Ocjena točnosti

Sud je vratio mjeru roditelj odgojitelj smatrajući da su izmjene roditelje stavile u nesrazmjerno težak položaj

Sud nije u svojoj odluci utvrdio da je riječ o „stečenim pravima“, niti o „retroaktivnom“ zadiranju u prava.
HINA/ Admir BULJUBAŠIĆ/ abu

Slaveći odluku Visokog upravnog suda koji je u utorak ukinuo Odluku o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelje odgajatelje od 9. prosinca 2021. godine, Ana Marija Berbić Lacko iz Hrvatske udruge roditelja odgojitelja u svojoj je izjavi konstatirala kako “nitko nije smio zadirati u stečeno pravo” roditelja odgojitelja, a Željka Markić, izvršna direktorica udruge U ime obitelji da je “laž bila da je Tomaševićeva odluka da unatrag ukine ovu mjeru u skladu sa zakonom i Ustavom”.

Sud nije zaključio da se radi o retroaktivnom zadiranju u stečena prava

Sud, međutim, nije u svojoj odluci utvrdio da je riječ o „stečenim pravima“, niti o „retroaktivnom“ zadiranju u prava.

Prema obrazloženju koje je na sudu pročitano (puni tekst obrazloženja bit će objavljen kasnije), Sud nije zaključio da je riječ o stečenim pravima, nego o povlasticama koje su roditelji odgojitelji dobili od prethodnih vlasti, odnosno da nije riječ o retroaktivnom postupanju.

„Na temeljno pitanje u ovom objektivnom upravnom sporu, a to je – ima li osporavani opći akt nedopušteno povratno djelovanje – sud je odgovorio negativno, ocijenivši da je riječ o tzv. kvaziretroaktivnosti, tj. o pravnom učinku općeg akta koji je pod određenim uvjetima dopušten“, obrazloženo je.

Sud također navodi: „Sud je prije svega imao na umu činjenicu da niti jedan zakon ne nalaže jedinici lokalne i područne odnosno regionalne samouprave uređivanje statusa roditelja odgojitelja, odnosno davanje novčane pomoći za treće i svako sljedeće dijete. Dakle, promjene nastale osporavanom odlukom, prema ocjeni ovog suda, odnose se na povlastice koje je određenoj kategoriji osoba dodijelila ranija gradska vlast, u skladu sa svojom politikom“.

Ono zbog čega je odluka zagrebačkog gradonačelnika, odnosno nove Gradske skupštine, srušena nije, dakle, retroaktivno ukidanje stečenog prava. Odluka je pala na testu razmjernosti, odnosno Sud je procijenio kako je legitiman javni interes kojeg su imale gradske vlasti nesrazmjeran teretu kojeg je ta odluka stavila na korisnike mjere. Odnosno, odluka je srušena jer gradske vlasti nisu osmislile i provele kompenzacijske mjere kojima bi u razumnom vremenskom roku olakšale prijelaz korisnicama te mjere.

„Sud je nadalje proveo test razmjernosti, koji je u konačnici pokazao da su ciljevi koje je Grad Zagreb želio postići donošenjem osporavane odluke legitimni, međutim Sud je zaključio da nova mjera nije razmjerna cilju koji se njome želio postići, odnosno da je nova mjera, njezinim adresatima nametnula prekomjeran teret.

Naime, nakon stupanja na snagu osporavane odluke, roditeljima odgojiteljima nije dopušteno istodobno primati novčanu pomoć i biti u radnom odnosu, skraćeno im je maksimalno trajanje novčane pomoći za osam godina, s 15 na 7, smanjen im je neto iznos novčane pomoći za oko 80 posto, prijelazno razdoblje koje je adresatima osporavane odluke ostavljeno za prilagodbu novonastalim okolnostima trajalo je četiri mjeseca i 16 dana.

Sud smatra da je donositelj osporavane odluke propustio uspostaviti ravnotežu između javnog interesa i zaštite legitimnih očekivanja adresata osporavane odluke.

Odluka suda primarno je utemeljena na ocjeni da je ostavljeno razdoblje prilagodbe korisnicima novčane pomoći u nesuglasju s načelom razmjernosti. Razdoblje koje je adresatima osporavane odluke ostavljeno za prilagodbu novonastalim okolnostima, prema ocjeni Suda, prekratko je.

Ukupnošću posljedica koje su nastale osporavanom odlukom i trajanjem razdoblja prilagodbe, adresatima osporavane odluke nametnut je prekomjeran teret. Taj je teret bilo moguće svesti u prihvatljive okvire uvođenjem određenih kompenzacijskih mjera, koje bi ublažila negativne posljedice osporavane odluke, međutim te mjere u konkretnom slučaju su izostale. Stoga je osporavana odluka ukinuta“, kazano je na Sudu.

Barić: Sporna je jedino brzina ukidanja mjere i opseg ukidanja

Profesorica Sanja Barić koja je bila jedna od tri profesora koje je sud uoči odluke konzultirao komentirala je na svom Facebooku:

“S obzirom da sam bila jedna od tri profesora koji su sudjelovali u savjetodavnoj raspravi pred Visokim upravnim sudom RH, a vezano za odluku o mjeri roditelj odgojitelj Grada Zagreba, vrlo je važno da se kaže sljedeće:
– nema govora o retroaktivnosti;
– ne radi se o stečenom pravu;
– radi se o privilegiju;
– mjera se može ukinuti;
– legitimni cilj postoji i postoje kvalitetnije pronatalitetne mjere od mjere roditelj odgojitelj;
– neki od očitih učinaka mjere roditelj odgojitelj su ustavnopravno vrlo dvojbeni;
– jedino sporno je pitanje razmjernosti, tj. brzina ukidanja mjere, veličina opsega ukidanja u prekratko vrijeme;
– svi profesori su bili suglasni oko svega navedenog;
– upravo to piše u odluci VUS-a, pa čitajte”, navela je.

Drastično rezanje mjere roditelj odgojitelj bila je jedna od glavnih ušteda u gradskom proračunu kako su ga osmislile nove gradske vlasti. Ova odluka Visokog upravnog suda unijet će stoga značajne probleme u gradske financije.

Tomašević, međutim, najavljuje kako će nakon ove odluke suda ustrajati na izmjenama.

“Ostaje na snazi odluka da se ne prihvaćaju novi zahtjevi za mjeru roditelj odgojitelj, a Grad će donijeti novu odluku za postojeće korisnike mjere s istim ciljevima kao i kod ukinute, no s dužim vremenskim periodom prilagodbe”, napisao je na svom Facebooku.

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.