Udruga

Faktograf sudjeluje u kampanji za podizanje svijesti o AI-generiranom sadržaju uoči izbora za Europski parlament

/scroll down for English/

Faktograf – udruga za informiranu javnost sudjeluje u projektu usmjerenom na identificiranje i podizanje javne svijesti o AI-generiranom i digitalno izmijenjenom sadržaju, kojega koordinira Europska mreža standarda za provjeravanje činjenica (EFCSN), a podržava Meta. Faktograf i 30 drugih organizacija za provjeru činjenične točnosti diljem Europe koje su članice EFCSN-a provest će kampanju za podizanje javne svijesti o AI-generiranom i digitalno izmijenjenom sadržaju uoči izbora za Europski parlament 2024. godine. Faktograf će podijeliti video, infografike i informativni sažetak koji su prevedeni na 27 europskih jezika, među njima i na hrvatski.

Ova kampanja za podizanje javne svijesti i materijali koje ćemo podijeliti rezultat su ankete i serije radionica u kojima je Faktograf sudjelovao tijekom proteklih nekoliko tjedana.
Anketa je prikupila uvide od organizacija za provjeru činjenične točnosti o tome kako rade na identificiranju i provjeri ili razotkrivanju AI-generiranog i digitalno izmijenjenog sadržaja te su također identificirani izazovi s kojima se organizacije suočavaju u provjeravanju takvog sadržaja.
Na temelju ovih saznanja i u suradnji s stručnjacima, Faktograf i druge organizacije za provjeru činjenične točnosti sudjelovale su u radionicama kako bi definirali standarde i obučili se za identificiranje i razotkrivanje AI-generiranog i digitalno izmijenjenog sadržaja.

AI@EUElections je zajednički projekt Europske mreže standarda za provjeravanje činjenica i njenih članica, kojeg sufinancira Meta.

Pročitajte informativni sažetak koji pojašnjava kako uočiti i razumjeti sadržaj generiran umjetnom
inteligencijom ili digitalno izmijenjen sadržaj. Također, pratite live blog na portalu Faktograf.hr, koji se bavi AI dezinformacijama.

***

Faktograf – Association for the Informed Public is excited to announce our participation in a project focused on identifying and raising public awareness about AI-generated and digitally altered content, supported by Meta and coordinated by the European Fact-Checking Standards Network. The project will work with both the fact-checking community and the wider public to promote knowledge in this area ahead of the 2024 European Parliament elections.

In the coming days, Faktograf and 30 other fact-checking organisations across Europe who are members of the EFCSN will run a public awareness campaign about AI-generated and digitally altered content ahead of the 2024 European Parliament elections. Faktograf will share a video, infographics and a one-pager that have been translated into 27 European languages.

This public awareness campaign and the assets we will share are the culmination of a survey and series of workshops Faktograf has participated in over the past several weeks.

The survey gathered insights from fact-checkers about how they work to identify and fact-check or debunk AI-generated and digitally altered content, while also finding out the challenges fact-checking organisations face with this type of content, the results of which are summarised in the one-pager.

Based on these findings and in collaboration with experts in the field, Faktograf and other participating fact-checking organisations have participated in workshops to define standards and train the fact-checking community in identifying and debunking AI generated and digitally altered content.

AI@EUElections is a joint project of the European Fact-Checking Standards Network and its participating member organisations, funded by Meta.

Read the one-pager in Croatian that explains how to identify and understand content generated by artificial intelligence or digitally altered content. Also, follow the live blog on the Faktograf.hr portal, which deals with AI disinformation.

Naslovna fotografija: Steve Johnson/Unsplash

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.