Pod povećalom

U srcu Parka prirode Velebit s radom počinje kamenolom

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nije nam pojasnilo ima li kamenolom ispod Tulovih greda svu potrebnu dokumentaciju.
Foto:Faktograf

U Parku prirode Velebit, na području koje je dio ekološke mreže Natura 2000, s radom počinje kamenolom. Riječ je o eksploataciji polja Romanovac koje se nalazi ispod Tulovih greda na području Općine Jasenice.

Zaključak je to do kojeg smo došli kada smo telefonski kontaktirali tvrtku Kamen d.o.o sa sjedištem u Obrovcu, a koja je na stranici Posao.hr objavila natječaj za posao radnika u kamenolomu. Praveći se da smo zainteresirani za posao, iz tvrtke su nam potvrdili da je riječ o navedenoj lokaciji na kojoj su počeli radovi. Eksploatacijsko polje posjetili smo i sami te uočili kako je ispred kamenoloma postavljena rampa, te kako su komadi stijena označeni posebnim oznakama.

Budući da su po Zakonu o zaštiti prirode u parku prirode dopuštene samo one djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i svojstva, a da eksploatacija kamena to svakako predstavlja, zanimalo nas je kako je tako nešto u PP Velebit uopće moguće, te tko je to dozvolio.

Odluku potpisala tadašnja ministrica Dalić

Odgovor leži u odluci koju je u travnju 2017. godine donijelo Ministarstvo državne imovine, odnosno, Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH. Povjerenstvom je tada predsjedala Martina Dalić, bivša potpredsjednica Vlade RH za gospodarstvo i ministrica gospodarstva.

Dalić je potpisala Odluku o osnivanju prava služnosti na šumi/šumskom zemljištu u vlasništvu RH u svrhu eksploatacije mineralne sirovine na EP Romanovac, u kojoj stoji da će država kao vlasnik sklopiti ugovor s trgovačkim društvom Kamen d.o.o, u skladu s Rješenjem republičkog komiteta za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo od 22. rujna 1989. godine, te Glavnim rudarskim projektom kamenoloma “Romanovac” od lipnja 1989. kojem je prethodilo uvjerenje Općine Obrovac od travnja 1988. godine.

Pola godine nakon što je Dalić u ime Povjerenstva potpisala Odluku, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kojem je ona ministrica, u listopadu 2017. godine donosi Odluku o davanju koncesije za eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju arhitektonsko-građevnog kamena “Romanovac”.

Budući da se navedena odluka ne može naći na stranicama Ministarstva, nije poznato pod kojim je uvjetima tvrtka Kamen d.o.o dobila koncesiju, te koji je obuhvat iste. Kako se može zaključiti po objavi na Elektroničkom oglasniku javne nabave, procijenjena vrijednost koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra koja je dodijeljena tvrtki Kamen d.o.o iznosi 12 milijuna kuna.

Eksploatacijsko polje Romanovac navedeno je i u Popisu aktivnih eksploatacijskih polja u Republici Hrvatskoj koji se može naći na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.  Popis eksploatacijskih polja na kojima je ishođena koncesija, također objavljen na stranicama Ministarstva, otkriva da je tvrtka Kamen d.o.o dobila koncesiju za razdoblje 15.1.2018. godine- 31.12.2038. godine.

PP Velebit navodi kako se ne bi trebali aktivirati niti stari kamenolomi

Obratili smo se javnoj ustanovi Park prirode Velebit koja upravlja područjem na kojem se nalazi kamenolom, odakle su nam odgovorili da do danas nisu zaprimili niti izdali ikakav dokument vezano za aktiviranje kamenoloma Romanovac ispod Tulovih greda.

Objasnili su nam kako je kamenolom bio aktivan devedesetih godina. Početkom rada Ustanove 2005. godine čuvarska je služba na terenu od tadašnjeg koncesionara zatražila dokumentaciju koju nisu imali te je u suradnji s rudarskom inspekcijom naložena obustava radova do ishođenja dozvole za rad. Od tada nije bilo nikakvih aktivnosti u kamenolomu. Stav je Ustanove da se ne bi trebali aktivirati niti stari kamenolomi, osim s ciljem njihove sanacije.

O početku aktivnosti u EP Romanovac nisu upoznati.

“Nakon što utvrdimo detaljnije informacije vezane za predmetno eksploatacijsko polje naknadno ćemo Vas informirati”, odgovorili su nam.

Drugačiji odgovor smo dobili od Općine Jasenice, čiji su predstavnici prije malo više od mjesec dana upozorili nadležne iz Parka prirode Velebit kako se EP Romanovac planira ponovno aktivirati.

“Općina Jasenice je dana 24. kolovoza 2022. godine na javnom izlaganju Prijedloga plana upravljanja Parkom prirode ‘Velebit’ i pridruženim zaštitnim područjima i područjima ekološke mreže 2022. – 2031. godine iznijela svoje mišljenje o samom projektu te je zatražila da se taj projekt uvrsti u Prijedlog plana upravljanja kako bi dali na važnosti da je taj projekt štetan i da sve važne pravne i fizičke osobe budu upoznate da se EP Romanovac planira aktivirati”, odgovorili su nam.

Prostorni plan

Iako je stav ustanove PP Velebit da se ne aktiviraju stari kamenolomi osim s ciljem njihove sanacije, činjenica je da u sadašnjem Upravnom vijeću PP Velebit sjedi i bivši HDZ-ov načelnik Općine Jasenice Martin Baričević koji je svojedobno, 18. svibnja 2020. godine, donio Zaključak o utvrđivanju prijedloga V. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Jasenice kojima bi se omogućila eksploatacija u kamenolomu Romanovac.

U predloženim izmjenama koje su dostupne na stranicama Općine može se vidjeti i u kojem smjeru su išle izmjene plana. One na kraju ipak nisu izglasane, a nova je općinska vlast, kako su potvrdili za Faktograf, od njih odustala. Naime, Baričević je inicirao prijedlog izmjena plana koje se u jednom dijelu odnose na građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina.

Predložene izmjene, među ostalim, odnose se i na ubačeni članak u kojem stoji kako se na području Općine nalazi postojeća lokacija za eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na lokaciji Romanovac-Velebit, te kako se omogućava gradnja potrebnih sadržaja (pogon separacije, prateće građevine) na temelju Prostornog plana. Sanaciju eksploatacijskih polja, kako stoji u prijedlogu izmjena, je potrebno provoditi u fazi eksploatacije.

“Mjere sanacije područja moraju se provoditi u tijeku eksploatacije i završiti po prestanku korištenja. U prostorima postojećih kamenoloma koji su u funkciji (eksploataciji) moguće je organizirati reciklažu (inertnog) građevinskog otpada ukoliko prostorne mogućnosti to dozvoljavaju”, stoji u prijedlogu izmjena.

Drugim riječima, izmjene i dopune prostornog plana koje je predložio Baričević uz sanaciju kamenoloma istovremeno bi dopustile i njegovu eksploataciju te reciklažu građevinskog otpada.

Kontaktirali smo i bivšeg načelnika općine koji nam je rekao da mu pitanja pošaljemo mailom. Odgovore na njih nismo dobili.

Kamen d.o.o

Budući da na stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja nismo mogli pronaći studiju utjecaja na okoliš, te da nam Ministarstvo ne odgovara je li ista uopće napravljena (što je obveza budući da se radi o zaštićenom području), pokušali smo taj odgovor dobiti od same tvrtke Kamen d.o.o koja sjedište ima u Obrovcu.

Kako se može vidjeti na servisu Poslovna.hr, ove godine vlasnici tvrtke postali su češki državljani Tomáš Nerad i Jakub Štěpaník te Milijan Marinović. Dugi niz godina tvrtku su vodili Nikola i Vjekoslav Sorić koji su vodili i tvrtku Sonik d.o.o, poznatiju po istoimenom bivšem zadarskom lancu trgovina.

Posjetili smo ured tvrtke, gdje nam je rečeno da ostavimo svoje kontakte te poručeno kako će nam se povratno javiti. Pokušali smo dobiti na telefon Milijana Marinovića, koji nam je također obećao da će se javiti, ali se na naše pozive više nije javljao.

Milijan Marinović inače je i vlasnik tvrtke Marmi d.o.o koja se bavi poslovanjem nekretninama, i koja u svojoj ponudi ima i kamenolome, odnosno, tvrtke s koncesijom za eksploataciju kamena koje su na prodaju. Tomáš Nerad, koji s Marinovićem sjedi u upravi tvrtke Kamen d.o.o, agent je za nekretnine u češkoj tvrtci TMM Reality, koja se bavi prodajom nekretnina u Hrvatskoj. Nerad je ujedno i član uprave te jedan od vlasnika tvrtke APART d.o.o koja stoji iza projekta Villas Privlaka, naselja luksuznih te apartmanskih objekata u tom mjestu u Zadarskoj županiji.

Ministarstvo šuti

Prema Strategiji gospodarenja mineralnim sirovinama koju je za ondašnje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva  2008. godine izradio Rudarsko-geološko-naftni fakultet, u Velebitu podno Tulovih greda postoji kamenolom arhitektonsko-građevnoga kamena vrsta Romanovac-Tulovac u tercijarnim Jelarskim brečama.

“Na tom je lokalitetu ograničenih eksploatacijskih količina, a nalazi se i u parku prirode, ali ima perspektivu u drugim mjestima u Lici gdje ima ovih breča (Grab)”, stoji u Strategiji.

Budući da se EP Romanovac nalazi u području Parka prirode Velebit koje je pod ekološkom mrežom Natura 2000, da nadležno ministarstvo izdaje koncesijsko odobrenje prema Zakonu o koncesijama i Zakonu o rudarstvu te je za izdavanje odobrenja potrebno ishoditi dokumentaciju koja uključuje i procjenu utjecaja zahvata na okoliš i Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, zanimalo nas je ima li tvrtka Kamen d.o.o sve potrebne dokumente.

U konačnici, zanimalo nas je i kako je uopće moguće da je u zaštićenom parku prirode moguća eksploatacija mineralnih sirovina, odnosno, kamenolom koji bitno narušava izgled zaštićenog područja. Iako su nas u nekoliko navrata uvjeravali da ćemo odgovore dobiti do “kraja radnog dana”, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja još nam nije dostavilo tražene informacije.

Neslužbeno smo doznali da su, nakon naših upita, iz Javne ustanove Park prirode Velebit tražili resorno ministarstvo svu dokumentaciju vezanu za aktiviranje EP Romanovac.

Tražili smo potvrdu te informacije od glasnogovornice Nataše Pavić, koja nam je u nekoliko navrata obećala da ćemo dobiti odgovore koje Ministarstvo još nije poslalo. Međutim, nismo je dobili.

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.