Razotkriveno

Kako oboljeli od karcinoma mogu doći do inkluzivnog dodatka?

Iz Zavoda za socijalni rad objasnili su da osobe oboljele od karcinoma mogu podnijeti zahtjev za priznavanje prava na inkluzivni dodatak.
Izvor: Fernando Zhiminaicela, Pixabay

Društvenim mrežama ponovno se širi objava da “SVI građani RH oboljeli od karcinoma imaju pravo na 600 kuna mjesečno plus 1.500 jednokratne pomoći od socijalne skrbi“, zbog čega smo zaprimili i pitanje čitatelja.

O socijalnoj pomoći, odnosno pravu na doplatak i njegu pisali smo 2020. godine, kada su ovakve objave također kružile mrežama. Tada smo pisali kako i osobe s karcinomom mogu biti odbijene ukoliko se dobro oporavljaju nakon terapija, odnosno da je presudna procjena može li bolesnik voditi računa o svojoj prehrani, čišćenju i slično te kakvo je socijalno stanje kućanstva iz kojeg bolesnik dolazi.

No kako su se u skoro četiri godine promijenila i pravila i valuta, provjerili smo u sustavu socijalne skrbi što to znači za oboljele od karcinoma i kako mogu doći do ove naknade.

Prijavite se na F-zin, Faktografov newsletter

Prijava

Prijavom pristajete na Uvjete korištenja i Politiku privatnosti.

Od siječnja na snazi novi zakon

Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad odgovorili su nam da je 1. siječnja 2024. godine stupio na snagu nadležni Zakon o inkluzivnom dodatku. Njime je propisano da je inkluzivni dodatak novčana naknada namijenjena osobama s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Inkluzivni dodatak objedinjuje u sebi pravo na osobnu invalidninu i pravo na doplatak za pomoć i njegu koja su bila u nadležnosti Hrvatskog zavoda za socijalni rad, pravo na doplatak za djecu na temelju oštećenja zdravlja, odnosno težeg ili teškog invaliditeta koje je bilo u nadležnosti Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te pravo na novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom koje je bilo u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

“Sukladno navedenom, osobe oboljele od karcinoma mogu podnijeti zahtjev za priznavanje prava na inkluzivni dodatak. Zahtjev se podnosi Područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad na čijem području osoba ima prebivalište“, navode, dodajući da su adrese i kontakti područnih ureda dostupni su na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Pet razina potpore, ovisno o težini invaliditeta

Pravo na inkluzivni dodatak razvrstano je u pet razina ovisno o težini invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti. Oštećenja mogu biti tjelesna, osjetilna, intelektualna, mentalna ili poremećaj autističnog spektra, a utvrđuje ih nalazom i mišljenjem tijelo vještačenja, odnosno Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Osnovica na temelju koje se izračunava iznos inkluzivnog dodatka iznosi 120 eura, navodi Zavod za socijalni rad, a inkluzivni dodatak utvrđuje se prema određenoj razini potpore i iznosi:

1. 600 % osnovice za prvu razinu potpore

2. 400 % osnovice za drugu razinu potpore

3. 360 % osnovice za treću razinu potpore

4. 135 % osnovice za četvrtu razinu potpore

5. 115 % osnovice za petu razinu potpore.

Obrascu Zahtjeva za priznavanje prava na inkluzivni dodatak, koji se može skinuti sa stranica Zavoda, potrebno je priložiti presliku medicinske dokumentacije kojom se objektiviziraju bolesna stanja (nalazi specijalističkih pregleda, otpusna pisma, povijesti bolesti i sl.). Potreban je i Barthelov indeks, odnosno obrazac koji govori o stupnju samostalnosti oboljeloga, ali samo kod osoba s tjelesnim oštećenjima. Osobe s oštećenjem vida i oštećenjem sluha ga, primjerice, ne prilažu. Potrebna je i preslika Nalaza i mišljenja prethodno provedenih vještačenja te potvrda banke, odnosno ovlaštenje ili suglasnost, o broju tekućeg računa u slučaju isplate na račun.

Ako se osnovica pomnoži s postotkom potpore ispada da inkluzivni dodatak može iznositi od 138 eura do 720 eura za onu najvišu razinu, što je više od 600 kuna navedenog u statusu. No, pod uvjetom da Hrvatski zavod za socijalni rad pozitivno odgovori na zahtjev i pacijentu odobri dodatak.

Jednokratna naknada

Što se tiče prava na jednokratnu naknadu, ono se priznaje samcu ili kućanstvu koje zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode i slično) nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.

Pravo na jednokratnu naknadu može se priznati i u sljedećim slučajevima koje navodi Zavod:

1. radi nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće ili obuće ako se nabava nužnih predmeta u kućanstvu odnosno odjeće i obuće ne može osigurati putem humanitarnih organizacija

2. djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi polazniku srednje škole koji je korisnik prava na uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji za kupnju obveznih školskih udžbenika, ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi

3. korisniku smještaja u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno u drugu ustanovu ili

4. korisniku usluge smještaja ili organiziranog stanovanja u slučaju trenutačne potrebe koja ne može biti zadovoljena u okviru usluge smještaja ili organiziranog stanovanja.

Zahtjev se podnosi Područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad na čijem području osoba ima prebivalište.

Zaključno, osobe oboljele od karcinoma imaju pravo podnijeti zahtjev za inkluzivnim dodatkom, a hoće li ga i dobiti odlučuje Hrvatski zavod za socijalni rad. Iznos odobrenog dodatka varira od 138 do 720 eura ovisno o utvrđenoj težini invaliditeta.

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.