Nakladnik:

GONG, Trg bana Josipa Jelačića 15/IV, Zagreb

Glavna urednica:

Sanja Despot
sanja.despot@faktograf.hr

Novinari:

Ana Benačić

Ana Brakus

Gabrijela Galić

Petar Vidov

Sav sadržaj na stranici Faktograf.hr dostupan je za prenošenje uz poveznicu na izvor u skladu s Creative Commons 2.0 licencom.

Objavljivanje ispravaka i odgovora provodit će se u skladu sa Zakonom o medijima. Svatko ima pravo od glavnog urednika zahtijevati da bez naknade objavi ispravak objavljene informacije kojom su bila povrijeđena njegova prava ili interesi. Svrha ispravaka je ispravljanje netočne ili nepotpune informacije. Objava ispravka može se zahtijevati u roku od 30 dana od objave informacija. Informacije o potrebi za objavljivanjem ispravka pošaljite na opći kontakt mail.