Elon Musk u lovu na Twitter

Hoće li Musk, koji se danas zalaže za apsolutnu slobodu govora, sutra jednostavno promijeniti mišljenje i postati najtvrđi cenzor?