Ocjena točnosti

Batarelo: Miroljubive gospođe samo stoje sa strane i mole, nikoga ne diraju

N1

“Ako se gleda te ljude, uglavnom su to miroljubive gospođe koje mole. Nikoga ne diraju, ništa ne govore, stoje sa strane i mole“, kazao je John Vice Batarelo, predsjednik udruge Vigilare gostujući na televiziji N1.

Bio je to njegov odgovor na pitanje je li zakonski dopušteno ponašati se na način kako se ponijela molitvena grupa koja je pozvala na okupljanje pred vukovarskom bolnicom u vrijeme kada je jedna žena zakazala pobačaj.

Batarelov odgovor neistinit je na dvije razine. Prvo na onoj na kojoj tvrdi da je riječ o ženama koje tu samo mole te nikog ne diraju, jer je smisao takve akcije upravo psihološki pritisak na žene koje su se odlučile na pobačaj i na medicinsko osoblje koje ga omogućava. Da nije tako, “aktivisti/ce” bi se mogle moliti i u svojim domovima ili u crkvi. Druga problematična razina je Batarelovo izbjegavanje odgovora o kršenju zakona u ovoj akciji koja se provodi ispred 24 bolnice u Hrvatskoj.

Obračun s novinarom

Akcija „40 dana za život“ uvezena je iz inozemstva, slično kao i sve „konzervativne“ akcije koje su u posljednje vrijeme provode u Hrvatskoj, i nema previše dodira s domaćim vjerskim tradicijama. Na stranicama akcije  opisuje se kako je riječ o „međunarodnoj ekumenskoj, isključivo molitvenoj inicijativi za život koja dokazano djeluje u svijetu već više od 10 godina“. Ona se, objašnjavaju, sastoji od tri ključna elementa: molitve i posta za prestanak pobačaja u Hrvatskoj; miroljubivih bdijenja, odnosno molitve pred bolnicama gdje se vrše pobačaji te od osvješćivanja lokalne zajednice – a tu se slavodobitno konstatira kako se „o problemu pobačaja govorilo u svim medijima te u Saboru!“.

Osim vršenja pritiska na žene i liječnike, aktivistice nisu miroljubive niti prema novinarima. S novinarom Valerijem Baranovićem s Radio Ritma naguravale su se pred šibenskom bolnicom pokušavajući mu oteti mikrofon, odnosno onemogućiti ga u obavljanju profesionalne dužnosti. I ovaj slučaj napada na novinara, kao i mogućnost da je molitvenim aktivisticama stigla dojava o zakazanom pobačaju  iz vukovarske bolnice pozabavit će se policija i DORH.

Kršenje zakona

Koordinirana međunarodna akcija krši niz zakona koje je detaljno u medijima nabrojala pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić:

‘Sukladno odredbama članka 6. st. 4. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) i članka 1. ‘Direktive Vijeća Europske unije 2004/113/EZ o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga, kojima se zabranjuje diskriminacija u odnosu pristup uslugama’  svaka žena ima pravo slobodno odlučivati o svojem seksualnom i reproduktivnom zdravlju, što uključuje i pravo na slobodno odlučivanje o broju djece te radi navedenog ima pravo na legalno inducirani prekid trudnoće pod uvjetima propisanima Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (NN 18/78 i 88/09).

Prema članku 11. Zakona o javnom okupljanju (NN 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12),  mirno okupljanje i javni prosvjed ne smije se održavati u blizini bolnica na način da ometa pristup vozilima hitne pomoći i remeti mir bolesnicima.

Sukladno članku 4. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04 i 37/08)  ženama mora biti osigurano pravo na fizički i mentalni integritet te zaštita osobnosti, uključujući poštivanje njihove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja.’

Sukladno članku 12. UN-ove Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj dužne su poduzeti sve odgovarajuće mjere radi uklanjanja diskriminacije žena u području zdravstvene zaštite kako bi osigurale dostupnost zdravstvenih usluga, uključujući one koje se odnose na planiranje obitelji. U skladu s tim Odbor za ukidanje diskriminacije žena u preporuci br. 31. pozvao je Republiku Hrvatsku da, između ostaloga, osigura neometan pristup žena uslugama skrbi o reproduktivnom zdravlju, osobito skrbi pri pobačaju i poslije pobačaja, kao i kontracepcijskim sredstvima.

U Rezoluciji 1464(2005) Vijeća Europe ‘Žene i religija u Europi’ ističe se da je dužnost zemalja članica Vijeća Europe zaštititi žene od kršenja njihovih prava u ime religije i u potpunosti provoditi politiku rodne ravnopravnosti (čl. 6.). Stoga je Parlamentarna skupština Vijeća Europe pozvala zemlje članice i da između ostalog jamče odvojenost crkve i države, što je nužno kako bi se osiguralo da žene ne budu podvrgnute religijski inspiriranim zakonima i politikama, npr. u području zakona o obitelji, razvodu i pobačaju (čl. 7.3.).

Pravobraniteljica je najavila kako će Ministarstvu zdravlja uputiti preporuku da izradi naputak o postupanju zdravstvenih ustanova prema aktivističkim inicijativama unutar i oko prostora zdravstvenih ustanova. Sve zdravstvene ustanove pozvala je da poštuju zakone i osiguraju pacijenticama neometan pristup zakonski zajamčenim zdravstvenim uslugama i osiguraju njihovo pravo na privatnost.

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.