Pod povećalom

Objavljujemo nove podatke o poreznom dugu Agrokora

Hina / Dario Grzelj / dag

Od početka godine do 16. ožujka 2017. Agrokor nije plaćao porez državi. Dana 16. ožujka (kao kuriozitet spomenimo kako je Todorić na svom blogu ustvrdio kako mu je 16. ožujka u posjet došla potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić s prijedlogom da osnuje SVP tvrtku) porezna uprava Agrokoru izdaje Rješenje o pljenidbi novčanih sredstava za dug od 47.862.446 kuna po osnovi neplaćenih poreza dospjelih 44 dana i 16 dana ranije, odnosno 31. siječnja i 28. veljače 2017. godine.

Istog dana kada je izdano Rješenje o pljenidbi, ministar financija Zdravko Marić je, podsjetimo, ustvrdio kako u postupanju Porezne uprave “nisu uočene nikakve nepravilnosti koje odstupaju prema drugim poreznim obveznicima”,

Na taj dan Agrokor uplaćuje iznos od 39.450.000 kuna, koja uplata je u platnom prometu i informacijskom sustavu Porezne uprave evidencijski provedena sljedeći dan, pa Rješenje o pljenidbi obuhvaća 4.560.514  kuna koliko je nedostajalo do pune uplate sredstava. Iako dug nije u potpunosti bio podmiren i u tom su trenutku dugovali  dospjelih 4.560.514  kuna, Agrokor se  17. ožujka oglasio kako s tim danom nemaju nikakvih dospjelih obveza prema državi.

Treba napomenuti kako je i prethodnih godina Agrokor često kasnio s uplatama pa mu je zbog toga Porezna uprava izdavala opomene ili Rješenja o ovrsi, nakon čega bi dug bio podmiren, ali nije se radilo o tolikim zaostacima kako je to bilo početkom ove godine.

Zanimljivi datumi

Spomenute informacije proizlaze iz odgovora kojeg je slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama Porezna uprava morala ustupiti GONG-u nakon intervencije Povjerenice za informiranje. Iz GONG-a je, naime, još u ožujku Poreznoj upravi upućen zahtjev za pristup informacijama u kojem su tražene informacije o stanju poreznog duga Agrokora na sljedeće  datume:

6.5. 2015. kada je došlo do smjene ministra Linića

8.11. 2015. kada su provedeni izbori za zastupnike Hrvatskog sabora

22.1.2016. kada je Zdravko Marić imenovan za ministra

25.1.2017. kada je tvrtka Agrokor odbila novi kreditni aranžman

16.3. 2017. kada je ministar Zdravko Marić demantirao medijske napise o visini duga tvrtke Agrokor, odnosno kada je Agrokor priopćio da nema dospjelih obveza što se tiče poreza prema hrvatskoj državi.

Porezna uprava je 12. travnja odbila pružiti zatražene informacije, pozivajući se na poreznu tajnu.

Nakon uložene žalbe povjerenici za informiranje, ona je na temelju članka 35. Zakona o pravu na pristup informacijama 17. listopada donijela rješenje kojim poništava rješenje Porezne uprave  te joj naložila da odgovori na poslani upit.

I lex Agrokor je bio presedan

U žalbenom postupku Porezna uprava je povjerenici navela kako se u informacijskom sustavu Porezne uprave tijekom siječnja svake godine „vrši ‘load’, odnosno zatvaranje knjigovodstvene godine“  pa više nije moguće vršiti uvid u stanje na poreznoj kartici poreznih obveznika na određene datume, nego samo na dan 31. prosinca te stoga nije moguć uvid u stanje na datume koji su navedeni u  upitu, a odnose se na 2015. i 2016. godinu.

S obzirom na to da je provedbom testa razmjernosti i javnog interesa utvrđeno da preteže javni interes, tijelo javne vlasti je u slučaju da ne posjeduje informaciju na traženi datum dužna žalitelju omogućiti pristup informaciji o stanju poreznog duga na najbliži traženi datum – presudio je ured povjerenice za informiranje i te su informacije naposljetku i pružene.

Vezano uz poreznu tajnu, povjerenica prosuđuje kako Porezna uprava nije na zadovoljavajući način provela test razmjernosti i javnog interesa stavljajući u razmjer interes da se zaštiti tražena informacija i interes javnosti da joj se omogući pristup predmetnoj informaciji već je samo zaključila kako „u konkretnom slučaju ne prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese“, a da pritom nije, zaključuje povjerenica, dala nikakve dodatne argumente.

„Porezna uprava je prilikom rješavanja žaliteljevog zahtjeva za pristup informacijama trebala uzeti u obzir značaj koji je u tom trenutku predstavljalo trgovačko društvo Agrokor za javnost i u kojoj su mjeri teme vezane za Agrokor bile prisutne u medijima, jer postoje stotine medijskih napisa koji se odnose na krizu u Agrokoru i o mogućem utjecaju predmetne krize na hrvatsko gospodarstvo“, navodi povjerenica te podsjeća kako je i Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku pokazao kako se u ovom slučaju radi o presedanu.

„U tom smislu ustavno jamstvo na pristup informacijama u posjedu tijela javne vlasti, pogotovo u slučaju kada se mediji i šira javnost intenzivno zanimaju za pitanje poreznog duga trgovačkog društva Agrokor nadilazi ograničenje propisano člankom 8. Stavkom 1. Općeg poreznog zakona, odnosno samo ograničenje nije u ovom slučaju razmjerno naravi potrebe za ograničenjem“, prosuđuje povjerenica.

Nije bilo odgoda

GONG-u su s datumom od 30. listopada dostavljeni odgovori. Za datume iz 2015. i 2016. našlo se rješenje kroz evidenciju provedenih mjera ovrhe/naplate te su pružene informacije o stanju na najbliži traženi datum:

6.5.2015. – najbliži traženi dan je 5.5.2015. kada je poreznom obvezniku izdana opomena za iznos od 4.184.183 kuna po osnovi neplaćenih poreza dospjelih pet dana ranije, odnosno 30.4.2015. godine. Porezne obveze su naplaćene u cijelosti.

8.11.2015. – najbliži dan je 3.11.2015 – poreznom obvezniku izdana je opomena na iznos od 978.147 kuna za nepodmirene obveze po osnovi neplaćenih poreza dospjelih dan ranije. Porezne obveze su naplaćene u cijelosti.

22.1.2016. – poreznom obvezniku izdano Rješenje o ovrsi na iznos od 5.991.892 kune za nepodmirene obveze po osnovi neplaćenih poreza dospjelih 31.12.2015.  Porezne obveze su naplaćene u cijelosti.

25.1.2017. – 4.400.637 nepodmirenih obveza po osnovi neplaćenih poreza dospjelih 31.12.2015.

16.3.2017 – 47.862.446 kuna nepodmirenih obveza po osnovi neplaćenih poreza dospjelih 31.1.2016. i 28.2.2017.

Zatražena je, također, i informacija o mogućim odgodama i reprogramiranju naplate poreznog duga u prethodne dvije godine, ali je odgovoreno kako Agrokor nije prema Poreznoj upravi u navedenom razdoblju podnio prijedlog za sklapanje takvog pravnog ugovora.

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.