Predizborni programi

ORaH – jedan izborni program, 40 sektorskih politika

Hina / Daniel Kasap / dk

Na svoje prve parlamentarne izbore ORaH pred birače izlazi sa sljedećom listom obećanja:

 1. Rast zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti na europski prosjek u sljedeće četiri godine (s približno 18 posto na 11 posto)
 2. Rast minimalne plaće na razinu mjesečne košarice – s 2.500 kn na 3.500 kn
 3. Rast minimalne mirovine i njeno izjednačavanje s EU prosjekom
 4. Zaustavljanje iseljavanja mlade i obrazovne radne snage iz Hrvatske
 5. Smanjivanje javnog sektora i rast privatnog sektora
 6. Efikasna, transparentna i pravedna javna uprava i pravosuđe
 7. Porast BDP-a za 5 posto u sljedeće tri godine
 8. Bolja zdravstvena zaštita i socijalna skrb
 9. Rast izvoza, pad uvoza
 10. Zaštita od samovoljnog rasta kamata i iznosa kredita
 11. Manje čekanja u redovima za razne potvrde i rješenja.

Iako se ovo čini kao lista pustih želja, slična onima kakve nude i druge stranke, ORaH se od drugih stranaka razlikuje po tome što obećanja nije samo nabacio na papir, već ih je izvukao iz sinteze brojnih sektorskih politika koje je ta stranka počela formulirati praktički od vremena osnivanja. Tijekom dvije godine ORaH je izradio čak 40 sektorskih politika kojima je pokrio bitna područja gospodarstva, društvene pravde i zaštite okoliša – tri sastavnice ‘održivog razvoja’ kako ga shvaćaju u ORaH-u.

Kad bi se sve napisane sektorske politike spojile u jedan program, dobili bismo dokument od 1748 stranica (najduža je politika obrazovanja i znanosti na 300 strana, a najkraća od 6 strana odnosi se na zaštitu prava životinja). Sektorske politike variraju u pristupu temi, ali se u cjelini mogu ocijeniti kao politike s uglavnom konkretnim ciljevima i konkretnim mjerama za njihovu provedbu. U razradi pojedinih sektorskih politika najprije se donosi analiza postojećeg stanja, pa potom strategija i ciljevi pojedinih politika, a zatim i taktički alati tj. konkretni načini provedbe zadanih ciljeva. Sugeriraju se i financijski instrumenti koji to omogućuju.

Imajući u vidu uloženi trud te komparirajući pristup s pristupima drugih stranaka, možemo se složiti da je predsjednica stranke Mirela Holy u pravu kada kaže da je ORaH jedina programska stranka u Hrvatskoj. Što, naravno, nije nikakav jamac uspjeha u izbornoj utrci.

> Pregled svih izbornih obećanja ORaH-a

Facebook
Twitter

Uočili ste objavu na društvenim mrežama i želite da provjerimo je li točna? Želite nas upozoriti na netočnu ili manipulativnu izjavu političara? Imate prijedloge, pohvale ili kritike? Pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte putem Twittera ili Facebooka.