Nekategorizirano

Puno velikih obećanja, malo konkretnih planova

Predizborni proigram HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera, nazvan “Program 5+ Hrvatska”, u  javnosti je više pozornosti izazvao zbog upitne autentičnosti svog koncepta, nego zbog samog sadržaja. Dobar dio razloga vjerojatno leži u tome što HDZ u programu daje pregršt vrlo općenitih obećanja, bez dodatnih obećanja kako će i u kojim rokovima provesti mjere koje najavljuje, niti kako će se točno ostvariti zacrtani ciljevi.

Program se sastoji od šest poglavlja, a to su redom: Gospodarski rast i razvoj, Zapošljavanje, Zdravstvo i socijalna osjetljivost, Pravna stabilnost, Društvo, demografija, obrazovanje i znanost, te Domoljubna Hrvatska. Cilj ove analize je sagledati odvojeno svako pojedinačno poglavlje, te ocijeniti konkretnost HDZ-ovih mjera i ciljeva. Analizom pojedinačnih obećanja nameće se zaključak da je program s kojim na izbore izlaze HDZ i njegovi  koalicijski partneri iz HSLS-a, HSS-a, HSP-a dr. Ante Starčević, BUZ-a, Hrasta, HDS-a i ZDS-a u cjelini vrlo nekonkretan.

GOSPODARSKI RAST I RAZVOJ

Prvo poglavlje predizbornog programa HDZ-ove koalicije ujedno je i najopširnije; temi Gospodarskog rasta i razvoja posvećena je kompletna prva polovica programa. U ovom poglavlju pronašli smo ukupno 15 ciljeva koje HDZ i njegovi partneri žele realizirati ukoliko preuzmu vlast. Niti jedan cilj ne može se smatrati u potpunosti konkretnim, s obzirom da rokovi i metoda provedbe nisu jasno zadani, dok djelomično konkretnih ciljeva ima šest, a nekonkretnih devet. Slična je stvar i s mjerama koje eventualna vlast predvođena HDZ-om želi poduzeti u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva; konkretnih nema uopće, nekonkretnih je 36, dok djelomično konkretnih mjera ima 25.

Djelomično konkretnim ciljevima mogu se smatrati najave da će HDZ i njegovi partneri povećati broj radnih mjesta, poboljšati životni standard građana, osnažiti srednji sloj, digitalizirati Hrvatsku kroz obrazovanje, poticanje gospodarstva utemeljenog na digitalnim tehnologijama i modernizaciju državne uprave, smanjiti cijenu energenata, te smanjiti negativne utjecaje na okoliš. Nekonkretnim ciljevima možemo smatrati najave da će HDZ-ove koalicija afirmirati privatni sektor, osigurati razvoj poduzetništva, obrta i poljoprivrede, pretvoriti Hrvatsku u najprivlačniju zemlju za izravna domaća i strana ulaganja u skupini tranzicijskih europskih zemalja, poboljšati ekonomske prilike i izgraditi bolje uvjete za život u ruralnim područjima, omogućiti jačanje i razvoj turizma u čitavoj Hrvatskoj, osigurati sigurnost opskrbe energentima i konkurentnost cijena energije, pozicionirati Hrvatsku kao prometni most između Europe i svijeta, povećati konkurentnost gospodarstva i povećati učinkovitost javne uprave.

Djelomično konkretne mjere

Iz obećanja koje HDZ i partneri daju biračima, moguće je identificirati 25 djelomično konkretnih mjera kojima se ovi ciljevi planiraju ostvariti. Najavljeno je tako da će u prvoj polovici mandata doći do smanjenja opće stope PDV-a, koja trenutno iznosi 25 posto. Domoljubna koalicija tvrdi da će se uvjeti za smanjenje PDV-a dobiti zahvaljujući pokretanju domaće proizvodnje, povećanju zaposlenosti i postizanjem optimalnih stopa ekonomskog rasta u prve dvije godine mandata. Odgovor na pitanje za koliko će se smanjiti stopa PDV-a predizborni program ne daje, ali zato ga je u intervjuu koji je u Jutarnjem listu objavljen 3. listopada ponudio Tomislav Ćorić, čelnik HDZ-ovog odbora za financije. Ćorić je izjavio da je primarni cilj vratiti opću stopu PDV-a na 23 posto, koliko je iznosila kad je Kukuriku koalicija pobijedila na izborima, a u budućnosti će se razmišljati i o daljnjem smanjenju Poreza na dodanu vrijednost.

HDZ-ova koalicija obećava i da će na početku mandata uspostaviti informacijsko i procesno središte koje bi trebalo funkcionirati kao mjesto na kojem poduzetnici mogu dobiti sve odgovore potrebne za pokretanje ili proširenje poslovanja i rješavanje problema u poslovanju s kojima se susreću. Obećali su i da će u funkciju vratiti neiskorištene vojne i ostale nekretnine u vlasništvu države i to, kako stoji u programu, “prvenstveno kroz modele prava građenja, dugoročnih koncesija i javno-privatnog partnerstva”, iz čega se zaključuje da će predmetne nekretnine biti ustupljene na korištenje, a možda i prodane, zainteresiranim investitorima.

Velik fokus HDZ stavlja na investicije koje bi trebale služiti kao važan pokretač gospodarskog rasta, te fondove Europske unije iz kojih planiraju financirati većinu svojih projekata. Obećaju tako da će izraditi katalog investicija  za cijelu Hrvatsku s popisom troškova ulaganja, dozvola koje je potrebno ishoditi i poticaja koji se daju za realizaciju projekta. Namjera je HDZ-a da, kako pišu u programu, osigura ravnomjerni razvoj svih krajeva Hrvatske kroz kapitalne strateške projekte poput Pelješkog mosta, navodnjavanja Slavonije, izgradnje željezničkih pruga, te morskih, riječnih i zračnih luka, a sve to uz sufinanciranje iz EU fondova.

HDZ-ova koalicija najavljuje i uspostavljanje potpune koordinacije i suradnje među svim državnim i javnim tijelima koja sudjeluju u povlačenju i korištenju EU fondova, kao i kontinuirano obrazovanje državnih i javnih službenika koji će se time baviti. Sustav obrazovanja koji će educirati državne i javne službenike o EU fondovima će se, obećava HDZ, otvoriti i svim zainteresiranim građanima i krajnjim korisnicima. Također, HDZ-ova koalicija obećava da će u suradnji s općinama, gradovima i županijama osnovati informativne kontaktne urede s ciljem pružanja informacija o izvorima financiranja i EU natječajima. Obećali su i redizajniranje Fonda za sufinanciranje provedbe projekata koji se financiraju iz EU fondova za gradove, općine i županije, te širenje tog fonda i na poduzetnike, obrtnike i neprofitne organizacije.

Poljoprivrednicima će HDZ-ova koalicija, osim državnim poticajima, kako navode u programu, pomoći i reprogramiranjem postojećih zaduženja i osiguravanjem odgode otplate kredita, kao i bolje kreditne uvjete uz duže vrijeme otplate. Ne navode vremenski rok u kojem će provesti ovo obećanje, kao ni način na koji će uvjeriti poslovne banke da reprogramiraju kredite koje su poljoprivrednici uzimali.

Što se tiče turizma, iz HDZ-ove koalicije navode da će u cilju razvoja zdravstvenog turizma osuvremeniti i izgraditi dijagnostičke i terapijske centre, podići kvalitetu smještajnih kapaciteta, te potaknuti ulaganja u uređenje i izgradnju zabavnih sadržaja.

Na polju energetike, HDZ-ova koalicija obećava da će ojačati energetsku učinkovitost uz pomoć kogeneracije (procesom istovremene proizvodnje električne i toplinske energije op.a.), modernizacije centraliziranih toplinskih sustava, veće upotrebe čišćeg javnog prijevoza i sustavnim programima financiranja energetske obnove obiteljskih kuća te javnih i stambenih zgrada. Na rijekama s energetskim potencijalom HDZ najavljuje gradnju hidroelektrana, a obećavaju i da će urediti zaobalje radi zaštite od poplava, te iskorištavati vodu u svrhu opskrbe vodom za piće i navodnjavanje okolnog zemljišta. Okoliš hidroelektrana namjeravaju koristiti i za razvoj novih turističkih sadržaja. Također, HDZ-ova koalicija najavljuje i da će razvijati nove centralizirane toplinske sustave, odnosno toplane.

U programu HDZ-ove koalicije obećava se i da reforma sustava gospodarenja otpadom, kako bi se godišnje iz otpada skupilo više od 350.000 tona goriva. Obećavaju i da će graditi energane za završnu obradu otpada, te izmijeniti postupak izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom na način da će se uvesti elektroničko izdavanje dozvola.

Obećavaju i da će dovršiti započetu izgradnju infrastrukture u hrvatskim lukama, “modernizirati i europeizirati” željeznički promet, koristiti EU fondove za pokretanje novog investicijskog ciklusa u željeznice, dovršiti izgradnju mreže autocesta, te potaknuti investicije u lukama na unutarnjim vodama koristeći EU fondove. Niti za jedan od navedenih infrastrukturnih projekata u programu HDZ-a i njihovih partnera ne navodi se jasan rok.

Iz HDZ-ove koalicije stiže i obećanje da će njihova vlada, ukoliko pobijedi na izborima, povećati ulaganja u znanost, koju im je namjera povezati s gospodarstvom. Najavljuju uklanjanje prepreka inovacijama, koje vide, između ostalog, u skupom patentiranju i rascjepkanom tržištu. Obećavaju i da će uvođenjem brzog širokopojasnog interneta omogućiti ravnomjeran gospodarski i socijalno uključiv razvoj svih krajeva Hrvatske, te da će uspostaviti središnje administrativno tijelo za digitalizaciju i kreiranje središnjeg državnog informacijskog sustava, kao i izgradnju podatkovnih centara kojima će se koristiti državna administracija.

Nekonkretne mjere

Znatno je više mjera koje se ni na koji način ne mogu smatrati konkretnima, s obzirom da iz predizbornog programa nije jasno u kojem će se roku i na koji način provesti, ali ni kakve bi mjerljive rezultate trebalo ostvariti da bi se predmetne mjere uopće smatrale provedenima.

Među nekonkretnim mjerama su obećanja HDZ-a i njegovih partnera da će pojednostavniti poslovanje, smanjiti birokraciju, uvesti porezne olakšice, stimulirati povezivanje proizvođača po regijama i djelatnostima, poticati razvoj hrvatskih proizvoda, dizajna i inovacija, uvesti transparentnije modele javne nabave u suradnji s poduzetnicima i obrtnicima, osigurati veću zastupljenost domaćih proizvoda i usluga u javnoj nabavi, reformirati porezni sustav kroz smanjenje parafiskalnih nameta, kao i pojednostavljenje i smanjenje poreza, ostvarivanje porezne stabilnosti i sigurnosti, osigurati da obveznici poreze plaćaju sukladno svojoj ekonomskoj snazi, uvesti jednostavniji sustav povrata poreza, pojednostavniti poslovanje poduzeća s Poreznom i Carinskom upravom, kao i s drugim državnim institucijama, poticati sustavno povezivanje gospodarskih subjekata u proizvodnji i razvoju usluga visoke dodane vrijednosti, poticati razvoj novih tehnologija i ulaganje u istraživanje, pokrenuti poseban program za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, uskladiti zemljišno-knjižno i katastarsko stanje, urediti vlasničke odnose, smanjiti trajanje i broj postupaka potrebnih za izdavanje svih dozvola vezanih za gradnju, ubrzati proces upisa vlasništva u zemljišne knjige, državnim nadzorom sprječavati sivu ekonomiju i štititi potrošače, kao i sve oblike vlasništva, te kontrolirati kvalitetu hrane, zaštitu okoliša i pravilnu provedbu ugovora javne nabave, jačati investicije “kroz vjerodostojni ekonomski okvir”, stvarati prijateljsko poslovno okruženje, jačati institucionalnu i prometnu infrastrukturu, usmjeravati sredstva iz EU fondova prema razvojnim investicijama, pokrenuti razvoj malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja će, kako najavljuju, kroz proizvođačke organizacije i poljoprivredne centre povezati sa znanstvenicima i ostalim stručnjacima koji će im pomoći u unaprjeđenju proizvoda i tehnologija, pomoći ribarima da se udvostruče proizvodni kapaciteti i prihodi u akvakulturi, poticati turistički razvoj kontinentalnog dijela Hrvatske, ukloniti zakonske prepreke za razvoj turizma, osigurati jednostavnije uvjete za razvoj seoskih domaćinstava uz pružanje pomoći u korištenju sredstava iz Europskog fonda za ruralni razvoj i ostalih izvora financiranja, omogućiti turističkim domaćinstvima povremeno pružanje usluga pripremanja i posluživanja hrane uz pojednostavljene minimalne tehničke uvjete, povećati kvalitetu usluga u turizmu tako što će se sustav obrazovanja uskladiti s potrebama turističkog gospodarstva i turističkih organizacija, razvijati ekološki prihvatljive i troškovno isplative energetske inovacije i istraživanja, restrukturirati energetske kompanije u državnom vlasništvu, unaprijediti sigurnost opskrbe naftom i naftnim derivatima, realizirati ključne infrastrukturne projekte na području plinskog gospodarstva, intenzivirati prekograničnu suradnju u zaštiti klime, okoliša i prirode, započeti novi investicijski ciklus ulaganjima u prometnu infrastrukturu, poticajnim mjerama ukloniti prepreke razvoju industrije, domaću proizvodnju štititi uvođenjem pojačanih kontrola uvoznih proizvoda loše kvalitete i provedbom aktivne protudampinške politike, omogućiti inovativnim tvrtkama da inovacije provedu i testiraju u Hrvatskoj, te provesti sustavni razvoj inovacijske infrastrukture s naglaskom na centre kompetencija kako bi se snažnije povezali znanstveno-istraživački i gospodarski sektor.

ZAPOŠLJAVANJE

U drugom poglavlju, koje se odnosi na zapošljavanje, HDZ i partneri svoj cilj definiraju vrlo konkretno: otvoriti 100.000 radnih mjesta u četverogodišnjem mandatu. Od toga 25.000 novih radnih mjesta vide u IT sektoru, otvaranje 40.000 radnih mjesta najavljuju u poljoprivredi, po 5000 radnih mjesta žele otvoriti u sektorima šumarstva i turizma, a 25.000 radnih mjesta im je plan stvoriti u industriji.

Nekonkretne mjere

No, s obzirom da HDZ i partneri u svom programu zapošljavanju posvećuju samo dvije stranice, vrlo je nejasno na koji način to planiraju postići. Niti jedna mjera za poticanje zapošljavanja nije konkretno definirana. U IT sektoru tako najavljuju “poticanje i financiranje poduzetničkih projekata, uključujući olakšice i poticaje za rizični kapital”.

U poljoprivredi obećavaju “novi koncept razvoja poljoprivredne proizvodnje i povezivanje poljoprivrednih gospodarstava sa znanstvenicima uz dobro usmjeren sustav poticaja i stabilnu dugoročnu poljoprivrednu politiku”, zahvaljujući čemu će, smatra HDZ-ova koalicija, “biti poljoprivrednik u Hrvatskoj postati isplativo i privlačno i mladim ljudima”.

Najavljuju iz HDZ-a i reindustrijalizaciju Hrvatske koja će, kako stoji u programu “vratiti sjaj domaćoj proizvodnji, kvalitetno pozicionirati proizvode na međunarodnom tržištu i učiniti ih prepoznatljivima”. No, metodu kojom će to biti učinjeno, HDZ u programu ne otkriva.

U sektoru turizma HDZ želi poticati rast i kvalitetu smještajnih kapaciteta, te rast vrijednosti izvanpansionske ponude. Najavljuju i produljenje sezone kroz poticanje kongresnog i zdravstvenog turizma, te “konkretne mjere u stvaranju lanca koji čine poljoprivredna proizvodnja, prehrambena industrija i turistički sektor”. Koje bi to konkretne mjere trebale povezati ova tri sektora, HDZ-ova koalicija u svom predizbornom programu ne navodi.

Djelomično konkretne mjere

Djelomično konkretnom može se smatrati tek najava za otvaranje radnih mjesta u šumarstvu. HDZ najavljuje da će u ovom sektoru 5000 radnih mjesta otvoriti zahvaljujući unaprjeđenju gospodarenja šumskim bogatstvom, uključujući korištenje zapuštenih površina, redefiniranje prioriteta opskrbe i sprječavanje ilegalne štete.

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA OSJETLJIVOST

U segmentu koji se odnosi na zdravstvo, HDZ-ova koalicija definirala je djelomično konkretan cilj osiguranja potpune zdravstvene sigurnosti svih građana na način da zdravstveni sustav bude jednake kvalitete u cijeloj Hrvatskoj, te osigurava pravodobni tretman za svakog pacijenta na primjerenoj razini zdravstvene zaštite uz održivo financiranje.

Što se tiče socijalne osjetljivosti, HDZ-ova koalicija postavlja si nekonkretan cilj poboljšanja sveukupne skrbi za stanovništvo, s naglaskom na obitelji s djecom, žene, mlade, branitelje, osobe s invaliditetom i obitelji u riziku od siromaštva. Predstavljaju to kao svoju “obavezu i odgovornost”.

Djelomično konkretne mjere

Djelomično konkretnima mogu se smatrati najavljene mjere povećanja financijskih sredstava za neposrednu zdravstvenu zaštitu, uz obvezno osiguranje koje pokriva točno definirani opseg zdravstvenih usluga i rokove u kojima ih osiguranik mora dobiti. No, u programu se ne definiraju niti predmetni rokovi, niti zdravstvene usluge koje će pokrivati obavezno osiguranje, ali se zato najavljuje otvaranje prostora osiguravajućim društvima za pružanje usluga dodatnog zdravstvenog osiguranja.

Djelomično konkretno je i obećanje HDZ-ove koalicije da će obnoviti bolnice i modernizirati opremu, te da će decentralizirati sustav i radi poboljšanja učinkovitosti bolnice vratiti na upravljanje županijama i gradovima.

U dijelu programa koji se odnosi na socijalnu osjetljivost obećavaju i lakše i brze stambeno zbrinjavanje građana, posebno siromašnih obitelji s djecom. U tu svrhu namjeravaju koristiti imovinu u vlasništvu RH.

Također, HDZ-ova koalicija obećava i uklanjanje ograničenja povezana s naknadama za drugih šest mjeseci rodiljnog dopusta, kako bi zaposleni roditelji u tom razdoblju imali punu plaću. Najavljuju i da će subvencionirati otvaranje korporativnih vrtića u poslovnim zgradama, što je mjera kojom planiraju osigurati mjesto u vrtiću za svako dijete.

Nekonkretne mjere

HDZ-ova koalicija obećava i da će provesti postupak standardizacija i objedinjavanja mreže hitne medicinske pomoći na čitavom području Hrvatske. Ne navodi u kojem roku ni na koji način to namjeravaju postići, kao ni kakvi bi trebali biti efekti ove mjere.

Iz HDZ-ove koalicije najavljuju i zaustavljanje daljnjeg odljeva zdravstvenih djelatnika u inozemstvo. Obećavaju da će to postići “proaktivnim stimulirajućim mjerama – od financijskih preko edukacijskih do mjera za rješavanje stambenog pitanja”.

Što se tiče mjera koje se odnose na sferu socijalne osjetljivosti, najavljuju se nove mjere za skrb o djeci s teškoćama u razvoju. Obećavaju da će svako dijete kojemu je to potrebno imati asistenta u nastavi, ali ne i koje mjere planiraju donijeti da bi to ostvarili. Obećavaju i da će skrbiti o djeci bez roditelja, pomoći djeci iz siromašnih obitelji, razviti učinkovitu mrežu obiteljskih centara, te zaustaviti diskriminaciju starijih osoba na tržištu rada.

PRAVNA STABILNOST

U ovom poglavlju HDZ-ova koalicija kao konkretni cilj postavlja ukidanje prakse stalne izmjene zakona, pravilnika i uredbi za koju tvrde da unosi nesigurnost među građane, poduzeća i potencijalne investitore. Djelomično konkretan je cilj ukidanja preklapanja nadležnosti u hrvatskom zakonodavstvu tijekom prve godine mandata. Najviše ima nekonkretnih ciljeva pa se tako najavljuje osiguravanje građanima maksimalne pravne sigurnosti i jednakih prava pred zakonom, smanjenje broja starih neriješenih sudskih predmeta na najmanju moguću mjeru, rasterećenje sudova, povećavanje učinkovitosti pravosuđa, učinkovito rješavanje pitanja, poteškoća i zahtjeva građana i poduzeća od strane državne administracije, osiguravanje transparentnosti rada državnih tijela, povećavanje ovlasti županija, provođenje decentralizacije uz ocjenjivanje učinkovitosti gradova i općina, te dodatno osnaživanje borbe protiv kriminala i korupcije.

Djelomično konkretne mjere

Od djelomično konkretnih mjera, HDZ-ova koalicija najavljuje izmjene zakona koje će onemogućiti utjecaj politike na imenovanje pravosudnih dužnosnika. Također se najavljuju izmjene zakona koje bi trebale omogućiti bržu i bolju komunikaciju s pravosudnim tijelima.

Namjera je HDZ-ove koalicije i modernizirati zemljišne knjige i katastar spajanjem njihovih podataka kako bi se oni ujednačili i bili u jednoj bazi podataka. Najavljuje se i materijalno i kadrovsko jačanje trgovačkih sudova, kao i osnivanje Visokog kaznenog suda.

HDZ-ova koalicija u slučaju pobjede na izborima biračima obećava i uspostavljanje jasnog sustava za praćenje i mjerenje rada svih zaposlenika u državnim institucijama i ustanovama. Javnu upravu obećavaju digitalizirati kako bi se omogućilo pružanje administrativnih usluga građanima i poduzetnicima bez prilaganja i/ili predočavanja dokumentacije u papirnatom obliku, a koja je već u posjedu nekog tijela državne uprave.

Nekonkretne mjere

Što se tiče nekonkretnih mjera, HDZ-ova koalicija najavljuje da će izraditi plan rješavanja starih neriješenih predmeta uz istodobno brzo i kvalitetno rješavanje novih predmeta, poduzimati procesne i materijalne mjere za postizanje veće učinkovitosti pravosuđa, rasteretiti pravosuđe prebacivanjem određenih ovlasti u zemljišno-knjižnim i ovršnim postupcima na druga tijela, te poduzetnicima olakšati uvjete poslovanja smanjivanjem potrebnog broja potvrda, izjava i dokumenata.

DRUŠTVO, DEMOGRAFIJA, OBRAZOVANJE I ZNANOST

Ovom poglavlju u programu HDZ-ove koalicije je, nakon dijela koji se tiče gospodarstva, posvećen najveći prostor. No, gotovo svi ciljevi koje si postavljaju na planu društva, demografije, obrazovanja i znanosti sasvim su nekonkretni. Obećavaju tako da će štititi obitelj, podizati kvalitetu života djece i mladeži, poticati odgovorno roditeljstvo i skrb o članovima obitelji, ukloniti prepreke koje invalidima onemogućavaju ravnopravnost u društvu, demografski revitalizirati Hrvatsku, te osigurati svim učenicima kvalitetno i dostupno obrazovanje pod jednakim uvjetima. Djelomično konkretnim se, s obzirom na predložene mjere, može smatrati tek cilj osiguravanja dostojanstvenog života umirovljenicima.

Konkretne mjere

Najkonkretnije mjere u čitavom programu HDZ-ove koalicije tiču se umirovljeničke populacije. Njima je obećano da će se mirovine u slučaju pobjede HDZ-ove koalicije na izborima usklađivati s rastom plaća, BDP-a i troškova života s ciljem njihovog postupnog povećavanja prema razini od 60 posto plaće. Također, najavljeno je da će radno sposobnim umirovljenicima omogućiti da se vrate na tržište rada ili da na njemu ostanu i nakon 65. godine života.

Djelomično konkretne mjere

Iz HDZ-ove koalicije obećavaju i da će se pobrinuti za osobe starije od 65 godina života za koje se nema tko skrbiti, a koji nemaju prihode ni imovinu. Za njih će, kako najavljuju, osigurati “nacionalnu mirovinu”, za koju ne navode koliko će iznositi, niti kojim će se mehanizmima financirati. Obećavaju i da će poboljšati uvjete umirovljenika u domovima, te da će graditi nove i modernizirati postojeće domove umirovljenika kombinacijom privatnih i javnih ulaganja uz korištenje EU fondova.

Obećava HDZ-ova koalicija i dogradnju postojećih i izgradnju novih škola u sredinama u kojima učenici nastavu pohađaju u tri smjene. Najavljuju i da će osigurati financiranje znanstveno-istraživačkih razvojnih projekata putem Hrvatskog fonda za znanost i Hrvatskog fonda za istraživanje i razvoj.

HDZ i njegovi koalicijski partneri najavljuju reforme i na medijskoj sceni. Obećavaju da će smanjiti RTV pristojbu, koja je glavni izvor HRT-ovih prihoda, te da će izmijeniti Zakon o PDV-u kako bi svi tiskani mediji plaćali PDV po stopi od pet posto.

Nekonkretne mjere

Najveći dio predloženih mjera i u ovom je poglavlju nekonkretno. Najavljuju tako da će Obiteljski zakon izmijeniti “kako bi postao pravedan i provediv”, mlade zadržati u Hrvatskoj otvaranjem radnih mjesta, poticanjem na poduzetništvo i promicanjem samozapošljavanja, poticajnim mjerama osigurati rješavanje pitanja stambenog zbrinjavanja mladih, u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti sredstva dostupna kroz “Inicijativu za mlade” i sredstva iz europskog programa “Jamstvo za mlade”, poticati aktivno starenje i cjeloživotno učenje, uključiti invalide u kreiranje politika i poticati ih na aktivnu društvenu participaciju u svim segmentima života, surađivati s predstavnicima manjina na rješavanju svih pitanja vezanih uz ostvarenje i zaštitu prava i sloboda nacionalnih manjina u RH, unaprjeđivati dobre odnose sa svim vjerskim zajednicama, te poticati međureligijski dijalog, razumijevanje, suradnju i toleranciju, poticati jednakost u ostvarivanju prava na jednaku plaću za jednaki uloženi rad oba spola, pojačati prevenciju protiv ovisnosti i nasilja, uz daljnji razvoj mreže stručne pomoći, uskladiti školske programe s razvojem tehnologije i prilagoditi ih potrebama tržišta rada, poticati kreativnost i poduzetnički duh učenika, osigurati kvalitetu i trajnost udžbenika kako bi se udžbenici mogli nasljeđivati, poticati informatičku pismenost, omogućiti veću autonomiju visokoškolskim institucijama, upotrebljavati dostupne resurse za potporu, poticanje i promicanje kulturne baštine, poticati kulturu zdravog življenja i bavljenja sportom, promovirati razvoj sporta u manje razvijenim sredinama i ulagati u sportsku infrastrukturu, izraditi Medijsku strategiju i izmijeniti Zakon o medijima i Zakon o elektroničkim medijima radi poboljšanja uvjeta lokalnih i regionalnih nakladnika, te donijeti novi zakon o Hini s ciljem pridonošenja neovisnosti jedine novinske agencije u RH.

DOMOLJUBNA HRVATSKA

Zadnji dio programa HDZ-ove koalicije može se opisati i kao nacionalističko poglavlje. U ovom poglavlju nisu postavljeni nikakvi jasni ciljevi, ali najavljuju se ideološki uvjetovane mjere u kojima HDZ i partneri definiraju svoj odnos prema Franji Tuđmanu, hrvatskim braniteljima, Domovinskom ratu, zemljama regije, ali i nacionalnoj sigurnosti.

Konkretne mjere

Od konkretnih mjera u ovom poglavlju, HDZ obećava da će nazvati Zračnu luku u Zagrebu po Franji Tuđmanu, vratiti pokroviteljstvo Sabora nad obilježavanjem Bleiburga i regulirati sva braniteljska prava jednim zakonom.

Djelomično konkretne mjere

HDZ-ova koalicija obećava i da će, ako dođe na vlast, zapošljavati hrvatske ratne veterane i djecu poginulih, zatočenih i nestalih branitelja, stambeno zbrinjavati najugroženije braniteljske obitelji kroz povoljan otkup, zaštićeno najmoprimstvo, pravo prvokupa i dodjele izvan liste prvenstva, osigurati subvencionirano kreditiranje branitelja poduzetnika i poduzetnika koji zapošljavaju branitelje, uvesti potpore za projekte poduzetnika na kojima se zapošljavaju branitelji, u roku od godine dana transformirati postojeće elemente sigurnosnog sustava i utemeljiti cjeloviti Sustav domovinske sigurnosti u skladu sa Strategijom nacionalne sigurnosti koja teg treba biti izrađena i usvojena, ulagati u opremanje i modernizaciju Oružanih snaga, uspostaviti jedinstven sustav civilne zaštite, te podupirati proširenje EU i NATO-a na zemlje jugoistočne Europe, ali uz inzistiranje na strogom ispunjavanju pristupnih kriterija.

Nekonkretne mjere

U svom programu HDZ-ova koalicija obećava i da će Hrvatsku uključiti u europske i svjetske tijekove sjećanja na žrtve svih totalitarizama u duhu rezolucija Vijeća Europe i Europskog parlamenta, potaknuti uključenje hrvatskih institucija u Platformu europskog sjećanja i savjesti osnovanu 2011. godine, ustrajati na jačanju domoljublja prema mladima, voditi afirmativnu politiku bez kompleksa prema hrvatskim nacionalnim manjinama u susjednim državama, trajno riješiti status pripadnika HVO-a, osigurati braniteljima kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a ratnim vojnim invalidima prednost pri korištenju zdravstvenih usluga, vratiti ratnim veteranima ukinuta mirovinska prava, promicati istinu o Domovinskom ratu, zalagati se za postizanje konsenzusa o donošenju Ustavnog zakona o zaštiti dostojanstva hrvatskih branitelja i Domovinskog rata, aktivno se zalagati za poštivanje prava i odgovarajuće financiranje hrvatskih manjina u europskim državama, aktivno podupirati razvoj BiH kao države tri ravnopravna konstitutivna naroda, zauzimati se za zajedničku politiku EU prema BiH i konkretno ugovorno i povezivanje BiH s EU, zauzimati se za nastavak režima prelaženja granice Hrvatske i BiH uz osobnu iskaznicu, uspostaviti sigurnije okružje prevencijom i rješavanjem lokalnih sigurnosnih ugroza, uspostavljanje vertikalne suradnje s Poljskom, Češkom, Slovačkom i Mađarskom, kao i horizontalne suradnje s Italijom, Austrijom, Slovenijom i zemljama istočnog susjedstva, iskoristiti povoljan zemljopisni, geopolitički i geostrateški položaj Hrvatske kao strateškog čimbenika u osiguravanju izvora energetske neovisnosti država srednje Europe, uspostaviti snažan integrirani sustav gospodarske i kulturne diplomacije s ciljem promoviranja hrvatskih proizvoda, promocijom kulturne baštine povećati učinke turizma i promicati izgradnju transnacionalnih cestovnih i željezničkih koridora kroz Hrvatsku.

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.