Aktualno

Grad nema, niti planira pribaviti dozvole za “drmanje” po Meštrovićevom paviljonu

Izvor: Vratite magnoliju na Facebooku

Ima li Grad Zagreb spremnu dokumentaciju za intervenciju na kakvu se odvažio na Trgu žrtava fašizma ili ne? Prema onome što su nam ustupili, moglo bi se reći da su temeljem dozvole za postavljanje trafike otvorili kasino. Naime, temeljem dozvole za uređenje okoliša, bacili su se na obradu stubišta, sanaciju trijema i uređenje ulaznog portala zgrade, uredno navedene u registru zaštićenih kulturnih dobara.

U potrazi za dozvolama vodili smo se činjenicom da su sa stubišta Meštrovićevog paviljona, odnosno Doma hrvatskih likovnih umjetnika, uklonjeni blokovi bračkog kamena, da su na gradilište došle miješalice, nasipava se beton i planira se ugraditi novi, drukčiji vapnenac u zgradu isklesanu po zamisli jednog od najvećih kipara u hrvatskoj povijesti. Činjenica da je cijena projekta gotovo udvostručena od trenutka njegove najave čini se sporednom kada znamo da on podrazumijeva uklanjanje znatnog dijela 2.500 tona teškog bračkog kamena ugrađenog sredinom tridesetih godina u Meštrovićev paviljon.

Javni arhitektonski natječaj, javna rasprava, uvidi u projekt i procedura koja podrazumijeva i konzultiranje Vijeća gradske četvrti – nisu se dogodili, a autorica projekta Loredana Stunić to tumači na sljedeći način: “Mislim da javnost, zapravo, ne želi znati što je… Nije zainteresirana za isti… Ne vidim da je to naišlo na bilo kakav sluh u široj javnosti. Netko, naprosto, ima potrebu dalje dezinformirati” (Radio Sljeme).

Teško je složiti se s autoricom projekta. Ne samo da se ondje održavaju protesti, ne samo da je zbog pritiska građana izvojevana tematska sjednica Odbora za prostorno uređenje na Trgu žrtava fašizma 10. svibnja, već su građani okupljeni oko inicijative “Vratite magnoliju” zatražili su da im Grad pokaže “metre” dokumentacije, koju je potrebno prikupiti prije dolaska prvih radnih strojeva.

Ondje bi se, smatraju, trebala nalaziti elaborirana konzervatorska podloga, rješenje kojim Grad odobrava radove na temelju konzervatorske podloge, dokaz da je raspisan natječaj, a prema pravilniku Komore arhitekata, licenca izvođača projekta na kulturnom dobru, dozvola na zahvate na kulturnom dobru, arhitektonskom objektu, koja obuhvaća i sve zahvate u njegovom neposrednom okruženju, zatim prethodno odobrenje za rekonstrukciju podnožja pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra, izdano za projektnu dokumentaciju koja uključuje snimku postojećeg stanja, planirane radnje i detaljan konzervatorsko-restauratorski elaborat s detaljima u različitim mjerilima… A budući da je veliki broj kamenih blokova uništen u rekonstrukciji stubišta, gradske smo vlasti zamolili i da nam, pored ovih dokumenata, ustupe i dokaz da su zamjenski elementi – blokovi izrađeni prema izvornima, u istom materijalu, odnosno bračkom kamenu – već negdje spremni za zamjensku ugradnju.

“Nije potreban konzervatorsko- restauratorski elaborat… radovi se izvode prema troškovniku”

Međutim, kada smo zatražili tu dokumentaciju, iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet dobili smo tek potvrdu glavnog izvedbenog arhitektonskog projekta. I to ne za zahvat na samoj zgradi, zaštićenom kulturnom dobru, već “za uređenje javnih i zelenih površina”, odnosno “krajobrazno uređenje i navodnjavanje” oko Meštrovićevog paviljona, što lijepo piše i na tabli izvješenoj na gradilištu. Tvrde – dovoljan im je troškovnik.

Potvrda Glavnog Projekta, Trg Žrtava Fašizma by FaktografHR on Scribd

“Napominjemo da sukladno Pravilniku o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru nije potreban konzervatorsko- restauratorski elaborat, nego se radovi izvode prema troškovniku i radioničkim nacrtima s obzirom na to da se na Domu hrvatskih likovnih umjetnika zamjenjuju dotrajale stube podnožja u svemu/dimenzijama, površinskoj obradi/ prema postojećim, izvornim. Troškovnik kamenarskih i restauratorskih radova dio je projektne dokumentacije za uređenje javnih i zelenih površina kojeg je izradila tvrtka ELLE STUDIO i za kojeg je ishođena potvrda na glavni projekt Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode”, navode oni.

Pravilnik doista navodi u četvrtom članku da se za radove na nepokretnom kulturnom dobru, unutar kulturnopovijesne cjeline, treba priložiti elaborat “po potrebi”, a idejni projekt i troškovnik “ovisno o vrsti i obujmu radova”. E, sad – nalaže li obujam radova potrebu za elaboratom, trebao bi odgovoriti pravilniku “nadređeni” Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

On u svome članku 62. navodi da se “radnje koje bi mogle narušiti cjelovitost i/ili prouzročiti promjene” na nepokretnom kulturnom dobru “mogu poduzimati uz prethodno odobrenje nadležnog tijela”, koje će po potrebi utvrditi posebne uvjete zaštite kulturnoga dobra. Pritom je za propisivanje potrebne dokumentacije odgovoran ministar kulture, a “o zahtjevu za prethodno odobrenje… nadležno tijelo odlučuje rješenjem”.

Paladino: Nemaju prethodno odobrenje za radove na kulturnom dobru

Zrinka Paladino, bivša zamjenica pročelnika gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Silvija Novaka, smatra da je iz odgovora Gradskog ureda razvidno da se nije postupilo po zakonu, a i sama je sudjelovala u izradi odbijenice projekta uređenja javnih i zelenih površina ”Studija ELLE” arhitektice Stunić. Projekt je uključivao samo okoliš i s konzervatorskog stajališta on nije bio za odobrenje, a Grad apsolutno za zahvate u integralnu cjelinu Meštrovićevog paviljona treba prethodno odobrenje, i to za rekonstrukciju kulturnog dobra, koje do danas nije pribavljeno. Štoviše, nikada do sada nije viđeno da se zahvat na kulturnome dobru vezuje za drugu dozvolu, i to onu za uređenje javnih površina i okoliša.

“Ovo je ogroman zahvat na prevažnoj građevini i treba uključivati detaljan konzervatorsko-restauratorski elaborat. Troškovnik je na ovakvom kulturnom dobru najmanja stavka u projektu”, kaže nam Paladino, dodajući da se tim troškovnikom – za uređenje okoliša – apsolutno ne može voditi sanacija trijema i portala, dakle, svega osim kupole paviljona.

Zašto inspekcije ne dolaze?

Zbog zaobilaženja obveze ishođenja prethodnog odobrenja u Zakonu su nabrojane i odgovornosti i kazne. Članci 73. i 74. nalažu obustavu radova i izvještavanje policije i građevinske inspekcije zbog sprječavanja dalje štete, zatim nalaganje investitoru obvezu povrata u prijašnje stanje “uz upozorenje da će se u slučaju da rješenje ne bude u cijelosti izvršeno u roku, radnja obaviti na njegov trošak”. Ono što se događa na Trgu žrtava fašizma iziskuje, po njenom mišljenju, dvije hitne obustave i to od strane inspekcija Ministarstva kulture i Ministarstva graditeljstva, i njoj je nejasno zašto su obje izostale.

“Iz odgovora kojeg ste zaprimili proizlazi da oni nemaju propisano prethodno odobrenje, već rade prema dokumentaciji – troškovniku – priloženoj u potvrdi za uređenje javnih i zelenih površina. To je skandal”, podcrtava ona. Ovdje treba napomenuti da je Ministarstvo kulture poslalo inspekciju, ali samo nakon što je došlo do oštećenja pokretne građe unutar zgrade, jer je prilikom radova na stubama voda procurila u arhiv Hrvatskog povijesnog muzeja. Tom prigodom je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek izjavila da građa više nije ugrožena, jer se nastavlja sa suhim radovima, a da same stube – usprkos činjenici da je paviljon upisan u registar zaštićenih dobara – nije u nadležnosti njenog ministarstva.

Zamjenski blokovi izrađeni po izvornim

Za Paladino je posebno problematično što postupanje isključivo po troškovniku temelje na zamjeni “istim” kamenom, iako otvoreno navode da se vrsta kamena mijenja. Cijeli je, naime, Meštrovićev paviljon sagrađen od bračkog kamena, koji će se sada zamijeniti drugačijim, koji je, kažu, otporniji na atmosferske prilike. Pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje Dinko Bilić u svome nas odgovoru uvjerava da su “zamjenski elementi (blokovi koje će ugraditi u stubište, op.a.) izrađeni prema izvorniku”. Prvi kameni blokovi dopremljeni su na gradilište i položeni na odgovarajuća mjesta, a ostatak blokova obrađuje se u radionici izvođača radova te se sukcesivno dovozi na gradilište i ugrađuje na odgovarajuća mjesta, dodaje.

“Što se tiče licence od tvrtke TEH – GRADNJA d.o.o. te od projektantice Loredane Stunić, obavještavamo Vas da je nadležno Ministarstvo izdalo licence, a za iste se možete obratiti Ministarstvu kulture i/ili projektantici Loredani Stunić i izvođačima kojima su predmetne licence izdane”, navodi Bilić. Odgovor Ministarstva kulture još uvijek očekujemo, a Stunić je za Radio Sljeme već kazala da na Trg žrtava fašizma stiže bijeli vapnenac.

“Meni je jako žao da građani nisu gledali te stube za kojima sada žaluju jer bi bilo dobro da su ih pogledali prije nego što su… Ma imaju ih i tamo na licu mjesta pa ih mogu i dalje gledati. Dakle, one su apsolutno devastirane od leda, od vremenskih nepogoda jer je to brački kamen. Postoji postupak tašeliranja, dakle, dokrpavanja komada što, naravno, izgleda kao zakrpa na hlačama ili zamjena kompletne stube da se produži vijek.”

Kazne do pola milijuna kuna

Taj zamjenski materijal, predviđa Paladino, sigurno će odudarati od izvornih elemenata. Upitali smo je zato mogu li ovi zahvati, a poglavito nedostatak gore spomenute dokumentacije, povući i sankcije. Kazne za dovođenje kulturnog dobra u opasnost od oštećenja ili uništenja (stavak 1) te za obavljanje radnje bez prethodnog odobrenja ili suprotno njemu (stavak 6), za pravne osobe variraju između 50 i 500 tisuća kuna.

“Da”, potvrđuje ona, “s tim da je ovdje primaran stavak 6, budući da nemaju prethodno odobrenje. Sve da ga i danas ispišu, iz odgovora je jasno da radove izvode po troškovniku iz potvrde za uređenje javnih i zelenih površina. Ova rekonstrukcija je toliko opsežna da priče o tome da radove izvode po tom projektu mogu objesiti mačku o rep”, zaključuje Paladino.

Facebook
Twitter
Live blog
Dezinformacije o koronavirusu

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.