Razotkriveno

Hrvatska pošta nije organizirala rasprodaju nepreuzetih paketa

Hrvatska pošta je na svojoj Facebook stranici potvrdila da je rasprodaja nepreuzetih paketa lažna.
Hrvatska pošta

Na Facebook stranici “Hrvatska.Pošta” objavljena je lažna rasprodaja (arhivirano ovdje) nepreuzetih paketa u Hrvatskoj pošti za 1,95 eura. U sklopu rasprodaje objavljen je i video koji pokazuje navodnu rasprodaju.

?⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠Č⁠⁠i⁠⁠⁠⁠š⁠⁠⁠⁠⁠⁠ć⁠e⁠⁠⁠⁠⁠n⁠⁠⁠⁠⁠⁠j⁠⁠e⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠n⁠⁠⁠⁠e⁠⁠⁠⁠p⁠⁠⁠⁠⁠⁠r⁠e⁠⁠⁠⁠⁠u⁠⁠⁠⁠⁠⁠z⁠e⁠⁠⁠⁠⁠t⁠⁠⁠⁠i⁠⁠⁠⁠h⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠p⁠⁠⁠a⁠⁠⁠⁠⁠k⁠⁠⁠⁠⁠⁠e⁠t⁠⁠⁠⁠⁠a⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠u⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠H⁠r⁠⁠⁠⁠⁠⁠v⁠⁠⁠⁠⁠a⁠⁠⁠t⁠⁠⁠⁠⁠s⁠⁠⁠k⁠⁠⁠⁠o⁠⁠⁠⁠j⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠p⁠⁠⁠⁠⁠⁠o⁠⁠⁠⁠⁠š⁠t⁠⁠⁠⁠⁠⁠i⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠2⁠⁠⁠⁠⁠⁠0⁠⁠2⁠⁠⁠⁠⁠⁠3⁠⁠⁠⁠⁠!⁠
⁠⁠⁠⁠⁠⁠T⁠⁠⁠⁠v⁠⁠r⁠⁠⁠⁠t⁠⁠⁠⁠⁠⁠ka⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠j⁠⁠e⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠o⁠⁠⁠⁠d⁠⁠⁠⁠l⁠⁠⁠⁠⁠⁠uč⁠⁠⁠⁠⁠⁠i⁠⁠⁠⁠⁠⁠la⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠p⁠⁠⁠⁠o⁠⁠n⁠⁠⁠⁠⁠⁠u⁠⁠d⁠⁠⁠⁠⁠⁠i⁠⁠⁠⁠⁠⁠ti⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠i⁠⁠h⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠n⁠a⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠p⁠⁠r⁠⁠⁠⁠⁠⁠o⁠⁠d⁠⁠⁠⁠a⁠⁠⁠⁠j⁠⁠⁠⁠⁠⁠u⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠p⁠⁠⁠⁠⁠⁠o⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠c⁠⁠⁠⁠i⁠⁠⁠⁠j⁠⁠⁠e⁠⁠⁠⁠⁠n⁠⁠⁠i⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠o⁠d⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠s⁠⁠⁠a⁠⁠⁠⁠m⁠⁠⁠⁠⁠o⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠1⁠⁠⁠⁠⁠,⁠⁠⁠9⁠⁠⁠⁠⁠5⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠e⁠⁠⁠⁠u⁠⁠⁠⁠⁠r⁠a⁠⁠⁠⁠⁠⁠.⁠⁠⁠⁠⁠
⁠P⁠⁠⁠⁠⁠⁠o⁠⁠⁠⁠h⁠⁠⁠⁠i⁠⁠t⁠⁠⁠⁠⁠⁠a⁠⁠j⁠⁠⁠⁠⁠⁠t⁠⁠⁠⁠⁠e⁠,⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠p⁠⁠r⁠⁠⁠⁠o⁠⁠⁠⁠⁠⁠da⁠⁠⁠⁠⁠⁠j⁠⁠⁠⁠⁠⁠a⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠ć⁠⁠e⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠u⁠⁠⁠⁠⁠⁠sk⁠⁠⁠⁠⁠⁠o⁠⁠⁠⁠⁠⁠ro⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠z⁠⁠⁠⁠a⁠⁠v⁠⁠⁠⁠⁠⁠r⁠⁠š⁠⁠⁠⁠⁠⁠i⁠⁠⁠⁠⁠⁠ti⁠⁠⁠⁠⁠⁠.⁠⁠⁠⁠
⁠⁠K⁠⁠⁠⁠l⁠⁠⁠⁠⁠⁠i⁠k⁠⁠⁠⁠⁠n⁠⁠⁠⁠⁠⁠i⁠⁠t⁠⁠⁠⁠⁠⁠e⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠n⁠⁠⁠⁠a⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠l⁠⁠⁠⁠⁠i⁠⁠⁠⁠⁠⁠n⁠k⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠d⁠⁠⁠⁠a⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠s⁠⁠⁠a⁠⁠⁠⁠⁠z⁠⁠⁠⁠⁠⁠n⁠a⁠⁠⁠⁠⁠t⁠⁠⁠⁠e⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠v⁠⁠⁠⁠⁠i⁠š⁠⁠⁠⁠⁠⁠e⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠i⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠s⁠⁠⁠⁠u⁠⁠⁠⁠d⁠⁠⁠⁠⁠j⁠e⁠⁠⁠⁠⁠⁠l⁠⁠⁠⁠⁠u⁠j⁠⁠⁠⁠⁠⁠e⁠⁠⁠⁠t⁠⁠⁠⁠e⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠u⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠p⁠⁠⁠⁠⁠r⁠o⁠⁠⁠⁠⁠⁠m⁠⁠⁠⁠o⁠⁠c⁠⁠⁠⁠i⁠⁠⁠⁠⁠⁠ji⁠⁠⁠⁠⁠⁠!, navodi se u objavi.

Screenshot/Facebook

Valja spomenuti da je na stranici, koja nije službena stranica Hrvatske pošte, objavljeno više sličnih videa i fotografija o istoj navodnoj rasprodaji, a svi su objavljeni 25. listopada. Kako bi mogli sudjelovati u rasprodaji, od korisnika se traži da kliknu na poveznicu koja vodi na stranicu na talijanskom jeziku koja nema nikakve veze s Hrvatskom poštom.

Hrvatska pošta: Ne prodajemo izgubljene pakete

Na službenoj Facebook stranici Hrvatske pošte oglasili su se o lažnoj rasprodaji i poručili korisnicima da ne nasjedaju i ne dijele osobne podatke na sumnjivim stranicama.

“Društvenim mrežama širi se lažna obavijest o prodaji izgubljenih paketa. Nemojte otvarati poveznice koje se u njima nalaze jer se time izlažete riziku od krađe svojih podataka.

Lažne poruke i obavijesti prepoznatljive su po sumnjivoj i čudnoj e-mail adresi ili poveznici (službena domena Hrvatske pošte je posta.hr) te pravopisnim i gramatičkim pogreškama na stranici. Posebnu pozornost obratite ako na poveznici trebate unijeti podatke s bankovne kartice”, poručili su.

Pošta je uz upozorenje objavila i snimke zaslona koji prikazuju kako lažna rasprodaja izgleda.

Kako bi povećali vjerodostojnost rasprodaje paketa, u komentarima se pojavljuju fotografije uz komentare korisnika koji su navodno kupili svoje pakete, a administratori lažne stranice potom im odgovaraju i zahvaljuju na kupovini.

Međutim, više znakova upućuje na to da se radi o lažnoj stranici. Naime, stranica ima svega 12 pratitelja, nema naslovnu fotografiju, a jedine objave koje se mogu pronaći na stranicama su one o lažnoj rasprodaji paketa koji nisu preuzeti. Također, link na koji se korisnike upućuje je na domeni boatulysse.click, na talijanskom je jeziku i nema baš nikakve veze sa službenim stranicama pošte.

Radi se o takozvanom phisingu odnosno mrežnoj krađi podataka. Kako se navodi na stranicama CARNetaphishing (varijanta engleske riječi za pecanje, fishing) je vrsta socijalnog inženjeringa koja se odnosi na prijevare, kojima se služe zlonamjerni korisnici šaljući lažne poruke koristeći pritom postojeće internet servise. Riječ je o kriminalnoj aktivnosti. Koristeći razne načine manipulacije, kriminalci od korisnika pokušavaju prikupiti povjerljive podatke (korisnička imena, lozinke, podaci s kreditnih kartica i sl.). Kako ističu, društvene mreže posebno su opasne jer podaci prikupljeni sa njih mogu poslužiti za krađu identiteta, ali i zbog činjenice da poruke dobivene od prijatelja, kojima su kompromitirani (oteti) računi, imaju određeni kredibilitet.

Lažni nagradni natječaji česta praksa

Na društvenim mrežama često se pojavljuju lažne stranice trgovačkih lanaca i tvrtki koje nude poklone, a “poklanjaju” se različite stvari – od mobitela, hladnjaka, do novca, automobila pa čak i kućica. Potrebno je samo javiti se organizatoru “nagradnog natječaja”, a cilj je naravno prijevara, odnosno krađa podataka. O takvim prijevarama Faktograf je pisao u više navrata.

Internetski prevaranti korisnicima društvenih mreža obećavaju vrijedne nagrade, a zapravo ih pokušavaju opljačkati. Nekima je namjera od korisnika pokušati izvući novac, drugi preferiraju krađu osobnih podataka.

Više o tome kako se putem lažnih Facebook profila i stranica varaju korisnici ove društvene mreže pisali smo ovdje, a o tome kako internetski prevaranti iskorištavaju društveno zanemarivanje starijih osoba pisali smo ovdje.

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.