F-zin newsletter – Politika privatnosti

Vaša privatnost nam je važna! Prikupljamo samo informacije koje nam odlučite dati i obrađujemo ih uz vaš pristanak; zahtijevamo samo nužne osobne podatke koji su potrebni za ispunjavanje svrhe vaše interakcije s nama, tj. pružanje usluge slanja newslettera; ne prodajemo podatke trećim stranama i koristimo ih isključivo kako opisuje ova politika privatnosti. Svim našim čitateljima […]