada nisam izjavio da me strah od daljnjeg osipanja članstva, i to iz vrlo jednostavnog razloga, što u RSRH nema nikakvog osipanja članstva.“

Netočna je navedena tvrdnja jer, na žalost, RSRH trpi štetu zbog postupanja Ivana Majdaka i Željka Vidakovića. Razmjere štete još nije moguće precizno utvrditi.

 

S poštovanjem,

 

Za Izvršni odbor RSRH

 

Marija Jukić

Domagoj Mendeš

Jasmina Nikolić

Miomir Jačimović

Hrvoje Palameta

Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Uočili ste neku izjavu za koju vjerujete da bi je Faktograf trebao obraditi? Želite nas upozoriti na neodgovorno ponašanje političara? Pišite nam na info@faktograf.hr ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.


Iz kategorije "Aktualno"