Aktualno

EK u svibnju Hrvatsku upozorila da krši pravo Unije pri izgradnji vjetroelektrana, premijer Plenković o tome “ništa ne zna”

foto HINA/ Mladen VOLARIĆ/ tš

Ja o tome ništa ne znam. Od kuda vam to?“, uzvratio je Andrej Plenković, predsjednik Vlade na novinarsku opasku kako postoji informacija da Europska komisija (EK) također traži očitovanje o tome zašto nema studije utjecaja na okoliš (Dnevnik, Vlada).

Opaska se odnosila na izgradnju vjetroelektrane Krš-Pađene koja je ponovo pod povećalom javnosti nakon uhićenja Josipe Rimac, državne tajnice u Ministarstvu uprave i još 12 osoba u korupcijskoj aferi (Večernji list).

Europska komisija u svibnju ove godine Hrvatskoj je uputila službenu opomenu tražeći da pravilno provede procjene utjecaja na okoliš projekata vjetroelektrana na području mreže Natura 2000.

Službenu opomenu EK je uputila u sklopu redovitog paketa odluka o povredama (infringements package) gdje poduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Drugim riječima, upozorava države članice na ispravno prenošenje europskog zakonodavstva na nacionalnu razinu.

Komisija je Hrvatsku pozvala da poboljša primjenu Direktive o staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ). Prema tom dokumentu, projekti koji bi mogli imati značajan utjecaj na područja mreže Natura 2000, bilo pojedinačno, bilo u kombinaciji s drugim planovima ili projektima, mogu se odobriti tek nakon što se utvrdi da neće negativno utjecati na cjelovitost dotičnog područja.

EK: Hrvatska se sustavno ne pridržava Direktive o staništima

„Hrvatska se sustavno nije pridržavala Direktive o staništima pri odobravanju izmjena projekata vjetroelektrana uz obalu. Konkretno, u postupcima odobravanja izmjena projekata nisu uzeti u obzir svi relevantni učinci na zaštićene vrste i staništa te su provedeni bez dostatnih dokaza da ti projekti neće negativno utjecati na cjelovitost dotičnog područja“, navela je Komisija u službenoj opomeni upućenoj Hrvatskoj.

Nedostatke koje je utvrdila EK Hrvatska treba ukloniti u roku od četiri mjeseca. Ako Komisija ne dobije zadovoljavajući odgovor, Hrvatskoj može uputiti obrazloženo mišljenje.

Službena opomena prva je faza službenog postupka kojeg Komisija provodi kada neka država ne primjenjuje ispravno zajedničko pravo EU u nacionalnom zakonodavstvu. Nakon službene opomene, državi se šalje obrazloženo mišljenje, odnosno „službeni zahtjev za osiguravanje sukladnosti sa zakonodavstvom Unije“ u kojem se objašnjava zbog čega EK smatra da država krši pravo EU-a te se od države članice traži da u određenom razdoblju obavijesti Komisiju o poduzetim mjerama.

Ako i nakon toga država članica ne surađuje, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije. No, većina slučajeva riješi se i prije upućivanja Sudu.

Službena opomena koju je EK poslala Hrvatskoj odnosi se na sve vjetroelektrane koje se grade u Hrvatskoj na području Natura 2000, pa tako i vjetroelektranu Krš-Pađene.

Natura 2000 je ekološka mreža koju čine prirodni stanišni tipovi i staništa divljih vrsta od interesa za EU. Ekološka mreža Natura 2000 Republike Hrvatske obuhvaća 36,67 posto kopnenog teritorija i 16,26 posto teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda RH, odnosno 29,34 posto ukupne površine RH.

Ekološke udruge prijavile Hrvatsku zbog zašite prirode

Udruga Biom proteklih godina sustavno upozorava na upitnu zakonitost izgradnje vjetroelektrana u Hrvatskoj. U ljeto prošle godine kada je HBOR odobrio financiranje vjetroparka Krš-Pađene izrazili su zabrinutost jer se „radi o projektu koji je štetan za okoliš, protiv kojega je u trenutku odobrenja kredita još uvijek otvoren sudski postupak na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske te čiju zakonitost i usklađenost s propisima Europske unije trenutno ispituje i Europska komisija“.

Pritom su podsjetili da su taj projekt udruge za zaštitu okoliša prijavile EK koja „istražuje usklađenost projekta s europskim zakonodavstvom na području zaštite prirode“.

Službena opomena EK kojom se traži poboljšanje promjene Direktive o staništima, odnosno pravilna provedba procjene utjecaja na okoliš projekata vjetroelektrana na području mreže Natura 2000. stigla je u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Na upit tiče li se ta opomena vjetroelektrane Krš-Pađene odgovorili su kako se „komunikacija između stručnih tijela i Ministarstva ne može dovoditi u vezu s istražnim postupcima koji su u tijeku vezano za razvoj projekta vjetroelektrane Krš-Pađene“ te pritom navode kako je Komisija proceduru pokrenula na temelju pritužbe (Novi list, tiskao izdanje od 02. lipnja).

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.