Odgovaramo na pitanja čitatelja: kako na izborima za Europski parlament glasati van mjesta prebivališta

K.B.

Kako glasati na izborima za Europski parlament ako ste državljanin Republike Hrvatske, a nalazite se izvan mjesta prebivališta – upitao nas je čitatelj Faktografa.

Pravo izlaska na izbore imaju svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina. „Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan izbora zateknu se izvan granica Republike Hrvatske, glasuju u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske, uz prethodnu registraciju ili potvrdu radi glasovanja izvan mjesta prebivališta“ , navodi se u Zakonu o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Također, zakon navodi kako birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora zateknu se na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birači koji se na dan izbora nalaze u mirovnim operacijama i misijama, birači koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom zateknu izvan njezinih granica, na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birači koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi te birači lišeni slobode, glasuju na posebnim biračkim mjestima koje će 20 dana prije izbora odrediti ministri zaduženi za pojedina područja.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj glasuju u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske.

Obavezna registracija

Ministarstvo uprave objavilo je detaljne naputke kako postupiti u slučaju glasanja van mjesta prebivališta.

Birači koji imaju prebivalište u RH, a žele glasati u drugom mjestu unutar Hrvatske, moraju zatražiti privremeni upis na mjesto gdje će se zateći na dan održavanja izbora.

Ako žele glasati u inozemstvu, moraju zatražiti prethodnu registraciju u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu RH ili u nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, birači mogu u nadležnom uredu u kojem su upisani u registar birača zatražiti potvrdu za glasanje van mjesta prebivališta, bez navođenja gdje će se zateći na dan izbora, a temeljem koje će moći glasati na  bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasanje izvan mjesta prebivališta podnosi se nadležnom uredu prema mjestu prebivališta birača.

Rok do 15. svibnja

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj,  a izdana im je osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, ne moraju se aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. Ako žele glasati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva, odnosno u Republici Hrvatskoj gdje će boraviti na dan održavanja izbora, podnijet će zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.

Birači koji nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, a kako bi mogli glasati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju. Zahtjev za aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije birači podnose najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu RH u inozemstvu, odnosno nadležnom uredu u RH na čijem će se području birač zateći na dan izbora

Svakako treba obratiti pažnju na to da se sve vrste zahtjeva za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasanje izvan mjesta prebivališta trebaju podnijeti najkasnije do 15. svibnja 2019.

Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Uočili ste neku izjavu za koju vjerujete da bi je Faktograf trebao obraditi? Želite nas upozoriti na neodgovorno ponašanje političara? Pišite nam na info@faktograf.hr ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.


Iz kategorije "Aktualno"