O nama

 
Faktograf.hr prvi je hrvatski medij specijaliziran za fact-checking, tj. provjeru činjenične točnosti tvrdnji u javnom prostoru. Faktograf.hr neprofitni je medij. Član je International Fact-Checking Networka (IFCN), međunarodne mreže organizacija posvećenih fact-checkingu, European Fact-Checking Standards Networka (EFCSN), europske mreže fact-checking organizacija te jedan od osnivača SEE Check mreže organizacija posvećenih fact-checkingu u jugoistočnoj Europi. Faktograf.hr bavi se i suzbijanjem dezinformacija u javnom prostoru, a od travnja 2019. godine dio je Metinog Third Party Fact Checking programa. Službenim web stranicama Metinog Third-Party Fact-Checking programa, kojim su obuhvaćene društvene mreže Facebook i Instagram, možete pristupiti ovdje.

Faktograf.hr pokrenut je 2015. godine kao suizdavački projekt Hrvatskog novinarskog društva i Gonga. Od 2018. godine Gong postaje samostalni izdavač Faktografa. U studenom 2021. godine Faktograf.hr završio je svoj inkubacijski period u Gongu te se osamostalio u zasebnu organizaciju – udrugu Faktograf koju su osnovali članice i članovi redakcije portala Faktograf.hr.

Faktograf – udruga za informiranu javnost, izdavač portala Faktograf.hr, neprofitna je medijska organizacija za razvoj dobrog novinarstva, kritičkog mišljenja, informirane javnosti. Dobro novinarstvo smješta u kontekst, ističe bitno, razjašnjava nejasno. Naša vizija je živjeti u društvu koje dijeli činjeničnu stvarnost – informirano društvo je otporno društvo. Svrha portala Faktograf.hr je metodom provjere činjenične točnosti (fact-checking), koristeći pouzdane izvore, ocjenjivati točnost i utemeljenost izjava političara i političarki, kao i ostalih javno relevantnih političkih aktera, a kako bismo spriječili da dovoljno puta izrečen neutemeljeni stav u javnom diskursu dobije status činjenice.

Faktograf.hr trudi se biti relevantan neprofitni medijski prostor na kojem će se politički život u Hrvatskoj obrađivati u maniri profesionalnog i etičnog novinarstva, lišenog utjecaja raznih partikularnih interesa. Ideju za pokretanje fact-checking medija smo dobili i prilagodili je hrvatskim uvjetima iz brojnih svjetskih primjera sličnih neovisnih internetskih sajtova. Uzor u tome su nam stranice kao što su PolitiFact, FactCheck ili Fact Checker The Washington Posta, a u početnim koracima pomagali su nam kolegice i kolege s regionalnih fact-checking portala Istinomjer.ba i Istinomer.rs.

U svom radu pridržavamo se Etičkog kodeksa, koji se temelji na Kodeksu principa IFCN-a, Europskom kodeksu standarda za nezavisne organizacije za provjeru činjenica EFCSN-a, Inicijativi za povjerenje u novinarstvo, Kodeksu časti hrvatskih novinara te Kodeksu ponašanja Registra transparentnosti EU-a.

 

Statut

 
Sve dokumente možete pronaći ovdje.

Metodologija

Faktograf.hr kontinuirano prati izjave hrvatskih političara i političkih aktera. Faktograf.hr prati i tvrdnje koje u javni prostor iznose digitalni mediji. Faktograf.hr provjerava i ocjenjuje:

  • Izjave političara i nositelja javnih dužnosti
  • Točnost tvrdnji u digitalnom prostoru

 
U rubrici Ocjena točnosti ocjenjuju se tvrdnje političara i političkih aktera čija se točnost može mjeriti objektivnim činjenicama. U rubrici Razotkriveno ocjenjuje se točnost tvrdnji koje u javni prostor iznose digitalni mediji i korisnici društvenih mreža, a u suradnji s Metom kroz njihov Third Party Fact-Checking program. U rubrici Pod povećalom dubinski se bavimo važnim političkim i društvenim temama. Svaku temu detaljno istražujemo, prikazujemo različite perspektive prisutne u javnoj raspravi, identificiramo relevantne činjenice te ih razdvajamo od iznesenih mišljenja i spinova. Temama pristupamo kritički, ali i konstruktivno –  ukazujemo na probleme i prikazujemo moguća rješenja.

Rad redakcije definiran je Redakcijskim statutom. Prilikom provjere i ocjene točnosti koristimo sljedeće kategorije izvora: službeni izvori (podaci i priopćenja javnih institucija i drugih tijela javne vlasti), znanstvena istraživanja, podaci organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija, mišljenja relevantnih stručnjaka i medijski izvori. Koristimo i digitalne alate za praćenje izvora i verifikaciju podataka.

Faktograf se u svom radu oslanja prvenstveno na primarne izvore te uvijek pokušava čitatelje uputiti na veći broj različitih relevantnih izvora podataka o temama koje obrađujemo. Sve članke objavljene na portalu Faktograf.hr prije objave uređuje barem jedna osoba koja nije sudjelovala u pisanju članka.

Portal Faktograf.hr objavljuje sve izvore koje koristi za svoje članke te im iznimno, ako postoji procjena da bi objava dovela izvor u siguronosni rizik, pruža anonimnost, a koju će jasno objasniti u tekstu. Anonimnost izvora predlaže novinar/ka, a odobrava Glavni urednik/ca. Pri opremanju članaka ilustracijama i fotografijama vodit će se računa o zaštiti privatnosti i sigurnosti subjekata članaka, posebice ako se radi o žrtvama nasilja i drugih kaznenih djela.

Faktograf.hr odabire teme prateći medijske izvještaje i javnu raspravu na društvenim mrežama, a trudimo se i što je više moguće odgovarati na pitanja naših čitateljica i čitatelja. Prioritiziramo teme od javnog interesa kao i razotkrivanje široko raširenih dezinformacija koje ugrožavaju javno zdravlje ili služe manipuliranju izbornim procesima.

Kada je to potrebno i moguće, potražit ćemo odgovor osobe ili organizacije koja je izvor netočne tvrdnje i/ili je predmet značajnih kritika ili optužbi. To se naročito odnosi na slučajeve u kojima je izjava nepotpuna ili bi mogla biti krivo shvaćena.

Meta u sklopu Third Party Fact-Checking programa smanjuje doseg objavama koje nezavisni fact-checkeri, pa tako i Faktograf.hr, ocijene jednom od četiri ocjene: “netočno”, “djelomično netočno”, “nedostaje kontekst” te “izmijenjena fotografija/video”. Ako izdavači naknadno isprave informacije koje su ocijenjene kao netočne, ocjena im se povlači. Meta ne poduzima mjere ograničavanja dosega prema izdavačima koji isprave informacije koje su ocijenjene kao činjenično netočne. Više o tome kako izdavači mogu ispraviti ili osporiti ocjenu u sklopu spomenutog programa Mete možete čitati u našoj sekciji Često postavljana pitanja, gdje možete pronaći i obrasce za ispravak i osporavanje i osporavanje dodijeljene ocjene.

Stranačka neutralnost i nepristranost

Faktograf je politički nezavisan kao organizacija i medij. Faktograf ne zagovara glasanje niti za jednu političku stranku, koaliciju niti kandidata na izborima za sve razine vlasti te ne ulazi u sporazume ni u partnerstva s političkim strankama, kao niti sa njima povezanim zakladama.

Neovisnost uređivačke politike portala Faktograf.hr jamči se Redakcijskim statutom. Portal Faktograf.hr kroz svoj rad osigurava nepristranost i višestrukost izvora informacija te se ne fokusira neopravdano na pojedine političke stranke i kandidate na političkom spektru. Internetski portal Faktograf.hr će izravno adresirati u objavljenim člancima i/ili na druge načine svaki razuman sukob interesa ili političku pristranost, uključujući one od citiranih stručnjaka ili organizacija.

Radnice i radnici Faktografa ne smiju obnašati dužnosti u političkim strankama kao niti dužnosti na ijednoj razini vlasti. Novinarke i novinari portala Faktograf.hr koji su aktivni u organizacijama civilnog društva i građanskim inicijativama, s izuzetkom strukovnih novinarskih organizacija, dužni su o istome obavijestiti Izvršnog/u direktora/icu i/ili Glavnog/u urednika/cu te se izuzeti iz izvještavanja o istima. Svi su u privatnim građanskim aktivnostima dužni voditi računa o tome da se njihovi eventualni istupi ne percipiraju kao stav Faktografa te ne narušavaju ugled organizacije kao nepristrane i neovisne. U slučaju da radnica ili radnik u javnim istupima ne poduzme odgovarajuće mjere u tom pogledu, smatrat će se da je prekršio Etički kodeks te će se nadalje prema radniku/ci postupati sukladno Pravilniku o radu.

Zagovaranje i umrežavanje

Faktograf – udruga za informiranu javnost prati i sudjeluje u oblikovanju regulacije, koregulacije i samoregulacije u digitalnoj komunikacijskoj sferi. Radi što kvalitetnije razmjene znanja i iskustva s kolegicama i kolegama, udruga Faktograf je članica, ali i suosnivačica, brojnih mreža i inicijativa na nacionalnoj, regionalnoj, europskoj i globalnoj razini.

Faktograf je član International Fact-Checking Networka (IFCN), međunarodne mreže organizacija posvećenih fact-checkingu od 2017. godine. Pružili smo podršku pokretanju Europske mreže standarda u provjeravanju činjenica (EFCSN). Faktograf je jedan od pokretača SEE Check mreže

Faktograf je u europskom Registru transparentnosti (ID 521295644592-54) registrirao svoje interese za javne politike vezane uz misinformacije i dezinformacije, poticajno okruženje za održivo novinarstvo u javnom interesu te poslovne modele za održivo novinarstvo u javnom interesu. Faktograf je potpisao ojačani Kodeks prakse protiv dezinformacija u lipnju 2022. godine. Više pročitajte na stranicama udruge.

 

Kako se financiramo

Pokretanje portala Faktograf.hr financijski su podržali National Endowment for Democracy (NED), zaklada TechSoup i Državno tajništvo Sjedinjenih Američkih Država (projekt pokretanja Faktografa je djelomično financiran kroz potporu Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu).

Rad portala Faktograf.hr tijekom godina se financirao kroz projekte osvojene na natječajima NED-a, Googleovog The Digital News Initiative Innovation Funda (putem projekta Mozaik veza), Balkan Trust for Democracy, Agencije za elektroničke medije, Europske unije kroz program Europa za građane, Europske komisije (Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology), Europskog fonda za medije i informiranje, Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj, Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, programa CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) te kroz Facebookov Third Party Fact-Checking program. Više pročitajte ovdje. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke izraženi na portalu Faktograf.hr pripadaju novinarkama i urednicima. Donatori ne utječu na uređivačku politiku portala. Neovisnost uređivačke politike jamči se i Redakcijskim statutom.

 

Objavljivanje demantija

Objavljivanje demantija provodit će se u skladu sa Zakonom o medijima. Svatko ima pravo od glavnog urednika zahtijevati da bez naknade objavi ispravak objavljene informacije kojom su bila povrijeđena njegova prava ili interesi. Svrha ispravaka je ispravljanje netočne ili nepotpune informacije. Objava ispravka može se zahtijevati u roku od 30 dana od objave informacija. Informacije o potrebi za objavljivanjem ispravka pošaljite na [email protected]

Ako mislite da smo objavili nešto što je činjenično netočno ili nepotpuno, konzultirajte našu Politiku ispravaka i nadopuna.


Sav sadržaj na stranici Faktograf.hr dostupan je za prenošenje uz poveznicu na izvor u skladu s Creative Commons 3.0 licencom.