Pod povećalom

Pruga Dugo Selo – Križevci nefunkcionalan je projekt kojeg će Hrvatska dovršiti vlastitim sredstvima

Ne dovrši li prugu vlastitim sredstvima do 2027. godine, Hrvatska bi u proračun EU mogla vratiti sve što joj je isplaćeno za Dugo Selo - Križevci.
Izvor: HŽ Infrastruktura

Prvi veliki željeznički infrastrukturni projekt, rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, sada je posve jasno, bit će proglašen nefunkcionalnim projektom kojeg će Hrvatska morati dovršiti svojim sredstvima.

Do sada je Hrvatska „preuzela“ plaćanje radova u vrijednosti 4,2 milijuna eura. Riječ je o radovima koje nije mogla pravdati pa su umjesto sredstvima fondova EU plaćeni iz nacionalnih izvora. Pitanje je kolika će biti konačna cifra i hoće li cijeli projekt na kraju biti financiran iz nacionalnih izvora. Taj će se podatak znati tijekom 2027. godine, nakon što se provedu sve korekcije na projektu.

Obnova postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci, dugoj 38,2 kilometra, uz izgradnju šest novih i rekonstrukciju postojećih sedam mostova, gradnju nadvožnjaka, podvožnjaka, pothodnika, rekonstrukciju postojećih kolodvora Dugo Selo, Vrbovec i Križevci te izgradnju novog kolodvora Gradec započela je 2016. godine. Četiri godine kasnije ta dionica buduće nizinske pruge do Botova na mađarskoj granici trebala je biti dovršena. No, kasni već tri godine (1, 2, 3).

Prijavite se na F-zin, Faktografov newsletter

Prijava

Prijavom pristajete na Uvjete korištenja i Politiku privatnosti.

Projekt, koji uključuje i nadogradnju stabilnih postrojenja električne vuče te modernizaciju signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja, u probleme je zapeo u ljeto 2017. godine, kada je jedan o podizvođača – Hidroelektra počeo propadati. Godinu dana kasnije taj je podizvođač zamijenjen novim, Integral Inženjeringom iz Laktaša. Novi podizvođač radove nije ubrzao. Uskoro je i DIV Gradnja, članica zajednice ponuditelja koja je dobila taj posao (uz Dalekovod i Zagreb-Montažu), zapala u probleme. Projekt je dodatno usporila pandemija bolesti Covid-19.

Zadnji rok prosinac 2023.

Hrvatskoj je za taj željeznički infrastrukturni projekt iz EU fondova ukupno odobreno 193,4 milijuna eura.

Iz Operativnog programa Promet (OPP) koji je funkcionirao u proračunskom razdoblju 2007. – 2013. godina, za taj je projekt Hrvatskoj odobreno 23,5 milijuna eura (OPP). Od tog iznosa iz OPP-a dodijeljeno je 20 milijuna eura, dok je nacionalno učešće 15 posto, odnosno 3,5 milijuna eura. Ta su sredstva trebala biti potrošena do 2016. godine.

No, projekt rekonstrukcije i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci u konačnici je faziran, odnosno prebačen je u novo proračunsko razdoblje EU. Tako je iz proračunskog razdoblja 2014. – 2020. u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK) za projekt osigurano 169,9 milijuna eura, od čega nacionalni doprinos iznosi 25,5 milijuna eura (15 posto).

Prosinac 2023. godine krajnji je rok za korištenje sredstava iz proračunskog razdoblja 2014.-2020. godina. Projekt izgradnje pruge od Dugog Sela do Križevaca više se ne može fazirati, odnosno njegovo financiranje prebaciti u aktualnu financijsku perspektivu. To znači da do kraja 2023. treba biti gotov.

Projekt će biti proglašen nefunkcionalnim

Kako je odavno jasno da se to neće dogoditi, projekt će biti proglašen nefunkcionalnim, odnosno „operacijom koja ne funkcionira“ kako to službeno reguliraju Smjernice o zaključenju operativnih programa donesenih u svrhu pružanja pomoći iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (2014.–2020.).

U Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU odavno su svjesni da će se Hrvatska poskliznuti na izgradnji pruge Dugo Selo-Križevci. Svjesni su toga i u HŽ Infrastrukturi koja je naručitelj radova.

„Gledajući iz financijske perspektive trenutna dovršenost radova iznosi 74 posto, a do kraja godine očekuje se realizacija do 80 posto“, navode iz HŽ Infrastrukture na naš upit. Dakle, nakon isteka 2023. godine ostat će nedovršeno još 20 posto radova na toj dionici.

S velikom zadrškom HŽ Infrastruktura govori o tome kada bi radovi doista i mogli biti završeni.

„Pod uvjetom uspješne preraspodjele i nastavka radova s postojećim konzorcijem završetak radova očekuje se polovinom 2025. godine“, navode tako iz HŽ Infrastrukture.

Od ukupno odobrenih 193,4 milijuna eura iz OPP-a i OPKK-a za prugu Dugo Selo – Križevci, odnosno 164,4 milijuna koja se direktno iz EU kase financiraju, do sada je „povučeno“  nepunih 60 posto sredstava.

Računajući obje faze sufinanciranja iz OPP-a i OPKK-a, kako objašnjavaju iz HŽ Infrastrukture, do sada je „povučeno“ 99,5 milijuna eura. Pritom su dosadašnje korekcije na tom projektu iznosile 4,2 milijuna eura.

U praksi to znači da HŽ Infrastruktura nije opravdala radove u vrijednosti 4,2 milijuna kuna te je taj trošak plaćen nacionalnim sredstvima. Dakle, pruga Dugo Selo-Križevci Hrvatsku je do sada koštala dodatnih 4,2 milijuna eura.

Trošak će, međutim, biti daleko veći.

Svi radovi od 2024. pokrivat će se kreditima

Kako projekt neće biti dovršen do kraja ove godine, svi radovi od 2024. godine pokrivat će se kreditima. Tek će se vidjeti pod kojim uvjetima će HŽ Infrastruktura ugovoriti kredit za dovršetak pruge na kojoj su radovi započeli prije sedam godina, a trebali su biti dovršeni prije tri godine.

Prema Smjernicama Europske komisije o zaključenju operativnih programa za razdoblje 2014- 2020., „u trenutku dostavljanja dokumenata o zaključenju države članice moraju osigurati da sve operacije (uključujući one čija je faza prenesena iz programskog razdoblja 2007.–2013.) funkcioniraju, odnosno da su fizički dovršene ili potpuno provedene i da su pridonijele ostvarivanju ciljeva relevantnih prioriteta“.

Kako se tim Smjernicama propisuje, države članice iz računovodstvene dokumentacije za konačnu obračunsku godinu trebaju isključiti „nastale i plaćene izdatke za operacije koje nisu fizički dovršene ili potpuno provedene i/ili koje ne pridonose ostvarivanju ciljeva relevantnih prioriteta („operacije koje ne funkcioniraju”)“.

No, nefunkcionalni projekti, odnosno izdaci za njih mogu se unijeti u računovodstvenu dokumentaciju za konačnu obračunsku godinu ako: „ukupni trošak svake operacije koja ne funkcionira premašuje milijun eura i ukupni izdaci potvrđeni Komisiji za operacije koje ne funkcioniraju ne premašuju 20 % ukupnih prihvatljivih izdataka (na razini EU-a i na nacionalnoj razini) koji su utvrđeni za program“.

Prijeti opasnost povratka svih sredstava

Nedovršena pruga Dugo Selo – Križevci bit će nefunkcionalni projekt, odnosno operacija koja ne funkcionira. To znači da će se Hrvatska obvezati da će najkasnije do 15. veljače 2027. dovršiti taj projekt. Prvotno je taj rok bio do 15. veljače 2026. godine, ali je Eurospka komisija u prosincu prošle godine izmijenila Smjernice.

“Ako države članice u računovodstvenu dokumentaciju za konačnu obračunsku godinu unesu izdatke za operacije koje ne funkcioniraju, obvezuju se da će najkasnije do 15. veljače 2027. fizički dovršiti ili potpuno provesti sve takve operacije koje ne funkcioniraju i osigurati njihov doprinos ostvarivanju ciljeva relevantnih prioriteta te da će predmetne iznose vratiti u proračun EU-a ako takve operacije ne budu funkcionirale do tog datuma”, navodi se u Smjernicama.

„Države članice trebale bi pratiti operacije koje ne funkcioniraju i do 15. veljače 2027. Komisiji dostaviti potrebne informacije o njihovu fizičkom dovršetku ili potpunoj provedbi te o njihovu doprinosu ostvarivanju ciljeva relevantnih prioriteta“, navodi se u Smjernicama.

Nadalje, „ne budu li te operacije funkcionirale do 15. veljače 2027., države članice Komisiji bi trebale dostaviti iznose koje treba ispraviti i obrazloženje o tome kako su iznosi izračunani, pritom uzimajući u obzir razinu dovršenosti i provedbe te ostvarenja općih ciljeva operacija“. Kada primi te informacije, Komisija će obaviti povrat sredstava, pri čemu se svi netočni iznosi mogu „zamijeniti ugovorenim većim izdacima od dodijeljenih sredstava (ako su raspoloživi)“.

Komisija, međutim, u slučaju da se ne složi s izračunom, može pokrenuti postupak financijskog ispravka.  Osim toga, „ako se operacije fizički ne dovrše ili potpuno ne provedu i/ili ne pridonose ostvarivanju ciljeva relevantnih prioriteta do navedenog roka, možda će se primijeniti financijski ispravak zbog ozbiljnog neuspjeha u ostvarivanju ciljnih vrijednosti odabranih za okvir uspješnosti“.

Drugim riječima, ako pruga Dugo Selo-Križevci ne bude dovršena do 15. veljače 2027. godine, Hrvatska bi mogla vratiti u EU proračun sva sredstva koja su joj dodijeljena za taj projekt, odnosno cijena izgradnje pruge u cijelosti će pasti na Hrvatsku.

Facebook
Twitter
Live blog
Dezinformacije o koronavirusu

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.