Davor Romić

N.M.

Biografija

Doktor biotehničkih znanosti i bivši dekan Agronomskog fakulteta u Zagrebu rođen je 4. siječnja 1958. u Metkoviću. Diplomirao je 1982. na Fakultetu poljoprivrednih znanosti, kako se fakultet ranije zvao, te se iste godine zaposlio na fakultetskom Zavodu za melioracije. Magistrirao je 1991. radom „Kompleksno uređenje vodnog režima tla u Prekodravlju“, a doktorirao 1994. disertacijom „Navodnjavanje zaslanjenim vodama u agroekološkim uvjetima Vranskog bazena“.

Od znanstvenog asistenta u zvanje kojeg je izabran 1992. napreduje u docenta (1997.), izvanrednog profesora (2003.), redovitog profesora (2009.), te redovitog profesora u trajnom zvanju (2015.). Na fakultetu je od 1999. do 2001. prodekan za poslovodstvo,  potom predstojnik Zavoda za melioracije (2001.-2006.), te dekan u dva mandata (2006.- 2012).

Područje njegova znanstvenog interesa su navodnjavanje i melioracije. Godine 1985. kao član istraživačkog tima proveo je šest mjeseci na međunarodnom stručnom projektu Horo-Aleltu u Etiopiji. Završio je nekoliko poslijediplomskih specijalizacija uglavnom vezanih za navodnjavanje i gospodarenje tlom. Na diplomskom studiju Agroekologija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru izradio je program i nositelj je modula Suvremeni sustavi odvodnje i navodnjavanja. Autor je više od 120 znanstvenih radova, te četiri knjige od kojih su dvije sveučilišni udžbenici.

Voditelj je „Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH”, danas najvećeg infrastrukturnog projekta u poljoprivredi u Hrvatskoj. Također, voditelj je projekta „Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje površinskih i podzemnih voda u RH”.

Član je Hrvatskog tloznanstvenog društva, dopredsjednik Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje, član Odbora za Geokemiju HAZU-a, član Hrvatskog agrometeorološkog društva, a od međunarodnih udruga član je International Society of Soil Science i International Society of Irrigation and Drainage.

Dobitnik je nagrade HAZU za 2013. godinu za područje tehničkih znanosti za biotehnološka postignuća u području melioracije i gospodarenja vodom. Oženjen je i otac troje djece. Nije član nijedne stranke, a na funkciju ministra imenovan je u kvoti Mosta nezavisnih lista, iako se prvotno očekivalo da će ministrica poljoprivrede biti Ružica Vukovac.

Imovinska kartica

Prema podacima iz imovinske kartice Romićeva ministarska plaća iznosi 29.219,35 kuna bruto, odnosno 17.715,98 kuna neto. Od znanstvenog dohotka godišnje ostvaruje još 101.964,75 kuna neto godišnje.

Supruga Marija Romić je izvanredna profesorica na Zavodu za melioracije Agronomskog fakulteta s godišnjom plaćom od 250.794,31 kunu bruto, odnosno 152.784,50 kuna neto, plus još 80.143,50 kuna neto znanstvenog dohotka godišnje.

Od nekretnina Romić ima kuću u Zagrebu površine 337,94 četvorna metra približne tržišne vrijednosti 1,9 milijuna kuna, a 50-postotni je suvlasnik kuće u Podrujnici površine 69,17 četvornih metara približno vrijedne 180.000 kuna.

S trećim osobama 50-postotni je suvlasnik oranice (njive) u Metkoviću površine 1.048 četvornih metara vrijedne 20.000 kuna, te 25-postotni suvlasnik druge njive u Metkoviću površine 13.163 četvornih metara približno vrijedne 130.000 kuna

Romić je naveo i da je 25-postotni suvlasnik tri „druge nekretnine“ pod čime se podrazumijeva poljoprivredno zemljište u kršu koje se nekad koristilo kao voćnjak te močvarno zemljište, nekadašnji pašnjak: dvije su u mjestu Desne površine 1.063 odnosno 34.503 četvorna metra vrijedne 1.500 kuna odnosno 35.000 kuna, a treća u mjestu Vid površine 18.233 četvorna metra vrijedna 20.000 kuna.

O pokretnina ima osobni automobil Citroen C5 iz 2012. vrijedan 100.000 kuna, dok supruga ima Citroen C5 iz 2003. vrijedan 15.000 kuna. Ministar poljoprivrede vlasnik je i broda Bakan iz 2014. vrijednog 124.000 kuna.

Od ostale imovine prijavljeno je da supruga ima 64 dionice HT. Romić ima i ušteđevinu od 1,12 milijuna kuna, supruga još 307.987 kuna, a Romić zajedno s Lovrom Romićem još 41.777 kuna.

Poslovne veze

Ministar Romić nikad nije bio vlasnik, direktor ni član nadzornih odbora trgovačkih društava.

Afere

Godine 2011. dok je Romić bio dekan Agronomskog fakulteta mediji su pisali o nepotizmu na tom fakultetu navodeći kako je najmanje 70 zaposlenika u bračnim/rodbinskim vezama, uključujući i samog Romića, koji je kao dekan oženjen izvanrednom profesoricom istog fakulteta (Večernji list). No, on je optužbe za nepotizam otklanjao (Večernji list).

Nadalje, Romićeva supruga predsjednica je Hrvatskog tloznanstvenog društva, čiji je ministar član pa ga Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa upozorilo na okolnosti o kojima je dužan voditi računa pri dodjeli novca udruzi čiji je član i kojoj je na čelu njegova supruga (HRT).