Luetić: 80 posto liječnika treba biti u sindikatu da bi on bio reprezentativan

G. G.

Dakle, govorimo o 10 tisuća ljudi na koje se odnosi potencijalno članstvo u sindikatu. Da bi bili reprezentativni, to treba biti 80 posto članstva, a koje nema ni jedan sindikat u našoj branši“, izjavio je Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore (HLK) gostujući u emisiji Otvoreno.

U raspravi oko kolektivnih pregovora u zdravstvu u kojima ne sudjeluje Hrvatski liječnički sindikat, Luetić je objasnio kako u domaćem javnom zdravstvu radi 13 tisuća liječnika, od kojih su tri tisuće koncesionari koji „ne mogu biti članovi sindikata i sindikalno pregovarati“.

Izjava predsjednika HLK-a o uvjetima za reprezentativnost Hrvatskog liječničkog sindikata je netočna. Da je tako može se zaključiti iz Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata. Za kolektivno pregovaranje na razini djelatnosti, sindikat reprezentativnost osigurava, kako stoji u članku 8. zakona, ako „ima najmanje dvadeset posto radnika članova od ukupnog broja sindikalno organiziranih radnika zaposlenih na razini na kojoj se utvrđuje reprezentativnost“.

Hrvatski liječnički sindikat, kao i ostali sindikati u zdravstvu, dakle, da bi bio reprezentativan treba okupljati najmanje 20 posto sindikalno organiziranih članova, a ne 80 posto kao što navodi Luetić.

U zdravstvu su za kolektivno pregovaranje reprezentativni Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi te Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara. Oni, prema našim informacijama, okupljaju 23 tisuće zaposlenih u zdravstvu. To znači da bi Hrvatski liječnički sindikat s nešto manje od pet tisuća članova osigurao reprezentativnost.

Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Uočili ste neku izjavu za koju vjerujete da bi je Faktograf trebao obraditi? Želite nas upozoriti na neodgovorno ponašanje političara? Pišite nam na info@faktograf.hr ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.


Iz kategorije "Ocjena točnosti"