Pod povećalom

Vlada HDZ-a i MOST-a privatizirala bi dio zdravstva i školstva, ali i slala vojsku na ulice

Hina / Lana Slivar Dominić / lsd

Prilikom predstavljanja Vlade Tihomira Oreškovića u Hrvatskom saboru, najveću pozornost izazvala je mandatarova PowerPoint prezentacija. No, istovremeno je na internetskoj stranici Sabora objavljen još jedan, nešto detaljniji dokument koji nosi naziv “Ključne smjernice reformske Vlade”.

U njemu je buduća Vlada HDZ-ove Domoljubne koalicije i MOST-a pobrojala poteze koje su izdvojili kao ključne, podijelivši ih po resorima. Iako je dobar dio najavljenih mjera prilično nejasan i neodređen, iskristalizirali su se i neki potezi o kojima javnost do sada nije bila informirana. Osvrnut ćemo se najprije na mjere koje MOST najavljuje u svojim resorima: unutarnjih poslova, pravosuđa, uprave, poljoprivrede, gospodarstva te zaštite okoliša i prirode.

Ništa od ukidanja županija

Iz MOST-a najavljuju da će MUP izraditi novu strategiju nacionalne sigurnosti, koja će se između ostalog baviti pitanjima terorizma i izbjeglica koji prolaze kroz Hrvatsku, a ponudit će, kako najavljuju, i smjernice za depolitizaciju sustava. Obećavaju preustroj policije na način da će manje ljudi raditi u upravi, a više na terenu, te “funkcionalniju interakciju” s Državnim odvjetništvom.

Što se tiče aktivnosti Ministarstva pravosuđa, iz MOST-a najavljuju da će suci s većim zaostacima morati raditi prekovremeno, a obećavaju i sustav nagrađivanja i sankcija ovisno o kvaliteti rada zaposlenih u pravosuđu. Racionalizirat će, kako kažu, sustav dostave sudske pošte, a obećavaju i izmjenu propisa kako se ne bi događalo da sudačka i državnoodvjetnička mjesta ostaju upražnjena dulje od šest mjeseci.

Čitavo vrijeme MOST je inzistirao na Ministarstvu uprave, obećavajući reformu teritorijalnog ustroja RH. No, od toga, kako se čini, ipak neće biti ništa. Među glavnim potezima Ministarstva uprave koje sada najavljuje MOST su sustavna regulacija agencija i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima donošenjem zakona temeljem kojeg bi se takve institucije ukidale, spajale ili razdvajale, kao i smanjenje broja ureda državne uprave, te ustrojavanje sustava ocjenjivanja javnih službenika temeljem kojeg bi se njihov rad nagrađivao ili kažnjavao.

U Ministarstvu poljoprivrede MOST namjerava provesti unutarnji preustroj, izraditi strategiju razvoja poljoprivrede, te revidirati poreznu politiku koju nazivaju “represivnom” i postojeću zakonsku regulativu za koju smatraju da otežava stavljanje poljoprivrednog zemljišta u funkciju. Obećavaju i da će razviti sustav navodnjavanja, te pripremiti program ruralnog razvoja za razdoblje od 2020. do 2027. kojim namjeravaju poticati male i srednje poljoprivredne subjekte.

Kroz Ministarstvo gospodarstva MOST-ovci namjeravaju olakšati poslovanje u Hrvatskoj, za što kao ključni indikator uzimaju izvješće Doing Business Svjetske banke. Ovo bi ministarstvo trebalo odrediti strateške prioritete gospodarskog razvoja, učiniti jednostavnijima zakone i propise koji reguliraju osnivanje firmi i njihovo poslovanje, revidirati i pojednostaviti predstečajne nagodbe, stečajeve i likvidacije, kreirati jedinstveni sustav bespovratnih potpora u gospodarstvu, olakšati kreditiranje poduzetništva, ukinuti naknade i članarine za institucije kao što su HGK i HOK, razmotriti ukidanje ili smanjenje poreza na dohodak od kapitala (kojim se oporezuju dividenda i udjeli u dobiti, op.a.), te ukinuti parafiskalne namete “koji opterećuju gospodarske subjekte”.

Kao posebno bitno istaknuto je područje energetike, gdje se, također kroz djelovanje Ministarstva gospodarstva, između ostalog najavljuje moratorij na izgradnju termoelektrana i bušenje u Jadranu. Iz MOST-a obećavaju da će se fokusirati na obnovljive izvore energije, te potaknuti građane i tvrtke da kroz udruživanja sudjeluju u takvim projektima, kao i da će provesti energetsku obnovu javnih zgrada. Iz najava MOST-a može se iščitati i da će se tržište opskrbe energentima dodatno otvoriti za privatne firme: najavljuje se ustroj burze energije, potpuno vlasničko razdvajanje operatera prijenosnog i distribucijskog sustava, kao i potpuno vlasničko razdvajanje “mrežnih reguliranih djelatnosti od tržišnih”.

U Ministarstvo zaštite okoliša i prirode MOST namjerava uključiti resor vodnog gospodarstva i proglasiti Jabučku kotlinu morskim područjem od mediteranskog interesa pod posebnom zaštitom, dok se ostale mjere uglavnom svode na revidiranje i poništavanje onoga što je radila prošla vlast. Najavljeno je tako da će se ponovo odvojiti Državni zavod za zaštitu prirode od Agencije za zaštitu okoliša, da će se revidirati prostorni planovi nacionalnih parkova, izdane građevinske dozvole sustav regionalnih centara, plan provedbe vodno komunalnih direktiva…

Sustav domovinske sigurnosti za “sigurnije ulice i kvartove”

Kadroviranje u preostalim resorima obavio je HDZ, a najbolje je da krenemo redom. Prvi na popisu je resor iz kojeg dolaze i vjerojatno najzlokobnije najave – Ministarstvo obrane. Kroz ovaj se resor očigledno namjerava provoditi projekt Domovinske sigurnosti, kojeg je često spominjao predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, zamjenik Tihomira Oreškovića u Vladi RH.

HDZ-ova koalicija obećava da će u roku od godinu dana ustrojiti Sustav domovinske sigurnosti, koji će uključivati diplomaciju, sigurnosno-obavještajne agencije, vojsku policiju, “ali i sve državljana, nevladinih organizacija i privatnih kompanija, u koordiniranom naporu ostvarenja relativne neranjivosti društva”. Krovni dokument koji će regulirati ustroj Sustava domovinske sigurnosti trebala bi biti Strategija nacionalne sigurnosti, koju HDZ namjerava usvojiti kroz šest mjeseci.

Obećavaju i da će “podići razinu (…) obrambenih sposobnosti Oružanih snaga ulaganjem u njihovo opremanje i modernizaciju”, a takva bi vojska, prema HDZ-ovim planovima, trebala služiti i “uspostavi sigurnijeg okružja u našim ulicama, kvartovima, općinama, gradovima i županijama”.

“Uspostavit ćemo sigurnije okružje kroz prevenciju i rješavanje lokalnih sigurnosnih pojava. Pri tome ćemo promicati pozitivne odnose policije i drugih sigurnosnih institucija sa stanovništvom na lokalnoj razini te kroz pojačanu suradnju svih čimbenika djelovati preventivno na razne kriminalne pojave u našem okružju. Aktivno ćemo štititi sigurnost naših obitelji, sprječavati i suzbijati sve oblike kažnjivih ponašanja, odnosno suzbijati prijetnje za život, sigurnost i dobrobit naših državljana te snažno razvijati brand sigurne zemlje na svim razinama”, stoji u “Ključnim smjernicama reformske Vlade”.

Manji porezi za poduzetnike i turistički sektor

Kroz resor Ministarstva financija HDZ obećava fiskalnu konsolidaciju s ciljem smanjenja deficita i javnog duga, pokretanje Agencije za upravljanje javnim dugom, te poreznu reformu koja će podrazumijevati manje porezno opterećenje za poduzetnike i ukidanje dijela parafiskalnih nameta, a obećavaju i koordinaciju aktivnosti između Ministarstva i Hrvatske narodne banke.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova bit će, obećavaju iz HDZ-a, usmjereno na “okomitu i vodoravnu suradnju”. “Okomita suradnja” odnosi se na inicijativu Baltik – Jadran – Crno more, odnosno povezivanje s Poljskom, Češkom, Slovačkom i Mađarskom, a “vodoravna” na Italiju, Austriju, Sloveniju i “zemlje našeg istočnog susjedstva”. Cilj je HDZ-a “učiniti članstvo u Europskoj uniji što korisnijim za Hrvatsku”, a obećavaju i inzistiranje na potpunoj ravnopravnosti Hrvata u BiH, te jačanje veze između Hrvatske i dijaspore.

Što se tiče Ministarstva kulture, iz HDZ-a poručuju da podržavaju povećanje sredstava za kulturu na 1 posto ukupnih proračunskih sredstava, s ciljem da se u naredne dvije godine izdavanje za kulturu poveća na 1,5 posto proračuna. Kulturu će HDZ, kako stoji u njihovim ključnim smjernicama, jačati “na načelima izvrsnosti i raznovrsnosti”, uz pozicioniranje u mediteranskom i srednjoeuropskom kulturnom krugu.

Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova mora donijeti Strategiju regionalnog razvoja 2014. – 2020. godine, revidirati indeks razvijenosti lokalne i regionalne samouprave, te ubrzati natječaje za povlačenje EU sredstava i ostvariti maksimalnu suradnju na terenu s potencijalnim korisnicima EU fondova. Obećavaju da će se iznos povučenih sredstava iz EU fondova udvostručiti s obzirom na prethodne godine, te da će se pojednostaviti sve natječajne procedure i skratiti rokovi donošenja odluka, uz koordinaciju s ostalim ministarstvima.

Ministarstvo turizma bit će, prema planu HDZ-a, nadležno za povećanje konkurentnosti turističkog sektora kroz uklanjanje administrativnih prepreka za ulaganje i porezno rasterećenje, što uključuje smanjenje PDV-a u turizmu s 13 na 5,5 posto. Obećava se i donošenje Zakona o poticanju investicija, reorganizacija sustava turističkih zajednica, razvoj posebnih oblika turizma uz izradu novih zakona (poput zakona o zdravstvenom ili ruralnom turizmu), kao i privatizacija državnih hotela i turističkih firmi.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava trebalo bi mladima bez posla omogućiti brzu prekvalifikaciju, a cjeloživotnim obrazovanjem starijim građanima omogućiti promjenu zanimanja. Obećavaju i da će na tržište rada uvesti osobe s invaliditetom, stimulirati deficitarna zanimanja, učiniti mirovinski sustav sigurnim i stabilnim, digitalizacijom povezati cijelu RH u sustav e-osiguranika… Najavljuje se i smanjenje broja ispostava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kroz resor Ministarstva branitelja će se, obećava HDZ, u jednom zakonu zaštititi sva prava ratnih veterana. Ističu i da će raditi na dignitetu Domovinskog rata, u sklopu čega im je plan proglasiti Vukovar “područjem posebnog pijeteta”. Obećava se i da će se trajno riješiti status pripadnika HVO-a, za koje tvrde da su “dio jedinstvenog i neodvojivog hrvatskog obrambenog korpusa”.

Privatizacija u školstvu i zdravstvu

Najvažnija promjena koja se najavljuje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta je zaustavljanje pokrenute kurikularne reforme. Također, HDZ namjerava “racionalizirati broj studija financiranih iz državnog proračuna”, iz čega se može iščitati namjera privatizacije dijela visokog školstva. Obećavaju i uvođenje male mature, ukidanje agencija u MZOS-u i osnivanje zavoda za školstvo, uvođenje institucije glavnog školskog nadzornika kojeg bira Sabor na rok od pet godina, mijenjanje sustava napredovanja nastavnika, kao i započinjanje razvijanja sustava stipendiranja učenika i studenata.

Ministarstvo poduzetništva i obrta ima zadatak pojednostaviti i pojeftiniti zakonodavni okvir za poduzetnike, smanjiti PDV na domaće prehrambene proizvode, smanjiti poreze i parafiskalne namete koje plaćaju poduzetnici, omogućiti olakšice za zapošljavanje mladih, ali i “fleksibilizirati radno zakonodavstvo”, što u praksi znači olakšavanje procedure uručivanja otkaza radnicima. Obećavaju i da će kroz HBOR, a uz intervencije HNB-a, razviti dostupno i povoljno financiranje poduzetništva.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture zapali su projekti gradnje Pelješkog mosta i povezivanja s Jadransko-jonskom autocestom, dovršetka izgradnje lučke infrastrukture, izgradnje novih kapaciteta u zračnom prometu, izgradnje, nadogradnje i obnove željeznica, te izgradnje riječnog prometnog sustava. Obećavaju i prometno integriranje otoka, veću sigurnost u sustavu prometa, razvijanje ekološki prihvatljivih prometnih sustava, proglašenje isključivog gospodarskog pojasa i razvijanje infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu bržem od 30 Mbit/s.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja morat će mijenjati zakon o strateškim investicijama, objediniti zemljišne knjige i katastar, ubrzati i olakšati dobivanje građevinske dozvole, pokrenuti program subvencioniranja stambenih kredita za mlade obitelji, dovršiti i poboljšati proces legalizacije… Obećavaju i da će “ogromnu državnu imovinu staviti u funkciju gospodarskog oporavka”, što je vjerojatno još jedan eufemizam za privatizaciju.

Ministarstvo socijalne politike i mladih trebalo bi decentralizirati sredstva za socijalnu skrb, odnosno prebaciti njihovu raspodjelu primarno na lokalnu zajednicu i omogućiti ravnomjernu primjenu svih socijalnih prava na teritoriju Hrvatske. Obećavaju i deinstitucionalizaciju osoba starije životne dobi i djece, što bi uključivalo lakše posvajanje i smještanje u udomiteljske obitelji.

U sustavu zdravstva, ako je suditi po smjernicama Ministarstva zdravlja, također se može očekivati daljnja privatizacija. HDZ tako najavljuje “planiranje realnih financijskih parametara kod određivanja cijena zdravstvenih usluga, poticanje razvoja dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, jačanje pridržavanja pravila u sustavu participacije osiguranika”. HZZO će, kako kažu, zadržati van državne riznice, a planiraju i hitne mjere za zadržavanje zdravstvenih djelatnika u Hrvatskoj, što uključuje strukovno kolektivno pregovaranje za liječnike i mogućnost dodatnog rada.

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.