Ocjena točnosti

Šuker: Zakon o sportu mi ne brani da budem predsjednik košarkaškog saveza

Hina / mm

“Zakon o sportu ne regulira što dužnosnici mogu ili ne mogu biti. To regulira Zakon o sprečavanju sukoba interesa”, tvrdi saborski zastupnik HDZ-a Ivan Šuker (Večernji list).

Šuker naime osporava odluku sportske inspekcije koja je zaključila da HDZ-ov zastupnik ne može istovremeno sjediti u Saboru i biti predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza (HKS). Inspekcija se pritom, prema dokumentaciji koju je objavio Index.hr, poziva na članak 46, stavak 5., podstavak 4. Zakona o sportu, u kojem stoji:

“U skupštini i izvršnom tijelu sportskog saveza ne mogu biti i imati ovlasti u zastupanju osobe koje ne mogu biti članovi uprava, odnosno nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti”.

Zakon o trgovačkim društvima ne predstavlja prepreku da Šuker obavlja dužnost predsjednika HKS-a. No, problem je u odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, konkretno u njegovom 14. članku, 1. stavku: “Dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima”.

Šuker međutim tvrdi da se radi o političkom progonu, a odluku sportske inspekcije će, kako je najavio, osporavati pozivajući se na 5. stavak 14. članka Zakona o sprječavanju sukoba interesa: “Dužnosnici smiju biti članovi upravnih i nadzornih tijela, najviše dviju, neprofitnih udruga i zaklada, ali bez prava na naknadu ili primanje dara u toj ulozi, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova”.

HKS jest udruga, ali i Povjerenstvo za sukob interesa misli da joj na čelu ne može biti saborski zastupnik

Činjenica je da HKS ima status udruge; kao takva je zavedena u Registru udruga pri Ministarstvu uprave i Registru neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija. Isto tako je činjenica da je riječ o udruzi koja raspolaže zavidnim budžetom; prema podacima Poslovne Hrvatske 2014. imali su 25.809.900 kuna prihoda, a 2015. godine iz državnog proračuna uplaćeno im je 5.614.312,60, koje je HKS dobio upravo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Radi se, dakle, o udruzi istog statusa kakvu ima i Hrvatski nogometni savez, zbog čega Šukeru na ruku ne ide ni već ranije izrečeno mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u identičnom slučaju Ante Kulušića, saborskog zastupnika HDZ-a u bivšem sazivu Sabora.

Njega je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u mišljenju donesenom 4. prosinca 2014. godine upozorilo da ne može istovremeno biti zastupnik u Saboru i član Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza. Prema mišljenju nadležnog Povjerenstva, istovremeno obavljanje takve dvije funkcije predstavlja kršenje već citiranog članka 14., stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.