Ocjena točnosti

Vujčić: Politika me ne može smijeniti

Hina / Lana Slivar Dominić / lsd

“Hoćete reći da ste Vi spokojni i da Vam politika ne može naći ništa da bi vas smijenila?”, pitao je Mislav Bago guvernera Hrvatske središnje banke Borisa Vujčića u intervjuu za Novu TV. “Naravno”, odgovorio je Vujčić.

Postupak razrješenja guvernera Hrvatske narodne banke prije isteka šestogodišnjeg mandata doista je izuzetno kompliciran. Prema Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci, Savjet HNB-a sastoji se od osam članova, a čine ga guverner, zamjenik guvernera i šest viceguvernera. Sve ih imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove uz mišljenje Odbora za financije i državni proračun.

Članak 81. Zakona o HNB-u propisuje da je članove savjeta prije isteka šestogodišnjeg mandata moguće smijeniti samo ako sami zatraže razrješenje ili “ako su nastupile okolnosti iz članka 14. stavka 2. Statuta Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) i Europske središnje banke (ESB)“.

Citirani članak Statuta ESSB-a i ESB-a propisuje da mandat guvernera središnje banke ne može trajati manje od pet godina, a propisuje i vrlo zanimljive uvjete pod kojima guverner može biti razriješen dužnosti.

“Guverner može biti razriješen dužnosti samo ako više ne ispunjava uvjete potrebne za izvršenje svojih dužnosti ili ako je kriv za ozbiljnu povredu dužnosti. Odluka o ovome može biti preusmjerena na Europski sud pravde od strane guvernera u pitanju ili od strane savjeta središnje banke, a temeljem narušavanja odredbi ovog sporazuma ili bilo kojeg relevantnog zakonskog propisa”, navodi se u Statutu ESSB-a i ESB-a

No, bitno je uzeti u obzir i odredbe Statuta HNB-a, koji propisuje da postojanje razloga za razrješenje guvernera HNB-a ne utvrđuju niti Vlada, niti Sabor, već – Savjet HNB-a kojem je na čelu upravo guverner središnje banke.

“Postojanje razloga za razrješenje člana Savjeta Hrvatske narodne banke zbog nastupa okolnosti iz članka 14. stavka 2. Statuta ESSB-a i ESB-a utvrđuje Savjet Hrvatske narodne banke u skladu sa postupkom koji je Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci, ovim Statutom i Poslovnikom o radu Savjeta propisan za odlučivanje na sjednicama Savjeta Hrvatske narodne banke”, piše u članku 4. Statuta HNB-a.

Drugim riječima, guvernera HNB-a u Saboru doista nije moguće razriješiti političkom odlukom, već isključivo ako Savjet HNB-a, kojem je guverner na čelu, sam utvrdi da je guverner kršio zakon i da stoga postoji razlog za njegovu smjenu.

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.