U Oluji nisu ubijena 44 srpska civila

Kovačević se poziva na evidenciju DORH-a u kojoj se navodi 47 ubojstava, ali pritom zanemaruje ubojstva koje su kvalificirana kao ratni zločin. DORH još 2011. spominje evidentiranih 214 stradalih.