Ocjena točnosti

Mirela Holy: Hrvatska nije ispunila ciljeve iz otpadnih direktiva

Foto Hina/ Dario GRZELJ/ dag

Hrvatska nije ispunila nijedan cilj iz EU otpadnih direktiva“, izjavila je SDP-ova kandidatkinja za Europski parlament Mirela Holy, prilikom predstavljanja svojeg programa za nadolazeće europske izbore.

EU otpadne direktive niz su mjera kojima Europska unija uspostavlja zakonodavni okvir za gospodarenje otpadom u cijeloj Uniji. Navedenim direktivama uvode se osnovni zahtjevi za gospodarenje otpadom te obveze država članica da izrade planove gospodarenja otpadom u svrhu zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

Ministarstvo: za odvajanje otpada znat ćemo tek 2020

Za komentar izjave obratili smo se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Na pitanje koje  je ciljeve iz EU otpadnih direktiva Hrvatska ostvarila dobili smo sljedeći odgovor:
„U području gospodarenja otpadom u vezi ciljeva koji proizlaze iz EU propisa, Republika Hrvatska je ispunila ciljeve za oporabu i recikliranje otpadnih vozila (99%), odvajanje, oporabu i recikliranje za otpadne električne i elektroničke uređaje i opremu (82%), recikliranje otpadnih baterija (92%), odvajanje i oporabu otpadnih guma (92%) i otpadnu ambalažu (37-84% ovisno o ambalažnom materijalu), dok su ostali neispunjeni ciljevi za odlaganje otpada na odlagališta i odlaganje, odnosno odvajanje biorazgradivog otpada te građevni otpad. Što se tiče odvajanja otpada,  cilj 50% je postavljen za 2020. godinu tako da se nakon tog roka može govoriti o ispunjenju cilja. U svakom slučaju, sve aktivnosti ovog Ministarstva su usmjerene na ispunjenje svih ciljeva“.

Ministarstvo u svome odgovoru nije priložilo dokumentaciju kojom bi argumentirali svoj odgovor, no slični podaci koje smo dobili navedeni su i u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine koji se i u izvješću Europske komisije iz travnja 2019. navodi kao pozitivna praksa i korak naprijed prema realizaciji ciljeva za gospodarenje otpadom.

Najvažniji ciljevi nisu ispunjeni

Prema Direktivi 2008/98/EZ države članice trebale bi do 2020. godine ispuniti cilj recikliranja komunalnog otpada od 50%.

U spomenutom posljednjem izvješću Europske komisije za Hrvatsku, koje je pisano na osnovi podataka s kraja 2017. godine, stopa recikliranja komunalnog otpada iznosi 24%, dok je prosjek EU-a 46%. Stoga, navodi Komisija, za Hrvatsku postoji rizik da do 2020. neće ispuniti cilj recikliranja komunalnog otpada od 50%.

Nadalje, izvješće navodi kako se na odlagališta odlaže 72% komunalnog otpada, što je znatno iznad EU prosjeka gdje se na odlagališta odlaže oko 24% komunalnog otpada – dok se ostatak odvojeno prikuplja i reciklira. U izvješću se još navodi kako Hrvatska ni izbliza nije ispunila zadani cilj o odlaganju biorazgradivog otpada. Isto se može iščitati i iz izvješća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), u kojem se navodi kako je Hrvatska 2017. odvojeno prikupila 15% biootpada, dok cilj koji je postavila Vlada iznosi 40%.

Kao glavne uzroke trenutačnog odstupanja Hrvatske od ciljeva EU-a za otpad Europske komisija, između ostaloga, navodi nedovoljne poticaje za gospodarenje otpadom u skladu s hijerarhijom otpada te nedostatak koordinacije među različitim upravnim razinama.

Iako je prema tom izvješću Europske komisije Hrvatska uskladila svoje nacionalno zakonodavstvo s direktivama EU-a i ostvarila određeni pomak u gospodarenju otpadom, činjenica je da oni najvažniji ciljevi koji proizlaze iz tih direktiva nisu ispunjeni te da u većini područja znatno kaskamo za prosjekom EU. Nerealno je, stoga, očekivati da će zadani ciljevi biti ispunjeni do 2020.godine.

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.