Pod povećalom

Kako je iz HŽ-ovog projekta nestalo 3,5 kilometra pruge

Obnovljena dionica pruge Dugo Selo - Novska imat će 22 umjesto prvotno predviđenih 25,5 kilometara. Provjerili smo gdje je nestalo 3,5 kilometara pruge.
Ilustracija: Jake Weirick on Unsplash

U studenom 2013. godine, HŽ Infrastruktura potpisala je sa zajednicom ponuditelja predvođenih španjolskom tvrtkom Técnica y Proyectos S.A. (TYPSA) ugovor za projektiranje obnove i izgradnje drugog kolosijeka pruge Dugo Selo – Novska, faza 2 i 3. Posao je trebao biti dovršen u roku od tri godine. Očekivalo se i da će radovi krenuti 2017. godine i završiti do 2021. godine. Ništa se od toga nije dogodilo, ali su zato porasli troškovi projektiranja i nestalo je 3,5 kilometara pruge.

Da je dio pruge nestao, sugerira Nacionalni plan za oporavak i otpornost (NPOO). Obnova i izgradnja drugog kolosijeka pruge Dugo Selo – Novska postalo je jedno od značajnijih ulaganja predviđenih NPOO-om.

„Cilj je ulaganja nadograditi i obnoviti postojeći te izgraditi novi kolosijek, ukupne duljine 22 km, na dionicama željezničke pruge Dugo Selo-Novska, poddionica Kutina-Novska s ciljem izgradnje dvokolosiječne elektrificirane pruge duž cijelog bivšeg Paneuropskog koridora X (RH1), koji se ujedno nalazi na Osnovnoj mreži transeuropske prometne mreže (TEN-T) i na željezničko-teretnom koridoru Alpe-Zapadni Balkan. Provedba ulaganja doprinijet će tome da cijela dionica koridora RH1 koja prolazi kroz Hrvatsku bude dvokolosiječna, elektrificirana, u skladu s tehničkim standardima za interoperabilnost željezničkog sustava TEN-T“, stoji u NPOO-u.

NPOO-o, dakle, govori o izgradnji 22 kilometra pruge na poddionici Kutina-Novska. Istodobno, HŽ Infrastruktura na svojim mrežnim stranicama navodi da je duljina te poddionice 25,5 kilometara. Gdje su nestala 3,5 kilometra pruge, pitanje je koje se logično nameće.

Što kaže HŽ

„Podaci sa naše mrežne stranice, a koji su vezani za ugovor ‘Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za dogradnju, obnovu i izgradnju drugog kolosijeka te izgradnju nove dvokolosiječne pruge Dugo Selo-Novska, faze 2 i 3’ te informacije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) odnose se na ‘različite trase pruge’ te stoga nisu niti iste duljine“, navodi HŽ Infrastruktura u odgovoru na naš upit.

Trasa postojeće jednokolosiječne pruge Dugo Selo – Novska, objašnjavaju iz HŽ Infrastrukture, na dionici Kutina-Novska nakon kolodvora Kutina prolazi kroz kolodvor Banova Jaruga te preko kolodvora Lipovljani dolazi do kolodvora Novska.

Izvor: HŽ Infrastruktura, Mreža pruga

„Duljina navedena na našim stranicama u opisu ugovora ‘Priprema projekata i druge projekte dokumentacije za dogradnju, obnovu i izgradnju drugog kolosijeka te izgradnju nove dvokolosiječne pruge Dugo Selo-Novska, faze 2 i 3’ odnosi se na duljinu te trase“, objašnjavaju u HŽ Infrastrukturi.

Nadalje, navode kako se u konačnici projektom „Unaprjeđenje, obnova, izgradnja drugog kolosijeka te izgradnja nove dvokolosiječne pruge na dionicama  željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska“ predviđa izgradnja nove dvokolosiječne pruge na dijelu poddionice Kutina-Lipovljani. Tako Banova Jaruga „više neće biti dio pruge M103 Dugo Selo – Novska“.

Sama dionica Kutina-Novska se skraćuje „budući da će nova trasa pruge na dionici Kutina-Novska prolaziti više u pravcu“.

Kako objašnjavaju u HŽ Infrastrukturi to je razlog zbog kojeg „ duljina dionice Kutina-Novska postojeće jednokolosiječne pruge Dugo Selo-Novska i duljina iste po završetku projekta ‘Unaprjeđenje, obnova, izgradnja drugog kolosijeka te izgradnja nove dvokolosiječne pruge na dionicama  željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska’ nije jednaka“.

Duljina pruge koja se navodi u NPOO-u, kako objašnjavaju, odnosi se na „isprojektiranu duljinu dvokolosiječne pruge položene novom trasom Kutina-Novska (cca 22 km) i to kako je to definirano lokacijskom dozvolom za zahvat – dionica uključuje kolodvor Novska ali ne uključuje kolodvor Kutina čije se područje izrađenom projektnom dokumentacijom nalazi u prethodnoj dionici pruge (dionica Popovača – Kutina)“.

Izvor: HŽ Infrastruktura, trasa nove pruge

Nadalje, HŽ Infrastruktura objašnjava kako je „projektom/ugovorom ‘Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za dogradnju, obnovu i izgradnju drugog kolosijeka te izgradnju nove dvokolosiječne pruge Dugo Selo-Novska, faze 2 i 3’ obuhvaćena izrada dijela projektne dokumentacije (uz ishođenje potrebnih dozvola) za zahvat/projekt ‘Unaprjeđenje, obnova, izgradnja drugog kolosijeka te izgradnja nove dvokolosiječne pruge na dionicama  željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska’“.

Taj ugovor „od početka uključuje izradu projektne dokumentacije za obnovu postojeće jednokolosiječne pruge (pa i na dionici između Kutine i Novska) kao i za izgradnju drugog kolosijeka tj. dvokolosiječne pruge (npr. nova trasa između Kutine i Lipovljana)“.

Zatajene izmjene

Iz odgovora HŽ Infrastrukture tako proizlazi da je projekt zamišljen prije devet godina u međuvremenu, u jednom dijelu, doživio izmjene. No, nove planove HŽ Infrastruktura nije objavila te na svojim mrežnim stranicama i dalje „predstavlja“ stari projekt.

Ugovor potpisan u studenom 2013. godine sa španjolskom TYPS-om u zajednici ponuditelja s francuskom tvrtkom Egis Rail, španjolskom tvrtkom Ingeneria y Economia del Transporte i domaćim Inženjerskim projektnim zavodom (IPZ) koštao je 10,215 milijuna eura, od čega se 85 posto troška financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt je trebao biti dovršen do studenog 2016. godine, ali je i prije tog roka bilo jasno da će projektiranje kasniti najmanje 15 mjeseci te se završetak posla „očekivao“ do ožujka 2018. godine. No, i taj je rok probijen. Probijena je i cijena izrade pripreme dokumentacije za obnovu i izgradnju pruge na dionici Dugo Selo – Novska.

Na mrežnim stranicama HŽ infrastrukture, osim starog projekta, još uvijek stoji i stara cijena. Ona je u međuvremenu porasla za 1,27 milijuna eura. Drugim riječima, projektiranje izmijenjene trase pruge, prema odgovoru kojeg nam je uputila HŽ Infrastruktura ne košta više 10,215 milijuna eura, već gotovo 11,5 milijuna eura.

Zbog čega i kada projekt obnove i izgradnje drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska mijenjan? U HŽ Infrastrukturi navode kako se to dogodilo prije tri godine, 2019. godine, i to na sugestiju JASPERS-a (Joint Assistance to Support Projects in European Regions, Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama). Naime, plan je bio da se najprije obnovi postojeći kolosijek pruge te da se nakon te obnove krene u izgradnju drugog kolosijeka.

No, „predstavnici JASPERS misije u Republici Hrvatskoj informirali su nas da sufinanciranje budućih radova neće biti moguće ostvariti za tako podijeljen projekt već da projekt treba pripremati kao cjelovit, odnosno za dvokolosiječnu prugu (zajedno odvijanje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka)“, objašnjavaju na naš upit u HŽ Infrastrukturi.

Stoga je 2019. godine projektantski konzorcij „dodatno preuzeo na sebe obavezu izmjene glavnog projekta rekonstrukcije postojeće jednokolosiječne pruge na poddionici pruge Dugo Selo – Novoselec (dijelom izrađen u okviru zasebnog ugovora o projektiranju) i spajanje istoga s projektom drugog kolosijeka pruge na toj poddionici (dio obaveza iz početnog ugovora) kako bi se projektna dokumentacija objedinila i za rekonstrukciju postojećeg i za izgradnju drugog kolosijeka pruge“.

Osim toga, projektanti su dobili obavezu ishođenja građevinskih dozvola za radove na dvokolosiječnoj pruzi, kao i obavezu pripreme cjelokupne natječajne dokumentacije za buduće radove. Natječajna dokumentacija obuhvaćat će sve radove na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka na cijeloj dionici pruge Dugo Selo – Novska.

„Istodobno, projektantu je ostala obaveza izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće jednokolosiječne pruge na poddionici Kutina- Banova Jaruga, kao i izrada dokumentacije za uklanjanje pruge na poddionici Banova Jaruga-Lipovljani, a što će se realizirati po dovršetku radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka tj. dvokolosiječne pruge Dugo Selo- Novska“, navode iz HŽ Infrastrukture.

Drugim riječima, obnova jednokolosiječne pruge Kutina-Banova Jaruga ostaje kao projektna obaveza, ali se taj posao neće financirati unutar objedinjenog projekta obnove i izgradnje drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska.

„S obzirom na, u međuvremenu provedenu ekonomsko-financijsku analizu zahvata, dodatno je odlučeno da se radovi na obnovi/rekonstrukciji postojeće jednokolosiječne pruge na dionici Kutina-Banova Jaruga ne izvode u okviru projekta „Unaprjeđenje, obnova, izgradnja drugog kolosijeka te izgradnja nove dvokolosiječne pruge na dionicama željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska“,  već će se isti izvesti kada se za to osiguraju financijska sredstva iz drugih izvora financiranja“, ističu iz HŽ Infrastrukture.

Pojednostavljeno, „nestalih“ 3,5 kilometara pruge nalaze se u zaobilaženju kolodvora Banova Jaruga. Putovanje od Kutine do Novske više neće biti sa „skretanjem“ u Banovu Jarugu, pa iz nje do Lipovljanja i dalje do Novske, već će se putovati Kutina-Lipovljani-Novska. Banova Jaruga ostat će lokalni kolodvor na putu od Kutine do Pćelića.

No, HŽ Infrastruktura te izmjene planova nigdje nije objavio. Štoviše, kada je lani održan sastanak s predstavnicima Kutine, Novske i Ivanić-Grada o projektu obnove postojeće i izgradnji drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska, govorilo se o projektu od kojeg se odustalo dvije godine ranije (1, 2, 3). Tada se govorilo da je faza 2. i 3. koštati 572,5 milijuna eura, kao što se govorilo i o dulji pruge od 25,5 kilometara od Kutine do Novske.

U to se vrijeme, naime, još nije znalo hoće li NPOO biti odobren. Europskoj komisiji Hrvatska ga je uputila sredinom svibnja, a plan je odobrenje dobio početkom srpnja.

Facebook
Twitter
Live blog
Dezinformacije o koronavirusu

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.