Aktualno

Zbog korona krize država digla limit za zaduženje iznad 26,85 milijardi kuna

Gerd Altmann (Pixabay)

Zakonom o izvršenju držanog proračuna u ovoj godini propisano je da se država na domaćem i inozemnom tržištu u ovoj godini može zadužiti do 26,85 milijardi kuna. No Vlada je danas odlučila da se ministar financija može zadužiti i iznad tog iznosa i to zbog saniranja posljedica epidemije koronavirusa te za provedu mjera za pomoć gospodarstvu. Osim toga, omogućava se i dodatno zaduživanje izvanproračunskih korisnika i to iznad propisanih nepunih 1,9 milijardi kuna. Suglasnost za dodatno zaduživanje, i ministru Zdravku Mariću, i izvanproračunskim korisnicima davat će Vlada (Vlada, točka 3.4).

Stop zapošljavanju i nabavama koje nisu nužne

Nakon što je Andrej Plenković predstavio drugi paket mjera za pomoć gospodarstvu i radnicima, Vlada je danas usvojila i u saborsku proceduru uputila cijeli niz zakonskih izmjena koje bi u praksi trebale olakšati poslovanje gospodarstvu, a prvenstveno sektorima direktno pogođenim epidemijom koronavirusa.

Proračunske i izvanproračunske korisnike Vlada je tako zadužila za provedbu mjera usmjerenih na ograničavanje korištenja sredstava predviđenih proračunom. Osim na sva ministarstva, ta se odluka odnosi i na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Centar za restrukturiranje i prodaju, HŽ infrastrukturu, Autocestu Rijeka-Zagreb, Hrvatske autoceste i HŽ putnički prijevoz (Vlada, točka 3.5).

Ograničavanje korištenja proračunskih sredstava znači da se obustavljaju svi javni pozivi, postupci javne nabave te jednostavne nabave, kao i pokretanje novih takvih postupaka osim ako nisu neophodni za obavljanje temeljnih poslova i funkcija proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Iznimno, „javne pozive, postupke javne nabave i postupke jednostavnih nabava koji su u tijeku moguće je nastaviti, a nove postupke je dopušteno pokrenuti samo ako je nabava potrebna radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa te za saniranje štete uzrokovane potresom, ako je riječ o nabavi materijala, opreme i slično za borbu protiv epidemije koronavirusa“.

No daje se mogućnost objave javnih poziva i pokretanja novih postupaka javne nabave, ako za nabavu postoji opravdani i obrazloženi razlog, a ta je mogućnost dana zbog provedbe projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije. Međutim, te se nabave neće moći provesti bez prethodne suglasnosti ministra financija.

Tom je odlukom, istodobno, zabranjeno novo zapošljavanje i prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme „bez obzira na izvore financiranja“, kao i sklapanje ugovora o djelu. Iznimno, zapošljavanje službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme i sklapanje ugovora o djelu je moguće u ustanovama u zdravstvu za zdravstveno osoblje te ako za zapošljavanje postoji opravdani razlog. Međutim, i u tom slučaju je potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.

Mjere za turizam i ugostiteljstvo

Dodatni set mjera Vlada je usvojila za turistički sektor (Vlada, točke 9.-19.) Tako je, među ostalim, Turističkim zajednicama dana mogućnost dodatnog zaduživanja pa će njihova ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini moći prijeći 10 posto financijskim planom predviđenih  ukupnih prihoda. Tijekom ove i iduće godine neće se primjenjivati ograničenje prema kojem troškovi za plaće radnika zaposlenih u turističkoj zajednici ne smiju prelaziti 40 posto ukupnih prihoda turističke zajednice.

Izmjenama zakona o pružanju usluga u turizmu uvodi se moratorij na raskid ugovora od 180 dana od završetka posebnih okolnosti. Putničke agencije, pritom, umjesto povrata novca mogu nuditi vaučere koji će biti osigurani policom osiguranja. U praksi to znači da netko tko je uplatio aranžman i nije ga mogao iskoristiti nakon 180 dana, može dobiti povrat novca.

Izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, pak, do kraja ove godine predlaže se produženje roka važenja privremenih rješenja za ugostiteljske i objekte u domaćinstvu te na OPG-ovima. Istodobno je dana ovlast ministru da u uvjetima posebnih okolnosti propiše odstupanja od standarda kada su u pitanju obveze ugostitelja, iznajmljivača, članova ili nositelja OPG-ova. Osim toga, prolongiraju se za godinu dana rokovi za rekategorizaciju hotela, kampova, marina i kapaciteta u privatnom smještaju.

Za ovu godinu posebno se regulira promjenjivi dio koncesijske naknade na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu države te će iznositi simboličnu jednu kunu.

Zajmovi za male poduzetnike

Vlada je izmijenila i program mikro i malih zajmova za ruralni razvoj iz prvog paketa mjera. Tako su korisnicima osigurane povoljnije kamatne stope pa se one sa 0,5 do 1,0 posto smanjuju na 0,1 do 0,25 posto te se uvodi nova linija mikro zajma za obrtna sredstva za ruralni razvoj s kamatnom stopom od 0,5 posto.

Definiran je i program „COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima na čije je poslovanje koronavirus imao negativni utjecaj. Oni mogu podići zajam do 750 tisuća kuna za obrtna sredstva, uz kamatu od 0,25 posto i počekom od godinu dana.

Facebook
Twitter
Live blog
Dezinformacije o koronavirusu

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.