Ispravci i nadopune

Politika ispravaka i nadopuna

Portal Faktograf.hr u svom radu pogreške želi svesti na minimum. No, uz sve mjere, pogreške se mogu dogoditi te ih tada ispravlja odmah po saznanju za iste odnosno u najkraćem mogućem roku. Javnost se sa zahtjevom za ispravkom ili dopunom objavljenog članka može obratiti na e-mail adresu [email protected]. Faktograf.hr na sve e-mailove koji sadrže zahtjeve za ispravkom ili nadopunom, a obrazloženi su i potkrijepljeni relevantnim izvorima, odgovara u najkraćem mogućem roku. Zahtjeve za ispravkom ili nadopunom procjenjuje Glavni urednik te o svojoj odluci obavještava novinara/ku koji je radio na članku.

Ovisno o vrsti pogrešaka te drugim slučajevima koji zahtijevaju izmjenu objavljenog teksta, ispravke i nadopune objavljujemo na sljedeći način:

1. Činjenične pogreške

U rijetkim slučajevima u kojima se pokaže da je izvorno objavljeni tekst sadržavao činjenične pogreške, Faktograf će greške u tekstu žurno ispraviti. U tekst ćemo uvrstiti informaciju o unesenim ispravcima, kako bi čitateljima pružili transparentan uvid u to koje su informacije izvorno bile netočne. Informaciju o ispravcima činjeničnih pogrešaka u izvornom tekstu objavljujemo na vrhu teksta, u italicu.

2. Tipografske, gramatičke ili pravopisne pogreške

Ponekad nam se dogodi da shvatimo kako nam je u tekstu nakon objave ostao tipfeler, ili druga vrsta pravopisne ili gramatičke greške. Kad ispravljamo greške ovog tipa, u tekst ne uvrštavamo napomenu da je naknadno mijenjan.

3. Nadopune

Ponekad svoje tekstove nadopunjavamo informacijama koje smatramo relevantnima za priču i želimo da naši čitatelji o njima budu informirani. Može se raditi npr. o odgovorima na upit koje smo dobili tek nakon objave ili o informacijama koje iz drugih razloga nisu bile dostupne ili poznate u trenutku objave teksta. Informaciju o nadopunama koje ne utječu na zaključak izvornog fact-checka objavljujemo na dnu teksta, u italicu.

Ako se naknadno pojave informacije koje bi znatnije utjecale na zaključak izvornog fact-checka o tome je li neka tvrdnja točna ili netočna, takve nadopune objavljujemo na vrhu teksta, također u italicu.

4. Naknadna pojašnjenja

Ponekad u tekst unosimo izmjene koje služe tome da preciznije pojasne zaključke teksta. Može se npr. raditi o izmjeni nedovoljno jasnog naslova ili konstrukcije rečenice. Informaciju o takvim pojašnjenjima navoda iz izvornog teksta objavljujemo na dnu teksta, u italicu.

Kodeks principa

Javnost ima mogućnost podnijeti prigovor vezano uz rad Faktografa ako smatra da internetski portal Faktograf.hr u svom radu krši odredbe Kodeksa principa IFCN-a putem formulara. Faktograf potpisuje i Kodeks principa EFCSN-a, a prigovori se podnose na ovom linku.

Povijest ispravaka

Ovo su svi članci u koje su uneseni ispravci nakon 1. 1. 2022. godine.