Udruga

Faktograf se pridružuje globalnom TikTok-ovom fact-checking programu

/scroll down for English/

Od 20. svibnja 2024. Faktograf – udruga za informiranu javnost postaje dio globalnog programa provjere točnosti činjenica na TikToku, s ciljem pomoći platformi u njenoj borbi protiv dezinformacija i podršci naporima u zaštiti integriteta informacija.

Kao lokalni partner, Faktograf TikToku pruža ključnu podršku za dosljednu i točnu moderaciju te razumijevanje lokalnog konteksta. Također, Faktograf će osnaživati korisnike TikToka informiranjem putem kampanja za medijsku pismenost i integritet izbora.

Ovim partnerstvom, globalni fact-checking program na TikToku proširuje se na 19 organizacija za provjeru činjenica koje je akreditirao IFCSN, a koje procjenjuju točnost sadržaja na TikToku na više od 50 jezika i u više od 100 zemalja širom svijeta.

Dezinformacije su strogo zabranjene na TikToku, a Faktograf, kao partner za provjeru točnosti činjenica, bit će odgovoran za činjeničnu procjenu sadržaja, kako bi moderatori TikToka mogli primjenjivati politike TikToka temeljene na točnom razumijevanju činjenica. Akcije koje poduzimaju moderatori uključuju označavanje sadržaja kao neprovjerenog, čineći ga nekvalificiranim za “For You Feed” ili uklanjanje s platforme.

Portal Faktograf.hr, kao što je to slučaj s suradnjom s drugim platformama, nema ovlasti ukloniti sadržaj s TikToka, već pruža dodatne informacije moderatorima TikToka o sadržaju.

Faktograf će također kreirati izvještaje koji će pomoći u otkrivanju štetnih dezinformacija na platformi, kao i predviđanju trendova dezinformacija na ovoj mreži.

Ulaskom u  partnerstvo, Faktograf – udruga za informiranu javnost obvezuje se nastaviti svoj transparentan i nepristran rad u borbi protiv dezinformacija i doprinos globalnom naporu za očuvanje točnosti i pouzdanosti informacija na društvenim mrežama.

***

As of May, 20th, 2024, Faktograf – Association for the Informed Public, becomes a part of TikTok’s global fact-checking programme, with the aim of helping the platform combat misinformation and supporting its effort to protect information integrity. 

As a local partner, Faktograf provides crucial support for consistent and accurate moderation, understanding local context, and will also empower TikTok’s community with authoritative information through media literacy and election integrity campaigns. 

With this partnership, TikTok’s Global Fact-Checking Program expands to 19 IFCN-accredited fact-checking organizations that assess the accuracy of content on TikTok in over 50 languages and in more than 100 countries worldwide. 

A harmful misinformation is strictly forbidden on TikTok, and Faktograf, being the fact-checking partner, will be responsible for making factual assessment of content, so that TikTok’s moderators can apply TikTok’s policies based on accurate understanding of the facts. The actions taken by the moderators include labeling content as unverified, making it ineligible for the FYF or removing from platform.

Faktograf.hr, as is the case with collaborations with other platforms, does not have the authority to remove content from TikTok, but provides TikTok moderators with additional information about the content.

Faktograf will also share intelligence reports that will help detect harmful misinformation on the platform as well as anticipate misinformation trends online.

By entering into this partnership, the Faktograf Association commits to continuing its transparent and impartial work in the fight against misinformation and contributes to the global effort to maintain the accuracy and reliability of information on social media.

Naslovna fotografija: Unsplash/Collabstr

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.