Ladislav Ilčić za svoje savjete Stieru dobio rekordan honorar

Nitko od ministarskih savjetnika za rad Vlade RH nije bio važniji od – Ladislava Ilčića. Ili se do takvog zaključka barem dolazi primjenom logike tržišnog kapitalizma, odnosno usporedbom visine iznosa naknade koje su savjetnici ministra primali i primaju za svoj rad. U aktualnom sastavu Vlade upravo je Ilčić rekorder po visini mjesečne naknade koju je […]