Aktualno

Pa dokle? Teoretičari zavjere u Istanbulskoj konvenciji “pronašli” i legalizaciju pedofilije

Faktografu je prijavljen tweet novinara i urednika Vedrana Morina, svojevremenog nositelja Nezavisne liste mladih za Mali Lošinj na lokalnim izborima 2013., povremnog suradnika portala udruge U ime obitelji, Narod.hr te još nekih manjih portala. On kaže sljedeće:

“Članak 3. Istanbulske konvencije legalizira pedofiliju, ali to Vlada niti SDP, HDZ i njihovi partneri ne vide”.

Morin je pritom označio sve tri instance na Twitteru, a odgovorila mu je samo jedna – SDP. “Evo članka 3. Konvencije. Gdje stoji to što tvrdite?”, napisali su mu, uz fotografiju “prokazanog” članka Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. U njemu, naime, piše:

“U svrhu ove Konvencije:
a. “nasilje nad ženama” smatra se kršenjem ljudskih prava i oblikom diskriminacije žena i označava sva djela rodno utemeljenog nasilja koja imaju za posljedicu ili će vjerojatno imati za posljedicu tjelesnu, seksualnu, psihičku ili ekonomsku štetu ili patnju žena, uključujući prijetnje takvim djelima, prisilu ili namjerno oduzimanje slobode, bilo da se pojavljuju u javnom ili privatnom životu;
b. “nasilje u obitelji” označava sva djela tjelesnog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja koja se događaju u obitelji ili kućanstvu ili između bivših ili sadašnjih bračnih drugova ili partnera, neovisno o tome dijeli li počinitelj ili je dijelio isto prebivalište sa žrtvom;
c. “rod” označava društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce;
d. “rodno utemeljeno nasilje nad ženama” označava nasilje usmjereno na ženu zbog toga što je žena ili koje nerazmjerno pogađa žene;
e. “žrtva” označava svaku fizičku osobu koja je izložena ponašanju navedenom u točkama a. i b.;
f. “žene” uključuje i djevojčice mlađe od 18 godina.”

Morin im je odvratio: “Ne sramotite se @SDPHrvatske jer bi ste se mogli prilično zacrveniti još više nego se crvenite. Pročitajte onoliko puta dok Vam ne postane jasno. Ali budem obradio i objavio uskoro #zaistinuspreman”.

sdp-morin

HDZ i Vlada još uvijek ne odgovaraju na ovo, ali s pitanjem mu se javio jedan “tviteraš”:

“OK, zar ste zaista toliko zagrizli u to da žene nikako ne smiju imati ista prava kao muškarci pa sada fantazirate? GDJE to piše???”

Naknadno je to pokušao pojasniti, ali bez uspjeha i usprkos napomeni da je protiv “svih oblika nasilja prema ženama, muškarcima, djeci pa i prema životinjama.”

Morin

Budući da je uistinu lako tvrditi da to nije tako, jer i nakon prvog, jednako kao i petog iščitavanja članka 3. Konvencije, niti je moguće dokučiti kako on to točno legalizira pedofiliju, morat ćemo Morinu upisati “Ni F od fakta”.

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.