Pod povećalom

Povjerenstvo 2015: Pupovac zbog Novosti nije u sukobu interesa

Hina

“Milorad Pupovac sjedi u Savjetu za nacionalne manjine koji raspodjeljuje proračunska sredstva. Raspoređuje sredstva Srpskom nacionalnom vijeću, gdje je predsjednik, a ono je izdavač Novosti. Također sjedi u saborskom Odboru za nacionalne manjine, koje treba pregledati financije”, kazao je Krešimir Planinić na press-konferenciji udruge U ime obitelji tijekom koje su se obrušili na tjednik Novosti.

Dva dana kasnije udruga Željke Markić pohvalila se da je Milorada Pupovca prijavila Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

“Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 5. svibnja 2016. donio je Odluku o rasporedu sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu, kojom je dodijelio Srpskom narodnom vijeću 3.590.000,00 kuna. S obzirom da je Milorad Pupovac bio u istom tijelu koje je dodjeljivalo financijska sredstva i u tijelu koje je financijska sredstva primilo, on se nalazi u sukobu interesa”, tvrdi udruga Željke Markić. Pupovac je, navode, u sukobu interesa kao član Savjeta za nacionalne manjine, ali i kao član saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina:

Prijava iz 2014.

Ovo, međutim, nije prva prijava koja je protiv Pupovca zbog sličnog  razloga podnesena Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, a raniju sličnu prijavu Povjerenstvo je 4. ožujka 2015. odbacilo jer „nisu utvrđene okolnosti iz kojih proizlazi da je u postupanju prijavljenog dužnosnika došlo do povrede odredbi ZSSI-a ili nepoštivanja načela ZSSI-a“.

Povjerenstvo je 27. siječnja 2014. zaprimilo neanonimnu prijavu mogućeg sukoba interesa u kojoj se navodilo kako dužnosnik Milorad Pupovac istovremeno obnaša dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru i funkciju predsjednika SNV te da je po svom položaju i član Savjeta za nacionalne manjine, tijela koje odlučuje o raspodjeli sredstava iz državnog proračuna. Ta se sredstva dodjeljuju i SNV-u čiji je predsjednik spomenuti dužnosnik, što je podnositelj prijave prepoznao kao sukob interesa.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa dobilo je potrebna očitovanja i od Savjeta za nacionalne manjine i od SNV-a. Savjet ih je izvijestio o načinu odabira korisnika potpore, a  SNV potvrdio da se redovito javlja na natječaje koje svake godine raspisuje Savjet za nacionalne manjine te na natječajima dobiva sredstva za programe i projekte informiranja, manifestacija i izdavaštva. Najviše sredstava troši na proizvodnju i distribuciju tjednika Novosti.

U provedenom postupku, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa konstatira kako dužnosnik Milorad Pupovac, kao pripadnik srpske manjine, svoja manjinska prava ima prava ostvarivati i kao predsjednik SNV-a. Zakonom o sprečavanju sukoba interesa propisano je da dužnosnici smiju biti članovi upravnih i nadzornih tijela najviše dviju neprofitnih udruga i zaklada, ali bez prava na naknadu, a člankom 15. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina da pripadnici nacionalnih manjina radi čuvanja nacionalnog identiteta mogu osnivati udruge te ustanove za obavljanje djelatnosti javnog priopćavanja, kulturne i druge djelatnosti.

Člankom 35. Ustavnog zakona propisano je da Savjet za nacionalne manjine raspoređuje sredstva koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina. Dužnosnik Milorad Pupovac, koji je izabran kao zastupnik srpske nacionalne manjine u Sabor, prema istom Ustavnom zakonu, istovremeno je po svom položaju i član Savjeta za nacionalne manjine.

Suzdržao se od glasanja

Nakon uvida u dokumentaciju, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa konstatiralo je da Savjet za nacionalne manjine raspored sredstava iz državnog proračuna vrši na temelju prijedloga Povjerenstva za raspodjelu sredstava nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina, nakon pregleda programa koji su se prijavili na Javni poziv. Povjerenstvo predlaže odluku  na temelju Kriterija za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina, a o tom prijedlogu na sjednici odlučuje 19 članova Savjeta za nacionalne manjine. Povjerenstvo za raspodjelu sredstava osniva se kao stručna radna skupina ovlaštena za vrednovanje predloženih programa i sastoji se od stručnih osoba iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija.

Povjerenstvo za sukob interesa utvrdilo je da prijavljeni dužnosnik nije bio član Povjerenstva za dodjelu sredstava. Također, uvidom u zapisnike sa sjednica Savjeta za nacionalne manjine utvrđeno je kako Pupovac nije bio prisutan na većini sjednica na kojima se odlučivalo o raspodjeli sredstava ili nije sudjelovao u postupku glasanja pri donošenju odluke. Uvidom u zapisnike vidljivo je da Pupovac nije bio na sjednicama 17. ožujka 2011., 13. travnja 2012. te 16. travnja 2014, kada se odlučivalo tko će dobiti sredstva, a 18. travnja 2013 nije bio prisutan u postupku glasanja o prijedlogu Odluke kojom su dodijeljena sredstva SNV-u.

Odluke su se donosile jednoglasno ili uz veliku većinu pa glas jednog člana ne bi ni bio presudan, zaključilo je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

“Dobra praksa upravljanja potencijalnim sukobom interesa”

„Navedeni primjer kojim se dužnosnik kao član Savjeta za nacionalne manjine izuzeo od samog postupka glasovanja odnosno iz postupka donošenja odluke kojom se Srpskom narodnom vijeću dodjeljuju sredstva iz državnog proračuna, može se smatrati dobrom praksom upravljanja situacijom potencijalnog sukoba interesa“, ocijenilo je Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa te dodalo: „Izuzimanje iz postupka glasovanja ukazuje da je dužnosnik prepoznao da bi njegovo sudjelovanje u glasovanju u svojstvu člana Savjeta za nacionalne manjine moglo stvoriti negativan vanjski dojam da svojim položajem, odnosno istovremenim obavljanjem funkcije člana Savjeta za nacionalne manjine i predsjednika SNV-a, utječe na dodjelu sredstava udruzi u kojoj je sam predsjednik“.

Povjerenstvo zaključuje da „nije moglo utvrditi da bi dužnosnik Milorad Pupovac koristio obnašanje svojih dužnosti kako bi na bilo koji način utjecao na dodjelu sredstava udruzi SNV od strane Savjeta za nacionalne manjine“.

Povjerenstvo ipak sugerira kako bi od izuzimanja od glasanja učinkovitiji način sprečavanja mogućeg, odnosno percipiranog sukoba interesa bio da se članovi Savjeta suzdrže od članstva i obavljanja funkcija u udrugama koje apliciraju za sredstva koje dodjeljuje Savjet za nacionalne manjine. Učinkovitije bi bilo i da se o svakoj udruzi glasa pojedinačno, kako bi se dužnosnik mogao izuzeti od glasanja o sredstvima baš za tu udrugu.

Dodajmo ovom mišljenju Povjerenstva kako je Pupovac i na kasnijoj sjednici u travnju 2015. izostao s glasanja o Odluci o dodjeli sredstava, što se vidi iz zapisnika koji se može pronaći na stranici Savjeta za nacionalne manjine.

Zapisnik na kojem bi bilo vidljivo kako se Pupovac ponio pri glasanju o dodjeli sredstava u 2016. nismo našli, ali bilo bi čudno da je odstupio od dotadašnje prakse. Dodajmo, također, kako su se od vremena ove odluke Povjerenstva za sukob interesa, dodatno definirali kriteriji i bodovanje za dodjelu sredstava.

 

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.