Obećanja

Novi Zakon o šumama radi novih investicija (u golf)

Foto Hina Dario GRZELJ/ dag

Posebnu pozornost posvetit ćemo aktivnom upravljanju šumskim bogatstvom. Novim Zakonom o šumama poboljšat ćemo i otkloniti poteškoće u načinu raspolaganja šumama i šumskim zemljištima na način da se postigne bolja koordinacija nadležnih tijela u cilju provedbe postojećih, ali i otvaranje mogućnosti novim investicijskim projektima. Preispitat ćemo naplatu naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma u smislu rasterećenja pojedinih gospodarskih subjekata kao što su mikro i mali poduzetnici. Razminiranjem šuma i šumskog zemljišta povećat ćemo prihode za 75 milijuna kuna godišnje.– obećao je HDZ u svom predizbornom programu 

Novi Zakon o šumama je pripremljen i prošao je javno savjetovanje, ali mediji ga prepoznaju prije kao zakon o golfu, nego kao zakon o šumama.

Novi prijedlog zakona, naime, u svom 22. članku šumama posebne namjene – uz šume u zaštićenim područjima, odnosno one koje su zaštićene na temelju propisa o zaštiti prirode, šume za znanstvena istraživanja i šume za potrebe obrane RH – uvrštava i „šume za odmor, rekreaciju, izgradnju golf igrališta, kampa i drugih sportsko-rekreacijskih objekata“. Ulagači u golf već su, naime, dulje vrijeme zainteresirani za velike površine državnih šuma. 

Golf kao strateški interes

Novi prijedlog zakona navodi kako se kamp, golf igralište i drugi sportsko-rekreacijski objekti mogu proglasiti strateškim projektom od interesa za Republiku Hrvatsku te se oni ne izdvajaju iz šumskogospodarskog područja već se u svrhu ostvarenja strateškog projekta osniva pravo građenja, a postupak osnivanja provodi Ministarstvo za upravljanje državnom imovinom. Takve šume i šumska zemljišta proglašavaju se šumom posebne namjene.

Zanimljivo je kako se osnivanje prava građenja u svrhu izgradnje golfskog igrališta, kampa i sportsko-rekreacijskih objekata može ostvariti „neovisno o statusu i namjeni čestice sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji“, odnosno Ministarstvo može dodijeliti pravo građenja ne uzimajući u obzir planove lokalne zajednice.

Kako su Slobodnoj Dalmaciji pojasnili iz Ministarstva poljoprivrede, “liberalizacija i smanjivanje administrativnih barijera predviđenih odredbama prijedloga Zakona stvorit će preduvjete (generirati) dodatnu gospodarsku aktivnost“.

Manje novca za vatrogastvo i razminiranje

Ured pučke pravobraniteljice u postupku javnog savjetovanja ispravno je primijetio kako se u uvodu ne obrazlaže zašto je zapravo potreban novi Zakon o šumama i koji učinci iz tog zakona mogu proizaći, što je zakonski problematično te upozorava na ekološke prioritete. Pita se i kako će proširenje funkcija koje će se financirati iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, uključujući razminiranje i ove godine izrazito aktualno vatrogastvo, biti moguće s obzirom na to da se ta naknada smanjuje.

U novom prijedlogu zakona naknada se s 0,0265% prihoda gospodarskih subjekata smanjuje na 0,021%, s tim da se obveznicima godišnje odobrava milijun kuna olakšice za koje se ne obračunava ta naknada.

Na niz sličnih primjedbi na smanjenje naknade koja značajno financijski opterećuje samo najveće igrače, iz Vlade su odgovorili istovjetno: „Visina naknade je odluka Vlade RH, a odobravanje olakšice je potpora gospodarstvu odnosno obveznicima plaćanja naknade“.

* Novi Zakon o šumama donesen je u srpnju 2018. Novim se zakonom 90 posto dosadašnjih obveznika općekorisne funkcije šuma (OKFŠ), njih oko 180 tisuća, oslobađa plaćanja te naknade.

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.