Ocjena točnosti

Plenković: Za ugovor smo znali kroz izvješća koja je objavljivao Ante Ramljak

Hina / Lana Slivar Dominić / lsd

O ovom ugovoru koji se spominje danas u medijima bili smo izviješteni temeljem redovitih mjesečnih izvješća Izvanredne uprave, dakle još u lipnju, što je i u izvješćima na web stranicama Izvanredne uprave i na stranicama Ministarstva gospodarstva” – osvrnuo se danas premijer Andrej Plenković na redovitoj sjednici Vlade na „Ugovor o najstarijem kreditu od 1,06 milijardi“ kojeg je objavio Jutarnji list.

Riječ je o ugovoru s datumom od 8. lipnja 2017. kojeg je izvanredna uprava Agrokora potpisala s agentom kredita Madison Pacific Trust Limited sa sjedištem u Hong Kongu, a koji zastupa interes ključnih kreditora kao što su investicijski fond Knighthead Capital Management i Monarch, 20-ak manje izloženih investicijskih fondova, Zagrebačku banku, Erste banku, rusku VTB banku i investicijske banke J.P Morgan i Goldman Sachs.

Iako je premijer i na sjednici Vlade ustvrdio kako je „Zakon o izvanrednoj upravi pravni propis koji regulira prava i nadležnost i Vlade RH i institucija“ te da „nikakav ugovor ne može derogirati prava koje ima vlada na temelju tog ugovora“, činjenica je da objavljeni ugovor nekim svojim odredbama zapravo poništava lex Agrokor – klauzulom o nesmjenjivosti, odnosno mogućem penaliziranju smjene izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka; davanjem kreditorima velikih ovlasti kad je riječ o donošenju i provedbi nagodbe i restrukturiranja Agrokora; te u konačnici reguliranjem kako će se eventualni sporovi voditi po anglosaksonskom, a ne kontinentalnom pravu.

Detalji nisu bili u redovitim izvještajima

U ovom trenutku nije poznato je li i kada premijer bio upoznat sa sadržajem tog ugovora, ali njegova tvrdnja kako su detalji ugovora poznati iz redovitih izvještaja Izvanredne uprave koji se nalaze na stranicama Izvanredne uprave i Ministarstva gospodarstva nije istinita.

I na stranicama Agrokora i na stranicama Ministarstva gospodarstva nalaze se istovjetna mjesečna izvješća o gospodarskom i financijskom stanju te provedbi mjera izvanredne uprave u Agrokoru d.d.

U izvještajima za svibanj i lipanj spominju se pregovori oko novog financiranja i dogovor s Knighthead Capital Management te kako je s ugovorom upoznato Privremeno vjerovničko vijeće, ali detalji ugovora nisu prezentirani javnosti.

U izvješću za svibanj – koje je podneseno u lipnju – u uvodnom dijelu se navodi kako je Izvanredna uprava postigla 1. lipnja dogovor o novom financiranju s fondom Knighthead Capital Management i Zagrebačkom bankom, nakon što su šest tjedana vođeni intenzivni razgovori s više od trideset potencijalnih inicijalnih kreditora.

“Novi kredit Agrokoru u iznosu od 480 milijuna eura, za koji je ugovor potpisan 9. lipnja, osiguravaju imatelji obveznica predvođeni fondom Knighthead Capital Management, dok je tranša financiranja na domaćem tržištu u ingerenciji Zagrebačke banke. Dodatnih 50 milijuna eura dogovoreno je za vjerovnike koji su dobavljači, tako da je ukupni osigurani iznos od 530 milijuna eura. Financiranje je strukturirano na način da sve ostale banke i vjerovnici koji ispunjavaju uvjete iz ugovora do kraja lipnja imaju otvorenu mogućnost participacije u ovom financijskom aranžmanu. Novim se financiranjem osigurava opstanak tekućeg poslovanja Agrokora i njegovih operativnih kompanija te će se iznosom od 150 milijuna eura pokriti stari dug dobavljačima”, navodi se.

Izvještava se, također, kako su u promatranom razdoblju održala dva sastanka Privremenog vjerovničkog vijeća te kako su na sastanku 1. lipnja, između ostalog, članovi vijeća obaviješteni o aktivnostima koje su poduzete u pogledu osiguranja dodatnog financiranja potrebnog Grupi i o uvjetima financiranja koje je predložila grupa imatelja obveznica koje predvodi Knighthead Capital Management, LLC i Zagrebačka banka d.d. Na sastanku 8. lipnja jedina je točka dnevnog reda bila davanje suglasnosti izvanrednom povjereniku da ugovori novo zaduživanje „uz pristanak na najviši prioritetni terminski zajam u iznosu od do 1.060.000.000 eura“. Financijski su savjetnici na sastanku detaljno prezentirali predložene uvjete novog kredita, navodi se. Nakon rasprave, suglasnost je dana uz većinu od četiri glasa svih članova Privremenoga vjerovničkog vijeća, a protiv je bio Sberbank.

Ključni uvjeti financiranja

U poglavlju naslovljenim „Razgovori s novim kreditorima“ kao ključni uvjeti financiranja navode se:

*Ukupno financiranje u iznosu do 480 milijuna eura strukturirano je kao terminski zajam (dalje u tekstu „novi zajam“), koji je raspodijeljen kako je navedeno u nastavku (sudjelovanje će biti alocirano razmjerno temeljem svih neplaćenih zaduženja unutar istog razreda):

  • 170 milijuna eura za postojeće međunarodne bankovne vjerovnike.
  • 160 milijuna eura dijeli se na: (i) 80 milijuna eura namijenjenih postojećim vjerovnicima s prvenstvom naplate te na (ii) 80 milijuna eura postojećim domaćim hrvatskim bankama, među koje su uključeni i zajmodavci s prvenstvom naplate.
  • 150 milijuna eura za članove ad hoc odbora
  • Neraspoređeni dio od 480 milijuna eura podržat će fondovi kojima upravlja ili savjetuje Knighthead Capital Management i Zagrebačka banka za domaće tržište (pod uvjetom dobivanja odobrenja bankovnog odbora).

Dodatnih 50 milijuna eura opcijskog zajma dostupno je trgovinskim vjerovnicima (dobavljačima) po istim uvjetima, čime sveukupni iznos doseže 530 milijuna eura

Do 150 milijuna eura novoga zajma bit će na raspolaganju za plaćanje potraživanja dobavljača koja su nastala prije pokretanja postupka izvanredne uprave

Refinanciranje duga vjerovnika u modelu 1:1 prije pokretanja postupka izvanredne uprave za sudjelovanje u novom zajmu (temeljem povučenih iznosa iz novog zajma). Navedeno će povećati ukupni iznos duga na 1060 milijuna eura (ako iznos bude iskorišten u cijelosti) uz opcijski zajam od strane dobavljača.

Dužnik je kompanija, s mogućnošću daljnjeg kreditiranja unutar grupe, također sa statusom najstarije tražbine.

Jamci su materijalne kompanije, uključujući Ledo d.d., Jamnica d.d. i Konzum d.d., ali ne i ograničeno samo na njih.

Kamata: Euribor + 4 % godišnje, PIK (payment in kind) s mjesečnim obračunom ili 3,8 % godišnje za gotovinsko plaćanje, prema odabiru pojedinačnog zajmodavca, a donja granica Euribora postavljena na 0%.

Dospijeće: pojavom jedne od sljedećih triju okolnosti (i) istekom roka od 15 mjeseci od početka postupka pokrenutog u skladu sa Zakonom o postupku izvanredne uprave (10. travnja 2017. godine), ili (ii) sudskom nagodbom u skladu sa Zakonom o postupku izvanredne uprave, ili (iii) otvaranjem stečajnog postupka. Uspješnim zaključivanjem Zakona o postupku izvanredne uprave i uz sporazumnu nagodbu koju odobrava zajmodavac, kompanija će imati mogućnost produljenja aranžmana za dvije godine, uz Euribor + 6 %.

Status: status najstarije tražbine („super senior status“) prema odredbama Zakona o postupku izvanredne uprave za zajmodavce i jamce koji predstavljaju otprilike 85 % prihoda Agrokora.

Osiguranje: (i) značajnija materijalna i nematerijalna neopterećena imovina Agrokora i svih jamaca, (ii) među-kompanijski zajmovi stvoreni daljnjim kreditiranjem, (iii) dodatno oko 390 milijuna eura neopterećenih sredstava osiguranja koja uključuju i nekretnine, poslovne prostore i tvornice, ali nisu ograničena na njih, (iv) bilo koje drugo sredstvo osiguranja o kojemu se zajmodavci novog zajma usuglašavaju s kompanijom, a svako sredstvo mora biti uvjet nakon financiranja.

Obvezna otplata iz prodaje: dužnici su obvezni u svrhu otplate novog zajma (nominalna vrijednost uvećana za ukalkuliranu obvezu) uplatiti 90 % neto prihoda od prodaje imovine u iznosu većem od pet (5) milijuna eura. Dužnici mogu zadržati prihod od prodaje kao tekući kapital kada tako odobre zajmodavci.

Jamčenje najpovoljnijeg tretmana: zajmodavci novog zajma imat će razmjernu (pro rata) prednost u bilo kakvim sredstvima osiguranja, jamstvima ili sličnom aranžmanu koji se nude u pogledu financijskog zaduživanja bilo kojeg povezanog ili ovisnog društva grupe, osim u slučaju potpunog refinanciranja koje rezultira ranijom otplatom dugovanja.

Trgovački sud dao za pravo Ramljaku

Niti u izvješću za lipanj, a koje pokriva razdoblje od 11. lipnja do 10. srpnja ne iznose se detalji danas objavljenog ugovora.

U uvodnom dijelu se navodi kako je realiziran novi kredit s fondom Knighthead Capital Management i Zagrebačkom bankom d.d., nakon čega je započeo proces sindiciranja drugih kvalificiranih zajmodavaca. “Grupa je do 7. srpnja 2017. godine povukla 320 milijuna EUR novog financiranja, dok je zajam od 80 milijuna EUR sa statusom najstarije tražbine iz travnja 2017. godine refinanciran ugovorom o financiranju sa statusom najstarije tražbine. Ukupan osigurani iznos, koji uključuje i 1:1 refinanciranje starih dugovanja sudionika kredita, sa 7. srpnjem iznosi 800 milijuna eura uz sudjelovanje više od 20 hrvatskih, austrijskih, ruskih i američkih banaka i fondova. Dodatnih 80 milijuna eura novog novca također je osigurano i dostupno je Agrokoru za povlačenje do 15.listopada 2017. godine. U tijeku su i dogovori s dobavljačima o 50 milijuna eura robnog kredita pod istim uvjetima kao i novo financiranje, za koji je iskazan veliki interes dobavljača“, navodi se.

Spominje se i kako je Sberbank podnio Trgovačkom sudu zahtjev za ukidanjem odluke Privremenog vjerovničkog vijeća o davanju suglasnosti za preuzimanje novog zaduženja, odnosno proglašenje te odluke ništetnom.

„Trgovački sud u Zagrebu je prvi zahtjev odbio kao neosnovan budući da su izvanredni povjerenik i privremeno vjerovničko vijeće djelovali u skladu sa zakonom. Sud je izrijekom utvrdio da izvanredni povjerenik može uz prethodnu suglasnost vjerovničkog vijeća preuzeti novo zaduženje radi smanjenja sistemskog rizika, nastavka poslovanja, očuvanja imovine ili ako se radi o podmirenju tražbina iz operativnog poslovanja, a koje će imati prednost prilikom namirenja pred ostalim tražbinama vjerovnika, izuzev tražbina radnika i bivših radnika“, spominje se u izvješću.

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.