Obećanja

Povećane su naknade udomiteljima

Pexels (Pixabay)

HDZ je u svom izbornom programu obećao da će naknade za udomitelje povećati za 30 posto.

Novi Zakon o udomiteljstvu u primjeni je od prošle godine. Novim zakonskim rješenjem te popratnom odlukom o visini naknade za rad udomitelja došlo je do rasta tih naknada.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo utvrđena je u jedinstvenom iznosu od 2,5 tisuća kuna.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem utvrđuje se u iznosu od 13 osnovica (6.500 kuna).

Naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem utvrđuje se u iznosu od 10 osnovica (5.000 kuna).

Do stupanja novog zakona na snagu naknada za udomitelje kretala se između 300 i 700 kuna.

Facebook
Twitter
Live blog
Dezinformacije o koronavirusu

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.