Obavijest o privatnosti – Faktograf.hr

Vaša privatnost nam je važna!

U našoj Obavijesti o privatnosti možete doznati: koje vrste podataka obrađujemo, zbog čega to činimo, s kojom pravnom osnovom, tko može imati pristup podacima te prava koja imate sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

1. Voditelj obrade

Faktograf – udruga za informiranu javnost,
Ulica Franje Petračića 6, 10000 Zagreb,
OIB: 68491626000
Službenik za zaštitu podataka: sluzbenik@faktograf.hr

2. Prikupljanje i obrada podataka

U nastavku navodimo obrade koje provodimo u sklopu rada medija Faktograf.hr. Više o obradama vezanima uz rad udruge Faktograf kao nakladnika medija Faktograf.hr možete pročitati u Obavijesti o privatnosti na stranici udruge.

Objava članaka i fact-checking

Osnovna djelatnost neprofitnog medija je objava članaka na portalu Faktograf.hr – koji nerijetko uključuju određen opseg osobnih podataka

 • Vrsta podataka: Podaci o pojedincu sadržani u članku
 • Pravna osnova: Legitimni interes
 • Rok zadržavanja: Članci se ne brišu

Pitanja čitatelja i čitateljica (rubrika Pitali ste)

Dokumentacija pitanja čitatelja i čitateljica te evidencija pitanja na koja smo odgovorili člankom u sklopu rubrike Pitali ste

 • Vrsta podataka: ime i prezime, mail adresa, datum upita, link na upit ako je postavljen na društvenoj mreži (dostupnost profila)
 • Pravna osnova: Legitimni interes
 • Rok zadržavanja: dvije godine

Pohvale čitatelja i čitateljica

Dokumentacija pohvala čitatelja i čitateljica

 • Vrsta podataka: Ime i prezime, datum, sadržaj (screenshot pohvale)
 • Pravna osnova: Legitimni interes
 • Rok zadržavanja: dvije godine

Monthly Appeals Tracker

Mjesečno praćenje zahtjeva za promjenom ocjene ili osporavanje ocjene u sklopu Metinog Third Party Fact-Checking Programa

 • Vrsta podataka: mail adresa osobe koja je poslala zahtjev za ispravak ocjene/osporavanje ocjene, ime i prezime, medij, datum, sadržaj maila, podatak o tome je li ispravak/osporavanje prihvaćeno, odgovor redakcije
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Rok zadržavanja: ispravci i osporavanja se ne brišu

Evidencija prijetnji

Evidencija prijetnji u svrhu prijave policiji i istražnih radnji

 • Vrsta podataka: ime, prezime, datum prijetnje, arhivirani komentar, kako je prijetnja poslana
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Rok zadržavanja: do zastare kaznenog djela prijetnje

Newsletter

Prijava na F-zin, Faktografov mjesečni newsletter

 • Vrsta podataka: Mail adresa
 • Pravna osnova: privola
 • Rok zadržavanja: do povlačenja privole

3. Koja su prava ispitanika i kako ih ostvariti

Faktografovi ispitanici imaju mogućnost ostvarenja prava na:

 • Pristup osobnim podacima
 • Ispravak netočnih podataka
 • Prenosivost podataka
 • Brisanje osobnih podataka
 • Ograničenje obrade
 • Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka

 

Ostvarenje prava možete zatražiti:

 • slanjem maila našem službeniku za zaštitu podataka: [email protected]
 • slanjem zahtjeva na fizičku adresu: Ulica Franje Petračića 6, 10000 Zagreb

 

Na mail adresu našeg službenika možete se obratiti i za sve druge upite vezane uz prikupljanje i obradu podataka.

Na sve zahtjeve se očitujemo u zakonskom roku od trideset dana.

Prigovor na određenu obradu možete uputiti nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka: Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), na adresu: Selska cesta 136, 10 000 Zagreb; mail adresa: [email protected]

4. Odnos s primateljima i izvršiteljima obrade

Vaše osobne podatke prosljeđujemo drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela (npr. sudovima).

Koristimo set alata Google Workspace za suradnju, cloud usluge i produktivnost. Zbog toga je Google LLC izvršitelj obrade za sljedeće obrade: upiti čitatelja, pohvale čitatelja, evidencija prijetnji, monthly appeals tracker – Googleova politika privatnosti.

Za slanje newslettera koristimo servis neprofitne organizacije GhostGhost politika privatnosti.

Određenim obradama vezanima uz web stranicu i email pristup mogu imati naša webmaster te hosting tvrtka, s kojima su potpisani posebni Sporazumi o obradi podataka.

5. Sigurnost obrade podataka

Koristimo primjerene organizacijske i tehničke mjere kako bismo zaštitili osobne podatke od gubitka, krađe, kao i neovlaštene upotrebe, korištenja ili modifikacije.

Udruga Faktograf ima imenovanog vanjskog stručnjaka kao službenika za zaštitu osobnih podataka te je prošla edukaciju o pravima i obvezama koje propisuje Opća uredba o zaštiti podataka.


 

Posljednje izmjene: 26.9.2022.