Pod povećalom

Na koji to točno način izbjeglice ugrožavaju suverenitet Hrvatske?

EPA / Georgi Licovski

Ustav Republike Hrvatske predviđa mogućnost slanja oružanih snaga kao ispomoć policiji, ali u slučajevima ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, odnosno u velikim prirodnim nepogodama.

U članku 7. Ustava navodi se: „U slučajevima predviđenim u člancima 17. i 101. Ustava, Oružane se snage mogu, ako to zahtijeva narav pogibelji, koristiti kao pomoć policiji i drugim državnim tijelima”.

Članci 17. i 101. navode da se radi o „ratnom stanju ili neposrednoj ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države“ te „velikim prirodnim nepogodama“.

Prilikom predlaganja izmjena Zakona o obrani, Vlada je ustavnu osnovanost promjena potkrijepila upravo pozivanjem na taj članak, iako se zemlja ne nalazi u ratnom stanju, niti je neposredno ugrožena neovisnost i jedinstvenost države.

Izbjeglice ugrožavaju suverenitet RH?

Prema obrazloženju kojeg je vlada navela tražeći izmjene zakona, tumačenje ustavnosti takvog zakona ovisi o tumačenju što može potpadati pod „ugroze suvereniteta“. Zanimljivo je također da se u predloženim izmjenama ne preciziraju nikakva ograničenja snaga i točne zadaće vojske.

U obrazloženju Vlada navodi: „Imajući u vidu dosege migrantske krize s kojima se trenutačno suočavaju države na tzv. Balkanskoj ruti, kao i druge države članice EU, radi što učinkovitije zaštite državne granice RH koja je ujedno i vanjska granica EU te osiguranja nesmetanog obavljanja poslova koji su u nadležnosti policije, nužnim se, iznimno, zbog sigurnosnih i/ili humanitarnih razloga, ukazuje potreba otvoriti mogućnost za pružanje potpore policiji u zaštiti državne granice u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor državne granice, a sve u cilju otklanjanja moguće ugroze suvereniteta RH.

Stoga se ovim Prijedlogom zakona propisuje da Oružane snage RH mogu pružati potporu policiji u zaštiti državne granice u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje nadzor državne granice i da odluku o pružanju potpore Oružanih snaga RH policiji donosi Vlada RH, na prijedlog ministra obrane i uz prethodnu suglasnost Predsjednika RH i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga RH“.

Vojska na granicama

Predložene su sljedeće izmjene Zakona o obrani: U članak 62. a dodaje se kako „Oružane snage mogu pružati potporu policiji u zaštiti državne granice u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor državne granice“ te kako „odluku o pružanju potpore Oružanih snaga policiji donosi Vlada, na prijedlog ministra obrane i uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike“.

Međutim, prilikom predlaganja izmjena Zakona o nadzoru državne granice vlada se i ne poziva na članak 7 Ustava, već na članak 2 u kojem se govori o suverenitetu, odnosno na vrlo općenitu stavku 4. podstavku 1 koja glasi: „Hrvatski sabor ili narod neposredno, samostalno, u skladu s Ustavom i zakonom odlučuje o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u RH“.

Obrazloženje potrebe promjene zakona istovjetno je obrazloženju kada su u pitanju izmjene Zakona o obrani.

U članak 5 Zakona o nadzoru granice, predlaže se, treba dodati stavke koji glase:

Iznimno, kada Ministarstvo ili predsjednik Vlade RH to ocijene potrebnim zbog sigurnosnih i/ili humanitarnih razloga, Oružane snage RH mogu pružiti potporu u zaštiti državne granice na način propisan Zakonom o obrani.

U slučaju iz stavka 3 ovog članka pripadnici Oružanih snaga RH postupaju po uputama policije.

U Sabor po hitnom postupku

Izmjene oba zakona upućene su u Sabor po hitnom postupku jer to, navela je Vlada, zahtijevaju osobito opravdani razlozi koji se odnose na dosege trenutne migracijske krize.

Prema članku 204. Poslovnika Sabora osobito opravdani razlozi dopuštaju hitni postupak u kojem se objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Predsjednik Sabora bez odgađanja upućuje prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku predsjednicima radnih tijela i svim zastupnicima.

Reagirajući na hitnost postupka i izostanak bilo kakve javne rasprave, Centar za mirovne studije najavio je da će u slučaju da izmjene zakona dobiju zeleno svijetlo Sabora, zatražiti ispitivanje ustavnosti ovih zakona.

> Vojskom i žicom na izbjeglice: Protupravna obrana Europe (pa i Hrvatske)

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.