Obećanja

“Svim blokiranim građanima otpisati dug prema državi do visine prosječne plaće uvećano za kamate”

“Svim blokiranim građanima otpisati dug prema državi do iznosa glavnice duga u visini jedne prosječne plaće, uvećano za sve kamate.”

Ovo predizborno obećanje djelomično je ispunjeno donošenjem Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama.

Naime, zahvaljujući tom zakonu u samo dva dana otpisani su dugovi više od 150 tisuća građana, koji čine oko 46 posto ovršenika u Hrvatskoj, objavljeno je na stranicama Porezne uprave. Zakonom je određena skupina vjerovnika (Vjerovnici grupe I.) koja je bila obvezna izvršiti otpis dugova do deset tisuća kuna po dužniku (glavnica i trošak uvećano za pripadajuće dospjele kamate), a to su: Republika Hrvatska, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji se nalaze u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, trgovačka društva u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske te pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska koje se nalaze u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, a koji objavljuje Ministarstvo financija.

Na ovaj način država se odrekla 1.338.010.651,05 kuna.

Ipak, važno je naglasiti da svi građani kojima je omogućen oprost duga nisu istovremeno i odblokirani – odblokirano je tek oko 2 posto dužnika od njih oko 330 tisuća, odnosno 6.248.

No, to nije razlog zašto im “bilježimo” djelomično ispunjenje ovog obećanja, nego upravo zato što su u njemu koristili izraz “svi građani”, a ne dugotrajno blokirani na koje se mjera odnosila. Obustava ovrhe odnosila se na one koje nisu naplaćene tri godine, uz dodatni uvjet da u zadnjih šest mjeseci nije bilo nikakve naplate po toj tražbini.

Napomenimo i da je zakon predvidio i druge razine oprosta dugova, mimo državne, no za razliku od vjerovnika grupe I, vjerovnici grupe II. samostalno odlučuju hoće li ili ne odobravati otpise. U toj grupi se nalaze jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLPRS), proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna JLPRS koji se nalaze u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, financijske institucije, sve druge pravne osobe, fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost.

“Vjerovnici grupe II. također samostalno odlučuju koliki će iznos dospjelog iznosa duga otpisati. O svojoj će odluci svaki vjerovnik za sebe obavijestiti svoje dužnike”, navedeno je u Ministarstvu financija. Pojedine jedinice lokalne samouprave i njihove tvrtke, ali i pojedina poduzeća u privatnom vlasništvu odlučila su se na oprost manjih dugova na ovaj način. Među njima je i Zagrebački holding, komunalna megatvrtka Grada Zagreba koja se još od lokalnih izbora 2017. godine bori s gradonačelnikovim predizbornim obećanjem o oprostu.

Dodatno, za sve one blokirane građane čiji dug, koji se odnosi na poreze i druga javna davanja prema odredbama Općeg poreznog zakona, premašuje iznos od deset tisuća kuna, za neotpisani dio duga imaju mogućnost reprograma neotpisanog dospjelog duga do najdulje 60 mjeseci, prema sljedećoj tablici.

Zahtjev za reprogram građani mogu predati poreznom tijelu (vjerovniku) najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.