Obećanja

Ispunjava li Vlada svoja predizborna obećanja?

Političke stranke u Hrvatskoj na parlamentarne izbore redovito izlaze s podužom listom ambicioznih obećanja, koja tijekom mandata često ostaju zaboravljena. Odlučili smo stoga aktualnu Vladu RH, sastavljenu od Domoljubne koalicije i MOST-a, a predvođenu Tihomirom Oreškovićem, držati za riječ i pratiti provode li se – i u kojoj mjeri – obećanja koja su davali prije nego su preuzeli vlast.

Proučili smo stoga “Program 5+ Hrvatska”, s kojim je na izbore izašla Domoljubna koalicija, te “Reformske prijedloge MOST-a nezavisnih lista”, s kojima se HDZ-ova koalicija složila tijekom pregovora o formiranju vlasti. Obećanja MOST-a, naime, nije bilo moguće izvući iz njihovog predizbornog programa, s obzirom da se isti u više navrata u predizbornom razdoblju suštinski mijenjao, da bi na kraju od njega ostala tek prilično nedorečena PowerPoint prezentacija. Iz ova dva dokumenta te iz naglasaka na predizbornim skupovima izvukli smo listu od 91 obećanja koja su formulirana dovoljno konkretno da bi se njihova provedba mogla pratiti, što će Faktograf i činiti tijekom mandata aktualne Vlade RH.

Predizborna obećanja Domoljubne koalicije i MOST-a:

1. Osnivanje tvrtke u roku od 24 sata samo uz otvaranje odgovarajuće vrste poslovnog računa – Ovo predizborno obećanje vladajući namjeravaju ostvariti digitalizacijom državne uprave. U tu svrhu planira se osnivanje Hrvatske državne matice (HDM), institucije koja će objedinjavati sve registre, baze podataka i podatke kojima raspolaže RH.

2. Objedinjavanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka u jednu bazu.

3. Bolje korištenje EU fondova – pojednostavljenje i skraćenje vremena obrade projekta i redizajniranje Fonda za sufinanciranje provedbe projekata koji se financiraju iz EU fondova i njegovo proširenje i na poduzetnike i neprofitne organizacije.

4. Veća financijska potpora HBOR-a domaćoj industriji.

5. Konkretnije potpore za posebne grupe poduzetnika – početnici i inovatori, poduzetništvo mladih, žene poduzetnice, podrška socijalnom poduzetništvu.

6. Izjednačiti cijene energije pravnih osoba s onima koje plaćaju fizičke osobe (tijekom 2017).

7. Primjenu Zakona o zaštiti na radu ograničiti na djelatnosti koje su nesporno opasne po zdravlje, okoliš i slično (tijekom 2017)

8. Ukidanje 50 do 60 parafiskalnih nameta.

9. Povećanje neoporezivog dijela plaće.

10. Smanjenje PDV-a u prve dvije godine na 23 posto te obavezno uvođenje međustope od pet posto na hranu i dječje potrepštine. Do kraja mandata smanjiti PDV na 20 posto.

11. Ukinuti porez na dividendu i udjele u dobiti – dinamika u skladu sa stanjem javnih financija.

12. Izrada Bilance nacionalnog bogatstva Hrvatske koja bi dala sigurnost upravljanju hrvatskom ekonomijom. (2016)

13. Revizija kreditnih ugovora u valutnoj klauzuli – na način da se u ugovorima izmjene kamatne stope po principu EURIBOR + marža ugovorena u trenutku sklapanja ugovora o kreditu. Kod svih novih kredita primijeniti jasnu odredbu o modelu formiranja kamatne stope.

14. Bolja komunikacija između HNB-a, Vlade i Sabora – Zakonom o HNB-u jasnije odrediti odgovornosti HNB-a. Potrebno osnivanje Odbora za monetarnu politiku pri Saboru koji bi redovito imao uvid u provedbu monetarne politike HNB-a i usklađenost s ostalim segmentima ekonomske politike.

15. Eliminirati prekomjerni deficit do kraja 2018. kako bi Hrvatska mogla izaći iz procedure prekomjernog deficita do sredine 2019.

16. Dvije do četiri godine nakon izlaska iz procedure prekomjernog deficita javni dug doseći će visinu od 60 posto BDP-a i Hrvatska će ispuniti uvjete za ulazak u Monetarnu uniju.

17. Otvaranje više od 100 000 radnih mjesta (od toga 40 000 u poljoprivredi, 25 000 među malim i srednjim poduzetnicima, 25 000 nakon reindustrijalizacije, 5000 u turizmu i 5000 u šumskom sektoru i povezanim industrijama).

18. Digitalizacija – Uspostavom središnjeg administrativnog državnog tijela za digitalizaciju i kreiranjem središnjeg državnog informacijskog sustava te izgradnjom podatkovnih centara objedinit će se svi resursi, podaci i procesi pod kontrolom i u vlasništvu države te specijaliziranih tvrtki u državnom vlasništvu.

19. Uvođenje brzog, širokopojasnog pristupa internetu za sve – Do 2020. godine 100 posto kućanstava treba biti pokriveno širokopojasnim pristupom iznad 30Mbps, 50 posto kućanstava se treba pretplatiti na širokopojasni pristup iznad 100Mbps.

20. U središte poljoprivrednog razvoja treba staviti OPG – To će se regulirati strategijom te zakonima kao što su Zakon o OPG-u, Zakon o poljoprivredi, Zakon o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem, Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o hrani, Zakon o veterinarstvu. Napraviti preustroj javnih službi u poljoprivredi sa zadaćama usmjerenim prvenstveno prema OPG-ima.

21. Izmjena Programa ruralnog razvoja RH 2014 – 2020., revizija provedbenih pravilnika i realiziranih natječaja radi popravljanja položaja OPG-ova i malih poljoprivrednika naspram sadašnjeg malog broja korisnika. (do kraja 2016).

22. Oblikovanje agrarno-obrtničke banke s posebnim usmjerenjem na OPG i mala i srednja poduzeća koja bi usmjeravala povoljne pakete kreditnih mjera prema poljoprivredi i ruralnim područjima. Optimalno rješenje bilo bi preusmjerenje HPB na Agrobanku (sredina 2017).

23. Stavljanje u funkciju svog raspoloživog poljoprivrednog zemljišta do 2020.

24. Revizija poreznog sustava prema OPG-ima.

25. Plaćanje doprinosa poljoprivrednika prema ostvarenom dohotku.

26. Smanjiti broj parafiskalnih nameta za poljoprivrednike, a opravdane objediniti u jedan namet.

27. Navodnjavanje – 40 projekata na ukupno 5 posto poljoprivrednih površina.

28. Zaštita 30 proizvoda u poljoprivredi nacionalnim i EU oznakama do 2020. Dodatno brendiranje poljoprivrednih proizvoda te plasman u turističke centre u Hrvatskoj i šire.

29. Reprogramiranje postojećih zaduženja i omogućavanje odgoda otplate i boljih kreditnih uvjeta za poljoprivrednike.

30. Udvostručiti proizvodne kapacitete i prihode u akvakulturi.

31. Restrukturiranje energetskih kompanija u državnom vlasništvu.

32. Izgradnja LNG terminala – potrebna je nova analiza ekonomske opravdanosti i izbor varijante – brod ili klasični terminal ( II kvartal 2016).

33. Osigurati neovisnu poziciju regulatorne agencije HERA-e.

34. Moratorij na projekt istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu. Cilj je ubuduće omogućiti intenzivnija istraživanja i to u Panonskom bazenu, Dinaridima i Jadranu, ali na transparentan način, uz uključenje svih sudionika u pripremu i provođenje projekata.

35. Olakšati zakonsku proceduru za energetske zadruge i klastere i osiguranje ravnopravnog položaja na tržištu s ostalim sudionicima.

36. Učinkovit sustav gospodarenja otpadom – godišnje će se skupiti više od 350.000 tona goriva iz otpada.

37. Sanirati crne točke nastale dugotrajnim i neprimjerenim gospodarenjem uglavnom tehnološkim otpadom.

38. Unaprijediti suradnju Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša ili uključiti resor voda u ministarstvo zaduženo za okoliš.

39. Izmjena programa tehničkog pregleda novih osobnih i teretnih vozila – prvi tehnički pregled nakon 4 godine, zatim nakon dvije te potom svake godine tijekom radnog vijeka vozila. Ovaj prijelaz bi samo za osobna vozila značio smanjenje nepotrebnih davanja za 47,8 milijuna godišnje.

40. Dovršiti započetu izgradnju infrastrukture u hrvatskim lukama i modernizaciju željezničkog prometa. Za to je planirano korištenje europskih fondova.

41. Dovršiti izgradnju autocestovne mreže.

42. Uz obavezno osiguranje koje pokriva točno definiran opseg zdravstvenih usluga i rokove u kojima ih osiguranik mora dobiti, otvorit će se prostor osiguravajućim društvima za dodatno zdravstveno osiguranje.

43. Decentralizirati sustav i bolnice dati na upravljanje županijama i gradovima.

44. Provesti postupak standardizacije i objedinjavanja mreže hitne medicinske pomoći na cijelom području Hrvatske.

45. Zaustaviti odljev zdravstvenih djelatnika u inozemstvo – To bi se trebalo ostvariti proaktivnim stimulirajućim mjerama od financijskih, preko edukacijskih do mjera za rješavanja stambenog pitanja.

46. Povećanje mirovina do razine od 60 posto plaće.

47. Neiskorištenu nepokretnu imovinu RH iskoristiti za realizaciju projekata socijalnog stanovanja..

48. Ukloniti ograničenja povezana s rodiljnim i roditeljskim naknadama za drugih šest mjeseci rodiljnog dopusta kako bi zaposleni roditelji i u tom razdoblju imali punu plaću.

49. Svakom djetetu osigurati mjesto u vrtiću. Subvencionirati otvaranje korporativnih vrtića u poslovnim zgradama.

50. Omogućiti asistenta u nastavi svakom djetetu kojem je potreban.

51. Ukinuti praksu stalnih izmjena zakona, pravilnika i uredbi koja među građane, poduzeća i potencijalne investitore sada unosi nesigurnost.

52. Smanjiti broj starih neriješenih sudskih predmeta – izraditi Akcijski plan njihovog rješavanja. Osigurati da nijedno sudačko i državno odvjetničko mjesto ne ostane nepopunjeno dulje od šest mjeseci.

53. Zakonskim izmjenama potpuno onemogućiti utjecaj politike na postupak imenovanja pravosudnih dužnosnika.

54. Reaktivirati rad Savjeta za provedbu reforme pravosuđa kakav je postojao u vrijeme pregovora s EU. (I. kvartal 2016)

55. Osnivanjem Visokog kaznenog suda rasteretiti Vrhovni sud.

56. Provesti materijalno i kadrovsko jačanje trgovačkih sudova.

57. Smanjenje broja političkih dužnosnika – u općinama i gradovima do 10 000 stanovnika bira se samo jedna osoba u izvršnu vlast (načelnik, gradonačelnik). Veći gradovi i županije trebali bi zadržati i zamjenika, moguće kao volontera. Pročelnici upravnih tijela imenovali bi se na četiri godine. Ne bi se više birali posebni zamjenici koji su predstavnici nacionalnih manjina u lokalnoj ili županijskoj samoupravi već bi se zaštita manjina uredila preko Vijeća nacionalnih manjina.

58. Smanjenje broja članova predstavničkih tijela (vijećnika) sa sadašnjih 8354 za najmanje 20 posto. Županijske skupštine bi sa sadašnjih 31 do 51 zastupnika trebalo smanjiti na 21 – 27, skupštinu grada Zagreba na 35 zastupnika, a gradovi ovisno o veličini na 11 do 17 vijećnika, veće općine na 9, a male na 5 vijećnika. (provedba do lokalnih izbora)

59. Smanjenje broja ministarstava. Prekršeno>>>

60. Ograničenje broja političkih dužnosnika u ministarstvima na ministra i zamjenika, a stručna upravljačka struktura od razine pomoćnika ministra.

61. Smanjenje broja postojećih agencija kroz njihovo pripajanje resornim ministarstvima ili kroz međusobno spajanje, osim onih koje su formirane kroz pregovarački postupak s EU ili su potrebne za povlačenje sredstava iz EU. (IV. kvartal 2016)

62. Ustrojiti sustav objektivnog i nepristranog ocjenjivanja državnih službenika.

63.. Restrukturirati javna trgovačka društva, depolitizirati uprave, povećati upravljačku autonomiju i odgovornost uz postavljanje jasnih ciljeva i redovito ocjenjivanje rezultata. Temelj za to bit će analiza poslovanja i Strategija razvoja javnih poduzeća.

64. Izdvajanja za obrazovanje i znanost svake godine bi se trebala povećavati za 0,4 posto BDP-a kako bismo se približili europskom prosjeku od 5,25 posto (kod nas je sad 4,21)

65. Povećanje izdvajanja iz proračuna za znanost i istraživanje od 0,4 posto godišnje dok se ne dosegne europski prosjek od 2, 01 posto BDP-a (kod nas je 0,81). Poticat će se financiranje znanstvenih projekata iz EU fondova. Za uspješniju suradnju gospodarstva i znanosti nužno je osnovati Fond za znanost.

66. Racionalizacija broja sveučilišta i veleučilišta financiranih iz državnog proračuna – na temelju provedene analize.

67. Reforma znanstvenih instituta.

68. Eliminirati utjecaj političkih i drugih društvenih skupina u obrazovanju i znanosti.

69. Revizija Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije – Domoljubna koalicija inzistira da se naglasi i komponenta odgoja. Kurikularnu reformu treba nastaviti na način da se postigne visok stupanj suglasja svih zainteresiranih dionika (od HAZU, preko Sveučilišta do učitelja i nastavnika-praktičara).

70. Napredovanje nastavnika – nastavnicima čiji učenici postižu dobre rezultate na natjecanjima treba povećati plaću, bilo putem povećanog koeficijenta bilo putem privremenog dodatka na plaću. Nužno je donijeti i novi Pravilnik o napredovanju. Sredstva namijenjena za usavršavanja treba povećati.

71. Stipendiranje studenata – Treba razraditi cjeloviti model stipendiranja koji se odvija na razinama lokalne samouprave i ministarstava, a nužno je uključiti i gospodarske subjekte. Za povećanje fonda sredstava za stipendije mogu se osigurati sredstva iz fondova EU.

72. Besplatni udžbenici i besplatni prijevoz učenika osnovnih škola u cijeloj državi. Za srednjoškolce participacija u prijevozu u iznosu od 75 posto iznosa.

73. Smanjenje plaća saborskih zastupnika i ukidanje prava 6 plus 6 – na prvoj sjednici Sabora nakon konstituiranja.

74. Oblikovanje izbornih jedinica uvažavajući jednakosti biračkog glasa i načela necijepanja postojećih županija (ili regija) i Grada Zagreba. Prema ovoj bi se mjeri u raznim izbornim jedinicama birao različit broj zastupnika, ali ne manje od 15. (rasprava u prosincu 2016,, provedba za sljedeće izbore).

75. Značajno veće sankcije ili odbacivanje liste na kojoj nije poštivano načelo zastupljenosti oba spola (provedba od sljedećih izbora).

76. Kandidat mora imati prebivalište na području izborne jedinice najmanje šest mjeseci prije raspisivanja izbora.

77. Profesionalizacija tijela za provedbu izbora – Imenovanje devet članova DIP-a iz relevantnih struka. Oni ne smiju biti članovi političkih stranaka najmanje pet godina prije izbora. Predviđa se profesionalizacija izborne administracije i na nižim razinama. (prosinac 2016.)

78. Striktna primjena Zakona o prebivalištu kako bi popisi birača bili temeljeni na stvarnom prebivalištu birača.

79. Kako bi se povećala transparentnost i participacija pri procesu donošenju propisa, javna savjetovanja sa zainteresiranom javnošću trebaju trajati najmanje 30 dana, osim u iznimnim slučajevima. Za prijedloge ključnih reformski modela provoditi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću dulje od 30 dana te koje uključuje druge oblike savjetovanja osim internetskog. Za ključne reformske odluke, zakone i strategije provesti iscrpnu procjenu učinaka propisa (poželjna izrada više alternativnih opcija i njihovih učinaka). Redovito objavljivati zapisnike sastanaka ključnih radnih skupina uključenih u osmišljavanje i provedbu reformi. Kvartalno izvještavanje šire javnosti o provedbi aktivnosti i rezultatima.

80. Značajno proširenje uloge Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Povjerenstvo mora imati nadzorne alate i mogućnost provjera. Proširiti popis državnih dužnosnika na koje se odnosi Zakon o sprečavanju sukoba interesa – zahvatiti i ravnatelje agencija, komisija, zavoda i javnih poduzeća. Uspostaviti Registar lobista. Žurno ispuniti mjere iz akcijskog antikorupcijskog plana vezanih uz donošenje zasebnih kodeksa ponašanja za članove Hrvatskog sabora, članove Vlade te zaposlenike Ureda predsjednice. Osnovati jedinstvena etička tijela zadužena za provedbu sva tri kodeksa s jasnim ovlastima sankcioniranja,

81. Prelazak na potpuni i otvoreni Open Data: svi državni i lokalni podaci koji su javno dostupni moraju biti dostupni u digitalnom Open Data formatu. Uspostava jedinstvene baze političkih donacija političkim strankama i udrugama civilnog društva. Provođenje projekta eGrađani i eGovernment.

82. Pokrenuti postupak donošenja novog Zakona o političkim strankama kojim će se osigurati unutrašnji ustroj stranaka na demokratskim načelima – (I. kvartal 2016)

83. Značajno jačanje ovlasti parlamentarnog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i proširenje nadležnosti Vijeća za građanski nadzor.

84. Donijeti Medijsku strategiju i akcijski plan za njeno provođenje te paket medijskih zakona. Izbor glavnog ravnatelja HRT-a i čelnika regulatornih tijela dvotrećinskom većinom. Izrada baze podataka s podacima o vlasništvu nad medijima. Uvođenje redakcijskih statuta u sve medije. Potrebno zakonsko osiguranje prava i neovisnosti novinara.

85. Izdvajanje sredstava iz proračuna za kulturu povećati na 1 posto. Prekršeno>>>

86. Proglašenje isključivog gospodarskog pojasa na čitavom teritoriju RH (I. kvartal 2016.). Prekršeno>>>

87. Osigurati punu i trajnu skrb za hrvatske branitelje i njihove obitelji primjenom postojećih zakonskih rješenja, trajnim rješenjem statusa pripadnika HVO-a; zdravstvenom skrbi koju će bolnice i zdravstvene ustanove organizirati za hrvatske branitelje; reguliranjem svih prava hrvatskih branitelja jednim zakonom – Zakonom o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji; povratkom ukinutih mirovinskih prava sukladno gospodarskom i financijskom oporavku Hrvatske. Osigurati povoljno kreditiranje hrvatskih branitelja poduzetnika i poduzetnika koji zapošljavaju hrvatske branitelje.

88. Zaustaviti iseljavanje.

89. HDZ najavljuje i program demografskog oporavka kroz dva modela: „obnovom domicilne populacije čiji je fertilni potencijal postojan“ i „obnovom ukupne populacije imigracijskim postupkom hrvatskim iseljeništvom“. HDZ smatra da se to može postići tako da se u središte prioriteta stavi obitelj i to kroz medije, Crkvu, obrazovni i odgojni sustav, sveučilišta te „domoljubnu i dobronamjernu najširu javnost“. Cjelokupna strategija razvoja Hrvatske u svojoj će osnovi imati integriranu razradu demografskih aspekata.

90. Novorođena djeca će iz proračuna dobiti 1000 eura.

91. Teritorijalna reforma lokalne i županijske samouprave – MOST je predložio smanjenje broja županija i općina, pri čemu bi se dio općina i gradova spojio u zasebne jedinice, a neodržive općine bi se pripajale održivim općinama. Ovu reformu trebalo bi provesti najkasnije do kraja 2019. godine, pri čemu bi prvi potez trebalo biti donošenje Strategije teritorijalne reforme lokalne i županijske samouprave u Saboru, i to u lipnju 2016. godine. HDZ je potvrdio da predložene rokove smatra realnima.

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.