Plenković: Ranije smo imali i više zastupnika u Saboru
Politička kampanja preko leđa trans osoba
Ni iz iscrpnog obrazloženja nije jasno zašto se zastupnicima manjina treba oduzeti baš pravo odlučivanja o Vladi
Direktiva o autorskim pravima: Copyright ili copywrong?
Zašto u Hrvatskoj izostaje masovni otpor dokidanju ženskih ljudskih prava

Više na www.faktograf.hr