Pod povećalom

Reagiranje Pave Barišića: Netočno je da sam proglašen plagijatorom

Hina / Lana Slivar Dominić / lsd

Ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić poslao nam je “zahtjev za objavu ispravka objavljene informacije i odgovora na objavljenu informaciju”. Barišićevo reagiranje na tekst koji je na Faktograf objavljen pod naslovom “Odbor za prokazivanje plagijatora na putu prema ukidanju”, poslan posredstvom odvjetničkog društva Mihočević & Bajs, objavljujemo u cijelosti:

Na internetskoj stranici Faktograf.hr, na poveznicama https://faktograf.hr/ i https://faktograf.hr/2017/04/29/odbor-za-etiku-barisic-plagiranje/, objavljen je članak pod naslovom “Odbor za prokazivanje plagijatora na putu prema ukidanju”, a u kojem članku su iznesene sljedeće netočne tvrdnje:

1. Netočna je tvrdnja da je javna stvar da je ministar obrazovanja, znanosti i sporta Pavo Barišić proglašen plagijatorom. Ministar Pavo Barišić nije proglašen plagijatorom niti od strane nadležnih tijela Sveučilišta u Splitu, Filozofskog fakulteta niti od strane nadležnih tijela Sveučilišta u Zagrebu. Etičko povjerenstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu navelo je u svom očitovanju od 17.3.2011. godine kako je prijava protiv Pave Barišića zbog plagiranja više dijelova tuđih članaka, knjiga i internetskih izvora u članku “Does Globalization Threaten Democracy?” u cijelosti neosnovana. Etičko povjerenstvo napomenulo je u istom očitovanju kako su zapravo prijavitelji svojim ishitrenim optužbama distribuiranim na brojne adrese etičkih i znanstvenih institucija u Republici Hrvatskoj, na nedopustiv način zloupotrijebili etička tijela za difamiranje osoba i na taj način prekršili odredbe Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Ad hoc etičko povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu je u svom očitovanju od 4.4.2012. godine također zauzelo stav da se u dostavljenom predmetu ne radi o plagijatu niti njegovim pojavnim oblicima.

2. Netočna je tvrdnja da je Pavo Barišić plagijator u fotelji ministra obrazovanja. U odnosu na prijavu protiv Pave Barišića, a zbog navodnog plagiranja, nadležno Etičko povjerenstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te Ad hoc etičko povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu utvrdili su da je ista u cijelosti neosnovana i da Pavo Barišić nije plagirao tuđe znanstvene i stručne radove. Pavo Barišić nije plagijator, a što je potvrđeno od strane nadležnih sveučilišnih tijela.

3. Netočna je tvrdnja da je Ustavni sud odlučio uslišati želju Barišićevog ministarstva pa da je zato neustavnima proglasio dopune Etičkog kodeksa saborskog Odbora iz lipnja 2014. godine. Prijedlog za ocjenu suglasnosti izmijenjenog i dopunjenog čl. 7. st. 4. Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, podnijelo je Sveučilište u Zagrebu, a ne Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske ili ministar Pavo Barišić.

Isti je prijedlog podnesen temeljem čl. 38 st. 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, a sukladno kojem svaka fizička i pravna osoba ima pravo predložiti pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i ocjenu suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom. Postupak ocjene suglasnosti izmjena i dopuna navedenog Etičkog kodeksa proveden je u skladu s Ustavom i Ustavnim zakonom pa se ne radi o postupanju u skladu sa “željama” niti bilo kakvom drugom diskrecijskom postupku.

4. Netočna je tvrdnja da je u javnost isplivao slučaj Barišićevog plagijata jer ministar Pavo Barišić nije plagirao znanstvene i stručne radove pa plagijata uopće nema, a kako je utvrdilo nadležno Etičko povjerenstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te nadležno Ad hoc etičko povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu.

5. Netočna je tvrdnja da je Ustavnom sudu podnesena predstavka kojom je zatraženo de facto kastriranje saborskog Odbora. Prijedlogom za ocjenu suglasnosti izmijenjenog i dopunjenog čl. 7. st. 4. Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju predloženo je da Ustavni sud Republike Hrvatske kao nadležno tijelo, ocijeni da li su navedene izmjene i dopune u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Hrvatske. Ustavni sud je odlukom br. U-II-6251/2016 od 25.4.2017. godine ukinuo čl. 7. st. 4. Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju u dijelu koji glasi: “… a završna je razina Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju”. U obrazloženju iste Odluke, Ustavni sud navodi da Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju nije predvidio Etički odbor kao “instancijsko tijelo” nego da Odboru pripadaju tzv. konstatacijske ovlasti, to jest ovlasti da svoja mišljenja i stajališta o etičkoj prihvatljivosti odnosno neprihvatljivosti daje u obliku preporuka, prijedloga ili primjedbi, koje po svojoj pravnoj naravi nisu obvezujuće. Ustavni sud je zaključio da Odboru nije dano ovlaštenje da razmatra i rješava kao tijelo završne instance u predmetnima nečasnih akademskih ponašanja, a kako je to propisano osporenom odredbom Etičkog kodeksa. Iz navedenog slijedi da je prijedlog podnesen Ustavnom sudu bio usmjeren na usklađivanje Etičkog kodeksa sa Ustavom i važećim zakonima Republike Hrvatske, a što je navedenom Odlukom Ustavnog suda i provedeno. Odluka Ustavnog suda potvrdila je kako ocjenu o tome je li došlo do plagiranja prilikom kreiranja znanstvenog i stručnog rada mogu donijeti samo nadležna tijela sveučilišta, a ne izvansveučilišno tijelo kakvo je Odbor za etiku. Nadležna sveučilišna tijela koja jedina imaju ovlast ocijeniti je li došlo do plagiranja, ocijenila su da Pavo Barišić nije plagirao tuđe znanstvene i stručne radove.

Slijedom svega navedenog, traži se objava ovog ispravka objavljenih informacija bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu na internetskom portalu Faktograf.hr, na isti ili istovrijedan način na koji su bile objavljene informacije na koje se ispravak odnosi, i to u prvom sljedećem programskom sadržaju internetskog portala Faktograf.hr.

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.